- Агуулгын шошго


Тогоо, шанага, аяга, тавгаа ч гэсэн хийж чаддаг байвал аштай юу? Илүү сонирхолтой эдлэл хийх санааг та өөрөө бодож  олоорой. Ямартай ч би технологийг нь танилцуулъя. Д.Жамц
 
  Criteria of the 50 most Innovative Countries

"Түмний зорилт

Төрийн менежмент" цуврал

Methodology

http://www.bloomberg.com/slideshow/2013-02-01/50-most-innovative-countries.html#slide51

To create the Bloomberg Innovation Quotient, we ranked countries on a scale of 0 to 100% on seven factors. The factors and weightings are below. We derived a weighted average score for countries that had sufficient data for at least five of the seven factors. N/A indicates that the country did not have sufficient data for a particular factor. The final universe consisted of 96 countries or sovereign regions. The most recently available data were used.
The factors and weightings:

R&D intensity (20%): Research and development as a percentage of gross domestic product.

Productivity (20%): GDP per employed person, per hour worked.

High-tech density (20%): High-tech public companies -- such as aerospace and defense, biotechnology, hardware, software, semiconductors, Internet software & services and renewable energy companies -- as a percentage of publicly listed companies.

Researcher concentration (20%): R&D researchers per one million people.

Manufacturing capability (10%): Manufacturing value-added as a percentage of GDP; products with high R&D intensity (aerospace, computers pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machinery) as a percentage of total manufactured exports.

Tertiary efficiency (5%): Enrollment ratio in all subjects for post-secondary students; tertiary graduation ratio of students who majored in science, engineering, manufacturing and construction; annual new graduates and total tertiary-degree holders as percentages of labor force.

Patent activity (5%): Resident patent filings per million population and per $1 million R&D spent.

Sources: Bloomberg, World Bank, World Intellectual Property Organization, Conference Board, OECD, UNESCO


Энэ чиглэлээр амжилт гаргахын тулд 
Монголчууд бид юу хийх вэ?  

1.  Төрийн үүрэг:


-Хөгжлийн бодлогын Чандмань онол болон улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн моделийг бэлэн болгож дуусгах. Эдгээр дээр үндэслэн модельд тусгагдсан субъектуудын өмчлөл болон тэдний улс төр, эдийн засаг, нийгэм, олон улсын харилцаанд орох хууль эрх зүйн орчинг маш ойлгомжтой болгох

-Ашиг муутай хоцрогдсон технолог, бүтэц, менежментээр явж байгаа дэд бүтцүүдийг оновчтой, алдагдалгүй ашиг сайтай болгох ажилд гадаадын хөрөнгө оруулж зөв болгоод байнгын үйл ажиллагаанаас чөлөөлөгдсөн хөрөнгөөр технолог, үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах 

-Технолог, үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтын санг олон улсын хөрөнгийн бирж дээр гаргаж ил тод, хүчирхэг, урт хугацаанд монголчуудад ашигтай ажиллах боломжтой болгох

-Гурван тулгуурт өмчлөлийн хэвшилтэй эдийн засгийг хурдан тэнцвэртэй авч явахын тулд өмчлөлийн бүх хэвшлүүд оролцож болох технолог, хөрөнгө оруулалт, менежментийн 6 талст трансформаторуудтай эдийн засгийн "Алмазан хурдасгуур" /Brilliant economical accelerator with 6 crystal transformers of technology, investment and management/ ажиллуулах нөхцлүүдийг бүрдүүлэх арганд ард түмнээрээ суралцаж оролцогч талууд бүгд ашигтай ажилладаг болцгоох /бодлого-эрх зүйн орчин, технолог, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл, борлуулалт, өмчлөл-ашиг хуваарилалт/

-Макро түвшний болон салбарын технологийн судлаачдын ашгийн хэмжээ, цалин, хангамжийн эрх зүйн орчинг тэдний бий болгосон үйлдвэрлэлийн хэмжээ, ашиг, ажлын байр, бренд бүтээгдэхүүн боловсруулалт, экспортын борлуулалттай харилцан шүтэлцээтэй болгон уяж олон улсын судлаачид, технологичдын анхаарлыг татах, ажиллах орчинг бий болгох, суурьшуулах

2. Хөрөнгийн бололцоог бий болгох:
-Төрийн бүтэц, ажиллагааг оновчтой, давхардалгүй, харилцан уялдаатай, мэрэгжлийн болгох замаар цомхон болгож, зардлыг хянах механизмыг ажиллуулан хөрөнгө чөлөөлөх 

-Төмөр замыг ХК болгон өөрчлөн зохион байгуулж олон улсын хөрөнгийн бирж дээр гаргах замаар хөршүүдийн улстөр, эдийн засаг, технологийн монополь оролцооноос чөлөөлж/Монгол-20%, Орос-20%, Хятад-20%, Япон-10%, Хойд Солонгос-10%, Өмнөд Солонгос-10%, Бусад хөрөнгө оруулагчид-10%/, цахилгаан чирэгч толгойд шилжүүлэх, 2 урсгалтай болгох, хөндлөн болон босоо тэнхлэгийн замуудыг барьж байгуулах төлөвлөлтийг гүйцээн ашигтай ажиллуулах бодлогуудыг гаргасны дараа ОУ-ын хөрөнгийн зах зээлд гаргах

-Хятадын эрчим хүчний сүлжээнд холбогдож цахилгаан эрчим хүч экспортлох, ОХУ-ын цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулан өнгөрүүлэх нөхцөл бүрдүүлж хөрөнгө төвлөрүүлэх, дотоодын цахилгаан станцуудын ажиллагааны тохируулгын үр ашигтай бүтэц бий болгох 

-Таван толгойн цахилгаан станцыг 1,2 мвт чадалтай, салхин хөргөлттэй технологиор барьж Хятад, Зүүн өмнөд азийн орнууд руу цахилгаан экспортлох, Оюу толгойн үйлдвэрийг хангах, кокс, эрчим хүчний нүүрсийг ялгаж боловсруулах, хүлэмжийн ногооны парк байгуулах

-Багануурын цахилгаан станцыг өргөтгөж 1,2 мвт болгож Хятад, Зүүн өмнөд азийн орнууд руу экспортлох, хүлэмжийн ногооны парк байгуулах, гэр хороололын айлуудаас Багануур руу нүүлгэж ажлын байраар хангах зориулалттай экспортын чиглэлийн эцсийн боловсруулалттай бренд бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийг судалгаа, дизайн, технологийн цацраг аргаар паркууд болгон барьж байгуулах, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах

-Шивээ овоогийн уурхай, цахилгаан станцын цогцолборыг ХК болгон өөрчлөн байгуулж олон улсын хөрөнгийн бирж дээр гаргаж цахилгаан станцыг нь 1,0 гегавт чадалтайгаар салхин хөргөлттэй технологоор барьж цахилгаан эрчим хүчний экспортын чиглэлээр ажиллуулах

-Гэр хороололын болон байгуулага, орон сууцны халаалтыг цахилгаан шалны халаалтын болон газрын гүний эрчим хүчний халаалтын технологид шилжүүлж боловсруулах үйлдвэрүүдэд уур, халуун ус нийлүүлэх ажлыг нэмэгдүүлэх

-Ахуйн болон халаалт, технологийн уур, халуун ус үйлдвэрлэх зуухны 4 төрлийн брендийг орчин үеийн технологоор боловсруулж Монгол, Хятад, Орос, Казакстаны зах зээлд гарган олсон ашгаар хөрөнгө төвлөрүүлэх, Улаанбаатар хотын утааг шийдэхэд зориулж гаргаж байгаа хөрөнгийг технологийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн санд төвлөрүүлэх

-Хятад, ОХУ-ын хооронд шатдаг хийн хоолойны Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжуулан өнгөрүүлэх эдийн засгийн сонирхол татахуйц төслийн санал тавих

-Хятад, ОХУ-ын хооронд нефт дамжуулах хоолойны Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжин өнгөрөх эдийн засгийн сонирхол татахуйц төслийн санал тавих    
  
3.Технологийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хувьцаат компаниудыг байгуулж ажиллуулах 

- Хөрш болон гадаад улсуудад технолог сайтай, өрсөлдөх чадвар өндөр, монголоос түүхий эдийг нь хангах боломжтой бренд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компани, үйлдвэрүүдийг худалдаж авах, хувьцаа эзэмших тэдгээрээр дамжуулан тухайн орнуудынх нь зах зээлд нэвтрэх гүүр болгон ашиглах, дотоодын боловсон хүчнээ чадавхжуулахад ашиглах, салбар үйлдвэрүүдийг нь монголд байгуулах

- ОУ-ын үзэсгэлэн, яармагуудад тогтмол оролцох

- Дотоодын их, дээд, мэрэгжлийн сургуулиудыг бренд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи боловсруулах ажилд татан оролцуулж багш судлаачдын арми бүрдүүлэх, ШУ технолог, үйлдвэрлэлтэй сургалтыг нягт холбох, гадаад зах зээлээс суралцаж байх хугацаандаа ашиг олж сургах

-Бизнес инкубаторуудыг олноор төрөлжүүлэн зохион байгуулж бодлогоор дэмжих/эрх зүйн орчин, судалгаа, төлөвлөлт, сургалт, харилцаа, этика, психолог, хөрөнгө оруулалт, технолог, татвар, борлуулалт, сурталчилгаа, захиалга, материал, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн байр, дэд бүтэц  /

-Бизнес инкубаторт бойжсон компаниудыг шууд хөрөнгийн биржид хувьцаат компани болгон гаргаж тэднийг хөрөнгө оруулалтын гачигдалаас гарган дотоодоос оруулсан хөрөнгөө чөлөөлж авсны дараа экспортын чиглэлээр түлхүү ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүнийг нь хурдан борлуулах маркетинг, менежментийн шийдлүүдийг бий болгох

-Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудыг болон монголыг дэмждэг гадаадын бүх байгууллага хамт олныг технологийн "тагнуул", бренд бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний эрэл хайгуул, монголд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтанд зорилготойгоор дайчлан ажиллуулах сүлжээнүүдийг байгуулах, сайн туршлагуудыг нь олны хүртээл болгох

-Аймаг хотуудын бренд бүтээгдэхүүнийг давхардал багатайгаар төлөвлөгөөтэй хөгжүүлж гадаад зах зээлээс үндсэн хөрөнгө оруулалтаа босгож, гадаад зах зээлд борлуулалтаа хийдэг болгох

-Дотоод болон гадаад ложистикийн сүлжээг ойлгомжтой, төвөг чирэгдэлгүй, бизнес дэмжсэн хэлбэрт оруулах
http://www.vividbag.com


_____________________________________________________

Б.Мөнхбат: Эдгээр машиныг ашиглавал ургацын 
хэмжээ нэмэгдэж, талхлагдсан 
бэлчээр сэргэх сайн талтай

“Монгол инженерүүд машин бүтээж гэнэ, манай эрдэмтэд шинэ нээлт хийжээ, тэнд ч нэр алдраа цуурайтуулж явна, энд ч ийм сайхан ажил эхлүүлсэн байна” хэмээсэн гэрэл гэгээтэй, сайхан мэдээ фэйсбүүк, твиттерийн сүлжээгээр гэрлийн хурдаар тардгийг бид мэднэ. Манай сонин “Монголын гэгээ” буландаа чухам ийм бахархмаар хүмүүсийн тухай онцолж нийтлэхийг зорьдог билээ.

Энэ удаа бид газар тариалангийн чиглэлийн гурван машин зохион бүтээсэн, ХААИС-ийн Инженерийн сургуулийн Хөдөө аж ахуйн машин, ашиглалтын тэнхмийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор Б.Мөнхбатыг уншигчидтайгаа уулзуулж байна. Тэрбээр “Бэлчээр сайжруулах механикжсан технологийн машин, багаж” инновацийн төсөл санаачлан хэрэгжүүлж, энэ хүрээндээ эдгээр техникийг зохион бүтээсэн юм байна. Энэ машинууд ямар “ид шид”-тэй болон цаашид үйлдвэрлэх боломжийн талаар түүнтэй ярилцлаа.


-Эдгээр машиныг зохион бүтээх санаа анх хэзээ төрөв өө. Энэ талаар яриагаа эхэлье?

-Хэдэн жилийн өмнө БНХАУ-ын Хөдөө аж ахуйн их сургуульд очиж, туршлага судалсан юм. Тэр үед тус сургуулийн ХАА-н машины тэнхмийн эрхлэгч, профессор Ван Дэ Чин бидэнтэй уулзах үеэрээ тэнхмийнх нь хамт олон нэг машин зохион бүтээсэн гээд түүнийгээ танилцуулсан. Тэр машин нь хөрс зүсэж, үндэс таслах зориулалттай, хөрсийг 1-1.5 см өргөнтэй, 10-15 см-ийн гүнтэйгээр зүсдэг, нэг явалтаараа 3-5 мөр гаргадаг юм билээ. Энэ нь Хятадад эртнээс уламжлагдаж ирсэн, бэлчээр сайжруулах арга гэдгийг бидэнд танилцуулсан. Ингэж зүссэнээр цас, борооны ус тэр ормоор нь хөрсний гүнд шингэж, чийгийн хэмжээг нэмэгдүүлдэг. Мөн ургамлын үндсийг тасалж өгөх нь тухайн бэлчээрийн ургамлын ургалтыг эрчимжүүлэх нөхцөл бүрдүүлдэг байна. Ийм хоёр үндэслэлээр дээрх машиныг зохион бүтээснээ хэлсэн. Мөн ӨМӨЗО-ы Шилийн гол аймагт машинаа туршихад ургац 200 хувиар нэмэгдсэн гэсэн дүгнэлт хийсэн байсан. Уур амьсгалын хувьд ижил төстэй манай орны нөхцөлд энэ аргыг улам боловсронгуй болгон ашиглаж болох юм байна гэсэн санаа эндээс төрсөн юм.

-Дэд бүтэц илүү хөгжсөн төвийн бүсэд бэлчээрийн даац хэтэрсэн. Үүнээс үүдээд бэлчээр талхлагдаж, доройтох нэг үндсэн шалтгаан болж байна. Таны судалгаа энэ асуудлыг шийдэхэд маш чухал ажил болох нь ээ?

-Тийм ээ. Гэхдээ энэ чиглэлийн эрдэмтдийн судалгааны үр дүнд бий болсон, хадлан, бэлчээрийн талбайг сайжруулах олон арга бий. Тухайлбал, хашаажуулах, хуваарьтай ашиглах, олон настын үр суулгах гэх мэт. Эдгээрээс гадна хортон шавьж болон бусад хүчин зүйлээс болж доройтсон бэлчээрийг гурван төрлийн машинаар нөхөн сэргээж болох юм гэсэн бодол төрсөн юм. Эхний машин бэлчээрт зүсэлт хийж, хөрс сийрэгжүүлнэ. Хоёр дахь нь хортон шавьжны өсөж, үржих биологийн үечлэлд нь тохируулаад химийн бодис цацах зориулалттай. Гурав дахь машинаар малчдын тэр бүр ашигладаггүй хэрнээ элбэг байдаг хөх бууцыг бордоо болгон бэлчээрт цацаж, ургамлын ургах идэвхийг сэргээж болох юм гэж үзсэн. Ийм гурван, дараалсан технологийн үйлдлүүдийг нэгтгээд бэлчээр сайжруулах механикжсан технологи гэж нэрлэсэн юм. Үүнийгээ бид инновацийн төсөл болгон БШУЯ-нд танилцуулж, зохих санхүүжилт аваад хоёр жилийн хугацаанд хэрэгжүүллээ. Ер нь техникийн шинжлэх ухааны хувьд нэг машин зохион бүтээхэд нэлээд урт хугацаа шаарддаг. Ялангуяа манайх шиг машины үйлдвэрлэл хөгжөөгүй оронд ганц нэгийг загвар маягаар хийнэ үү гэхээс олноор нь үйлдвэрлэхэд бэрхшээлтэй л дээ. Гэхдээ боломжгүй зүйл бас биш.

-Энэ машинуудыг трактортой холбож ажиллуулдаг уу, эсвэл өөрөө бензин хөдөлгүүртэй юү?

-Хөрс зүсэх болон бууц цацах машинууд нь бага оврын тракторт угсарч, түүний хүч сунгах голоос эргэлт авч ажиллуулах юм. Харин химийн бодис шүрших машин нь өөр дээрээ бензин хөдөлгүүртэй, насостой учир хүч сунгах голыг ашиглах шаардлагагүй. Манай улсын Засгийн газраас өнгөрсөн жилүүдэд 25 хүртэлх морины хүчин чадалтай, бага оврын 8000 трактор оруулж ирсэн. Гэтэл үүний араас зүүчих техник тун хомс байгаа. Жишээлбэл, 3000 гаруй нь анжистай, 5000 нь хадуур тармууртай. Тэгвэл малчид маань бидний зохион бүтээсэн энэ техникээр нүүдэл суудал хийж, хадлан тэжээлээ бэлтгэхийн зэрэгцээ бэлчээр нутгаа сайжруулах боломж бүрдэж байгаа юм. Ингэснээр бэлчээрээс авах хадлангийн ургацын хэмжээ нэмэгдэх, талхлагдсан бэлчээр сэргэх зэрэг сайн талтай.

-Дээрх машинуудаас хэдийг хийсэн бэ. Монголын нөхцөлд туршиж үзэв үү?

-Хөрс зүсдэг машин гурван ширхэг, хор шүрших машин тав, бордоо цацах машин бас хэд хэдийг хийсэн. Үүнээс гадна хамгийн гол нь дээрх машинуудыг үйлдвэрлэх анхан шатны бүх бэлтгэл ажил, техникийн баримт бичиг, зураг төслийг гаргалаа. Тухайлбал, техникийн талаас тавигдах бүх тооцоо, үйлдвэрлэх явцын техникийн зураг, биет загварыг зохион бүтээлээ. Туршилтын явцад гарсан үр дүнгийн талаар жишээ хэлье. Төв аймгийн Баянчандмань суманд хөрс зүсэх машинаа туршиж үзсэн. Бидний судалж тогтоосноор бэлчээрийн ургац хяналтын талбайтай харьцуулахад 2.46 дахин нэмэгдсэн. Хур тунадас элбэг байсан гэх мэт нөлөөлөх хүчин зүйл байсан ч хөрс зүсэх машин үр дүнгээ өгч байгаа нь харагдсан. Хор шүрших машин хэд хэдийг хийж борлуулсан. Заримыг нь газар тариалангийн үйлдвэрлэл, төмс хүнсний ногоо тарьдаг хүмүүс аваад ажиллуулж байна. Мөн ургамал хамгааллын хүрээлэнгийн захиалгаар хийцийг нь арай жаахан өөрчилж, өндөр ургасан мод болон талбайд ашиглаж болох зориулалттайгаар хийж өгөөч гэсэн хүсэлтийн дагуу хийсэн. Хэрэгцээ, шаардлага хангасан сайн бүтээгдэхүүн болжээ гэж бидэнд хэлсэн.


Хөрс зүсэж, үндэс тасалдаг машин

Хор шүршигч машин

-Дээрх машинуудын зах зээлийн үнэ нь хэд вэ. Жирийн малчин хэрэглэх боломжтой юу?

-Хэрэглэх бүрэн боломжтой. Шинжлэх ухааны ямар нэг заавар зөвлөгөө хэрэггүй. Үнэ ханшийн хувьд гаднаас оруулж ирж байгаа ижил зориулалтын машинаас 30-35 хувь хямд.

-Таны энэ судалгааны үр дүнг бодит амьдралд хэрэгжүүлэхэд бодлого тодорхойлогчдын зүгээс ямар дэмжлэг хэрэгтэй бол. Олноор нь үйлдвэрлэх боломжтой юу?

-Олноор нь үйлдвэрлэх асуудал асуулт хэвээр үлдэж байна. Бид цаашид бага оврын эдгээр машиныг үйлдвэрлэхэд хамтарч ажиллах түнш хайж, холбоо тогтоохоор оролдож байгаа. Ер нь аливаа эрдэм шинжилгээ, инновацийн бүтээгдэх үүнийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх талаар төр засгаас тодорхой хэмжээгээр дэмжиж байгаа. Тухайлбал, эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдэд маш сайн тусгаж өгсөн. Харин хууль ерөөсөө хэрэгжихгүй байна. Инновацийн тухай хууль батлагдсан. Энэ хуульд “...дотооддоо үйлдвэрлэсэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг төр худалдан авах үйл ажиллагаагаараа дэмжинэ...” гэсэн заалт бий. Энэ бол үнэхээр баярлууштай хэрэг л дээ. Гэтэл яг хэрэг дээрээ бидэнд дааж давшгүй нөхцөл тулгадаг. Энэ нь жирийн нэг судлаач байтугай нэлээд баян компани ч биелүүлэхэд хэцүү нөхцөл.

-Тухайлбал ямар нөхцөл вэ?

-Жишээлбэл, төр худалдан авах үйл ажиллагаагаар дэмжинэ гэсэн заалтаас харахад би хэдэн бүтээгдэхүүнээ шууд Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд нийлүүлээд, сан түүнийг борлуулах юм шиг ойлгогдож байгаа юм. Гэтэл тийм биш. Тендерийн хууль, Инновацийн хууль хоёр хоорондоо зөрчилтэй. Тендерт оролцохын тулд дор хаяж түүнийгээ үйлдвэрлэдэг компанитай, барьцааны 20-30 сая төгрөгийг хэдэн сарын хугацаанд дансанд байршуулсан байх гэсэн заалт Тендерийн хуульд бий. Мөн өөрийнхөө хөрөнгөөр үйлдвэрлэсний дараа нийлүүлдэг байх гэсэн шаардлага тавигдаж байгаа юм. Энэ нь бидний хувьд хүнд асуудал л даа.

Мөн Инновацийн тухай хуульд гарааны компани байгуулах тухай заалт бий. Гарааны компани байгуулъя гэхээр ХААИС төрийн өмчийнх. Гэтэл тэр заалт нь бас зөрчилддөг. Тухайлбал, энэ сургуулийн төслийн удирдагч буюу гарааны компанийн захирал нь тусгай данс, тамга тэмдэгтэй байхыг шаардаж байгаа юм. Гэвч сургуулийн үйл ажиллагаа нэг тамга, гарын үсгээр зохицуулагддаг байх жишээтэй. Ийм бэрхшээлтэй зүйл их байна. Хэрвээ гарааны компани байгуулах эрх олгох, улс тодорхой хэмжээний захиалга өгч, урьдчилгаа олгодог байвал ард түмэнд хэрэгтэй дэвшилтэт техник, технологийг эрдэмтэд хийж байна. Бас боломж ч байна.

Төрөөс бодлогоо зөв тодорхойлсон гэж үзэж байгаа ч бусад хууль тогтоомжтойгоо зөрчилдөж байгаа. Дараагийн хэлье гэсэн санаа бол улсын захиалгат судалгааг их сургуульд суурилсан профессорын багаар хийлгэх эрх олгоосой гэж хүсэж байгаа юм. Манай сургуулийн хувьд профессорын баг ажиллуулах журам гаргасан. Энэ журам сайн болсон гэж үзэж байгаа. Багаар ажилласны үр дүн юу вэ гэхээр судалгаа чанартай болохоос гадна тэнд залуу судлаачдыг татан оролцуулах боломж бүрдэнэ. Ингэснээр бидний залуу халаа мэдлэг, туршлага хуримтлуулах, ахмадаасаа суралцах боломжтой болох юм.


 М.Тэргэл
_________________________________________________________________________________

ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ДУТМАГ 
БАЙГААГ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД АНХААРУУЛЛАА2013 оны 11 сарын 6


Хувийн Хэвшлийг Дэмжих Үндэсний Зөвлөлийн (ХХДҮЗ) санаачлагаар Монголын хувийн хэвшлийг дэмжигч байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дараагийн төвшинд хүргэх зорилготой “Хувийн Хэвшлийн Хөгжил” сэдэвтэй хоёрдугаар дугуй ширээний уулзалтыг өнөөдөр өрнүүллээ.

Уулзалтаар хувийн хэвшлийн идэвхи бүхий тэргүүлэх гишүүд болон дэмжигч байгууллагууд Засгийн Газарт хүргүүлж байсан өмнөх санал зөвлөмжүүдийн үр дүнг авч хэлэлцсэн бөгөөд хувийн хэвшлийн санал санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд Засгийн Газар төдийлэн анхаарахгүй байгаа гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн юм.

Тиймээс хувийн хэвшлийн зөвлөлүүд болон холбоодуудын санаачлагаар тэдгээр санал зөвлөмжүүдийг албан  ёсоор нэгтгэж, нийт ажиллах хүчний 70 гаруй хувийг бүрдүүлж буй хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжихэд төрийн эрх баригчдыг бодитой алхамуудыг хийж, хамтран ажиллахыг шаардаж байна. Ингэхдээ Хувийн хэвшил хөгжих эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх үүднээс Засгийн Газар-Хувийн хэшлийн зөвлөлдөх хороог ХХДҮЗ-ийн тэргүүлэх оролцоотойгоор яаралтай байгуулах тал дээр хувийн хэвшлийн төлөөллүүд санал нэгдэж байгаа юм.

Түүнчлэн Хувийн Хэвшлийн зүгээс төр засгийн эрх баригчдад мэдээлэл, судалгаанд үндэслэсэн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлогын зөвлөмжүүдийг боловсруулахад туслах үүрэг бүхий хараат бус “Үндэсний Стратегийн Хүрээлэн”-г хувийн хэвшлийн дэмжлэгтэйгээр байгуулах санаачлагыг дэвшүүлж байгаа юм.

Энэхүү хувийн хэвшлийнхний хоёр дахь удаагийн дугуй ширээний хэлэлцүүлгээс гарсан санал зөвлөмжүүдийг энэ Баасан гарагт Засгийн Газарт өргөн барих юм.

Нэмэлт мэдээллийг Б.Сайнбаяр, 89112028 эсвэл О.Гэрэлтуяатай 88779173  утсаар холбогдон авна уу.
Хувийн Хэвшлийг Дэмжих Үндэсний Зөвлөлийн Тухай

Хувийн Хэвшлийг Дэмжих Үндэсний Зөвлөл (ХХДҮЗ) нь Монголын хувийн хэвшилд манлайлагч бизнес эрхлэгчид, гүйцэтгэх захирлуудын байгуулсан эдийн засгийн хөгжлийн төлөөх төрийн бус  байгууллага юм.

Зөвлөл нь Монголын хувийн хэвшлийнхний санал санаачлага, дуу хоолойг нэгтгэж төрийн бодлого боловсруулагчид болох УИХ, Засгийн газар нөгөө талаас бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл, мэргэжлийн холбоод, эрдэмтэн судлаач нартай албан ёсны, нээлттэй хамтын ажилллагааг бэхжүүлж улмаар эдийн засаг, хувийн хэвшлийн хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэлүүдийг боловсруулж, хэрэгжилжүүлэхэд хамтран ажиллах зорилготой.

Түүнчлэн ХХДҮЗ нь төрөөс хувийн хэвшлийг дэмжихэд баримтлах бодлого болон бизнес, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр Засгийн газартай урт хугацаанд хамтран ажиллаж, нийгэм эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Үндэсний Стратегийн Хүрээлэн”-г байгуулан ажиллаж байна.

Дэмжигч байгууллагууд:

Монголын Бизнесийн Зөвлөл

Монголын Гүйцэтгэх Захирлуудын Клуб

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим

Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци 
3D scanner and printer


http://www.nextengine.com


http://www.stratasys.com
__________________________________________________________________________________


Do you think your business is unique? Are your friends, family--and, more important, your customers--telling you every day that you should franchise your business? They may be right.

But are you sure you really know what franchising is all about? Is your concept really "franchiseable"? How does one go about franchising? What does it cost? And do you have the skills necessary to become a successful franchisor? In this article, we will answer these questions so that you will have a better understanding of franchising as an expansion strategy. And while it's not the right strategy for everyone, for some companies the explosive potential that franchising affords is unparalleled in the world of business growth.

How Franchising Works
Generally speaking, franchising means opening additional outlets through the sale of franchise rights to independent investors who will use your name and operating system. A franchisee pays a franchisor an initial franchise fee in return for the rights to open and operate a business under the franchise trademark and for training in how to operate the business. In some cases, the fee may also cover additional services such as assistance with site selection. In most systems, after the startup period, franchisees also pay an ongoing periodic royalty fee--4 percent to 10 percent of sales on average--for continued support and training in advertising, marketing, sales, operational guidance, financial and human resources consulting, and other services.

Perhaps most important from your perspective, a franchisee furnishes all of the capital required to start the business and assumes all risk for success or failure.

Why Franchise?
Franchising has many attractive features, particularly when compared with more traditional methods of expansion such as opening more outlets on your own. Typically referred to as company stores, you own and operate these locations yourself. You provide the entire investment for the startup, and while you keep all the profits the company store generates, you are also responsible for all the losses. This is great if you are passionate about preserving the values you built into your original operation and believe you are the only one who can do that. But if you want to expand more quickly and get ahead of a competitive curve, it may not be the best way to expand. Opening company locations takes capital and time--sometimes a lot of both--plus you retain all the risk if a unit doesn't do well. And how will you manage operations that may be far from your home base?

Let's look at the issue of capital first. If you have only one or two units operating, or your concept is new or unusual, bankers may not be willing to lend you money for aggressive expansion. Lenders need collateral or a history of demonstrated success over time and in different markets to make taking a chance on you sensible. For a young or unproven business, this may be an obstacle that's impossible to overcome.

And what about running company stores? Does your current organization have sufficient depth to handle the hiring, training and supervision of a number of employees who will be handling your money and your reputation--especially if they will be operating at a distance? Plus, opening company stores can be a slow proposition as it takes time to get each unit open and successfully operational; you can't be everywhere at once. And all too often a business owner spends months looking for and training a new unit manager only to see that manager leave or, worse yet, get hired by the competition.

For all of these reasons, more and more entrepreneurs are finding that franchising is the best way to expand a great business quickly with minimal capital and risk. And franchising offers a number of advantages worth considering:

    You expand using someone else's money.
    Franchisees are responsible for all hiring, leases, and unit-opening expenses, reducing your risk.
    Franchises can open quickly, often getting a new concept out ahead of the competition.
    A franchisee assumes the risk of succeeding or failing.
    Franchise owners are highly motivated operators.

So, with all of this going for it, let's take a closer look at what franchising involves:

Is Your Business "Franchisable"?
Before making the decision to franchise, you must first determine whether franchising is a viable strategy for your particular business. Here are some questions to ask yourself:

Is there a wide market for your concept?
Does the market for your particular product or service transcend your current neighborhood or region? You may need professional advice to see the bigger picture objectively. Many entrepreneurs "just know" they have a hot, new concept and they act on their convictions. But unless you have opened several prototypes in a variety of markets to test those convictions, it is important to ask yourself candidly whether or not your concept will work in other locations under other owners.

Do you have a point of differentiation?
What makes your business special? It doesn't have to be something no one has ever seen before, but it must have something about it that is unique and that will attract the public and investors. Maybe it's gourmet hot dogs, or quick made-to-order sushi or fast furniture repair. Whatever it is, it has to offer something that the public sees as unique and desirable.

Can the concept be duplicated?
How difficult or easy will it be to train inexperienced franchisees to run an operation like yours? Have you streamlined processes to make them easy to teach? Or has your success been the result of years of perseverance and relationship-building that is not readily transferable to a new owner? Will your concept flourish in a wide variety of locations?

Is your concept saleable?
Will investors--potential franchisees--see the value of your offering and be willing to commit to it? Will you be able to offer a program with real advantages for the potential franchise owner?

If your answer to these questions is yes, read on.

Read more: http://www.entrepreneur.com/article/206498#ixzz2jZdW697W

                                                
                                                 Франчайз гэрээ хэрхэн хийх вэ?

Монгол улсын шинэ Иргэний хуулиар франчайзийн гэрээг бусдын эзэмшил, ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээний үүрэг гэсэн тусгай төрөлд хамруулан 29 дүгээр бүлгээр зохицуулсан бөгөөд энэхүү харилцаа нь  өмнөх Иргэний хууль болон бусад хууль, тогтоомжоор огт зохицуулагдаж байгаагүй  юм. Иргэний хуулийн 333 дугаар зүйлд “Франчайзийн гэрээгээр эрх шилжүүлэгч нь өөрийн фирмийн нэр, бараа буюу ажил, үйлчилгээний тэмдэг, бүтээгдэхүүний  загвар, баглаа, боодол, түүнчлэн ажил хэргийн удирдлагын тогтолцоо, төлөвлөлт, харилцаа холбоо, бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ олж авах үндсэн чиглэл зэрэг эдийн бус хөрөнгийг ашиглуулахаар тогтоосон журмаар бүрдүүлсэн лицензийг эрх хүлээн авагчид олгох, эрх хүлээн авагч нь  эрх шилжүүлэгчийн боловсруулсан тогтолцоо, хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу  үйл ажиллагаа явуулж, түүнд зохих  шагнал, хураамж, эсхүл орлогын тодорхой хувийг төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ” гэж тодорхойлжээ. Иргэний хуулийн зохицуулалтаас үзэхэд франчайзийн гэрээний  үндсэн шинж нь:
1. Гэрээнд оролцогч талуудынхаа  хувьд франчайз өгөгч тал буюу  эрх шилжүүлэгч, франчайз авагч тал буюу  эрх хүлээн авагч  хэмээх хоёр талыг   томъёолсон байна.
2. Гэрээний агуулга нь эрх шилжүүлэгчийн бүлэг онцгой эрхийг буюу эдийн бус эрхийг  цогцоор нь шилжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, эрх хүлээн авагч нь  үйл ажиллагаа явуулж, түүнд  зохих шагнал, хураамж, эсхүл орлогын тодорхой хувийг төлөх үүргийг тус тус  хүлээж буй үйл ажиллагаанаас  бүрдэж байна.
3. Франчайзийн гэрээний зүйл нь эдийн бус хөрөнгө буюу тодорхой фирмийн нэр, бараа буюу ажил, үйлчилгээний тэмдэг, бүтээгдэхүүний загвар, баглаа боодол, удирдлагын тогтолцоо, төлөвлөлт, харилцаа, холбоо, бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ олж авах үндсэн чиглэл зэрэг юм.   

Франчайзийн гэрээ нь оюуны өмчийн эрхтэй зайлшгүй холбогддог бөгөөд
энэ талаараа оюуны өмчийн салбарт ашиглагддаг ойролцоо төрлийн гэрээ тухайлбал, патентийн, барааны тэмдгийн, бүтээгдэхүүний загварын, лицензийн гэрээнүүдтэй зарим талаараа төсөөтэй байж  болох юм.
 Иймээс эдгээр гэрээнүүдээс ялгагдах гол онцлог нь франчайзийн гэрээний хувьд эрх шилжүүлснээр явуулах үйл ажиллагаанд шаардагдах оюуны өмчийн бүхий л эрх хамтдаа шилжихийн зэрэгцээ түүний ажил хэргийн удирдлагын тогтолцоо, маркетинг, техник, технологийн бодлого зэрэг нь иж бүрдлээрээ шилжиж баймааж бүрэн утгаараа хэрэгжих боломж бүрддэг гэж үздэг. Харин дээр дурдсан лицензийн гэрээнүүд нь ихэнх тохиолдолд гэрээний зүйл болох тухайн “эрх” нь дангаар шилждэг байна.
 Өөрөөр хэлбэл нэг талаас франчайз өгөгч уг системийг бүхэлд нь ашиглаж үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл өгч ашиглалтад хяналт тавих, нөгөө талаас франчайз авагч уг системийг ашиглаж тодорхой орлого олж үүнээсээ франчайз өгөгч талд тодорхой төлбөр төлдөг систем бол франчайз юм.
Үүнд шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, бараа үйлчилгээний тэмдэг, хуулийн этгээдийн нэрийг ашиглах үйл явц хамаардаг.
 Франчайзлагдсан систем бол бараа худалдаалах, үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглагдах нэг ба хэд хэдэн барааны тэмдэг, хуулийн этгээдийн нэр, бүтээгдэхүүний загвар, шинэ бүтээл, зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлүүлд ноу-хау, бизнесийн нууцад хамаарах оюуны өмчийн эрхийн нийлмэл систем юм.
  http://mongolia.smetoolkit.org/mongolia/mn

 Франчайзинг гэж юу вэ?
Франчайзинг бол аливаа компани зах зээлд хувь эзлэхийн тулд хэрэглэж байгаа бизнесийн стратеги юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгчийг олж, тогтвортой хэрэглэгчтэй болох бизнесийн арга ухаан юм. Одоогийн болон ирээдvйн хэрэглэгчид тухайн компаний бvтээгдэхvvн, vйлчилгээг сэтгэлдээ хvлээж авах дvр төрх бvрдvvлэх маркетингийн систем гэсэн vг. Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах бvтээгдэхvvн, vйлчилгээг бий болгох арга ч гэж хэлж болно. Франчайзинг бол хэд хэдэн хvн хуваалцаж болох хоорондоо уялдаа холбоо бvхий бизнесийн харилцааны сvлжээ юм.
-Брэнд тодорхойлох
-Бизнесийн амжилттай арга
-Баталгаатай маркетинг болон тvгээлтийн систем
Товчоор хэлбэл, франчайзингийг өрсөлдөгчөөсөө илvv хэрэглэгчтэй байж зах зээлийг ноёрхох нийтлэг зорилготой бvлэг хvмvvсийн стратегийн холбоо гэж ойлгоход болно. Франчайз авах гэдэг нь vнэн хэрэгтээ өөрийнхөө хөрөнгийг брэнд нэр, vйл ажиллагааг ашиглах системд хөрөнгө оруулалт хийж, энэхvv системд орсон нэгэн тэрхvv брэнд нэр эсвэл vйл ажиллагааг ашиглах лицензтэй болно гэсэн утгатай. Бизнесийн харилцаа нь хэрэглэгчдээ тогтвортой байлгахын тулд франчайз олгогчийн тодорхойлсон маркетинг, vйл ажиллагааны системийг ашиглах бvх франчайз авагчдын хамтын хөдөлмөр зvтгэлд тvшиглэнэ. Франчайзингт амжилттай байхын тулд франчайз олгогч болон бусад франчайз авагчийн хоорондын харилцааны бизнесийн ба хуулийн олон салаа утгыг сайтар ойлгох хэрэгтэй. Та бусад франчайз авагчидтай болон компанийн менежерvvдтэй брэндийг маркетлах, хэрэглэгчдийг тогтвортой хадгалахын тулд vйл ажиллагааны системийг бvрэн ашиглах тал дээр төвлөрөх хэрэгтэй. Франчайз авагчийн хувьд та өөрийн компаний хөрөнгийг эзэмшиж байвч бусад этгээдийн брэнд, vйл ажиллагааны системд хөрөнгө оруулахаар сонголтоо хийж, лиценз авсан хvн. Иймээс өөрийн бие даасан бизнес эрхэлж өрсөлдөхийн оронд бусдын арга, системийг ашиглан амжилтанд хvрч чадна гэсэн итгэл байх ёстой.

Франчайзингийн хvч

Өнөөдрийн байдлаар АНУ-д франчайзинг нь бизнесээ өргөжvvлэх хамгийн тvгээмэл систем болоод байна. 1970-аад оны дундаас эрчимтэй хөгжиж эхэлжээ. АНУ-д 2,500 гаруй франчайзингийн систем байна. Энэ нь нийт бизнесийн 3.2% -ийг эзэлж байгаа бөгөөд АНУ-ын эдийн засгийн жижиглэн болон vйлчилгээний орлогын 35%-ийг бvрдvvлдэг гэсэн тооцоо гарчээ. Франчайзингийн давуу тал бол бизнесээ хурдан нээж, амархан туршлагажиж, хэрэглэгчээ хурдан татаж, эрсдэл бага амсдаг, илvv ашигтай байдагт оршино. Франчайзингт, vйл ажиллагааны системийг таны лицензлэж буй брэнд эсвэл барааны нэрээр тодорхойлдог. Франчайзийн систем бvр хэрэглэгчдэд vйлчлэх, сэтгэл ханамжийн баталгаа өгөх тодорхой арга хэрэглэдэг. Эдгээр арга дадлаа баримтжуулж, туршлагаа худалдаж эхэлдэг. Франчайзинг амжилттай байгаагийн нууц нь америкчууд аливаад дассан, брэндийн vнэ цэнийг мэддэгт байдаг байна.

Франчайзингт хөрөнгө оруулалт хийх

Франчайзинг сонгохоос өмнө…

Алхам 1: Өөрийгөө vнэлэх. Таны ажил бол франчайз олгогчийн бизнесийн санал таны шаардлагад нийцэх эсэх, франчайз олгогчийн хvссэн шаардлагыг та хангаж чадах эсэхээс хамаарч бизнесийн шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Дараахь vндсэн асуултыг өөртөө тавих:
-Та яг одоо амьдралаас юу хvсч байна?
-Таны хvсэл, эрэл хэрэгцээ, эрмэлзэл юу вэ?
-Таны зорилго, зорилт, мөрөөдөл юу вэ?
-Бизнесээс юу ямар vр дvн хvлээж байна? Одоо хийж буй зvйлээ орхиж чадах уу? Дан ганц ажил ч биш бас мэргэжлээ?
Өөр байгууллагын хэсэг болох шийдвэр өмнө нь гаргаж байсан уу? Франчайзингт та өөр хэн нэгний бизнест нэгдэн орсноо санах хэрэгтэй. Та бусдын төлөвлөгөөний дагуу бизнесээ явуулахыг хvлээн зөвшөөрөх зан чанар танд бий юу? Гэрээний хугацаанд энэ төрлийн ажил хийх сонирхол танд бий юу?
-Та нэг компанид тав эсвэл арван жил ажиллаж байсан уу?
-Франчайзинг явуулахад шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг танд бий юv?
-Бизнес эхэлж, амжилттай явуулах санхvvгийн эх vvсвэр танд бий юу?
-Энэ бизнес таны амьдралын хэрэгцээг хангаж чадах уу?
-Ямар франчайзинг таны санхvvгийн урт болон богино хугацааны шаардлагад нийцэж байна?

Алхам 2: Франчайзингийн боломжийг vнэлэх.
Бизнесийн талаас хуулийн бичиг баримтыг vнэлэх. Зах зээлд зөвхөн орших бус зах зээлийг ноёрхох стратеги байгаа мөн өрсөлдөөн бий болгох, зах зээлийн хувийг ихэсгэх сонирхол франчайз олгогчид байгаа эсэхийг олж мэдэх. Хэрэв энэ асуудлаар ярихгvй байгаа бол франчайз олгогч франчайзингийг зах зээлд өрсөлдөөнт байр суурь бий болгоё гэхээс илvvтэй зөвхөн орлого олох, ашиглуулсны төлбөр авах гэж л ашиглаж байна гэсэн vг болно. Маркетинг, зар сурталчилгаанд зарцуулах мөнгийг vнэлэх. Ихэнх франчайз авагчид маркетингт бага мөнгө зарцуулахыг зөв гэж андуурдаг. Vнэн хэрэгтээ, маркетингийн зардал шинэ эсвэл байнгын давтамжтай бизнестэй болохын тулд франчайз авагч vvнд зарцуулах мөнгөтэй байх ёстой. Доорхи асуултанд хариулж чадна гэдэгтээ итгэлтэй бай. Би энэ бизнест яаж мөнгө хийж болох вэ? Одоо амжилттай ажиллаж буй франчайз авагчидтай уулзаж ярилц. Тэд оруулсан хөрөнгө оруулалтаа ямар хугацаанд эргvvлж олсныг асуу. Хэр зэрэг мөнгө хийж байгааг, vйл ажиллагаа нь хэр явагдаж байгааг, маркетингийн сайн хөтөлбөр байгаа эсэхийг, бизнест тулгамдаж буй асуудлыг асуу. Эдгээр асуултанд хариулт олж авах нь таныг шийдвэр гаргахад туслах болно.

Алхам 3: Франчайз олгогчийн бизнес төлөвлөгөөг vнэлэх. Франчайз олгогч тантай гэрээ байгуулан ажиллах хугацаанд хэрэгжvvлэх бизнесийн төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Аль зах зээл дээр vйл ажиллагаа явуулах гэж буй төлөвлөгөөг асуу. Өрсөлдөөний судалгааг асуу. Маркетингт хэдий хэр мөнгө зарцуулахыг асуу. Vйл ажиллагааны гарын авлага эсвэл тоймыг харах. Та амжилттай ажиллахыг хvсвэл иймэрхvv гарын авлага хэрэгтэй. Анхны болон дараачийн сургалтын хөтөлбөрvvдийн талаар бvрэн тайлбар авах. Хvмvvсийг хэрхэн сургадгийг асуу. Франчайз олгогч ямар туслалцаа vзvvлэхийг асуу.

Франчайнзинг буюу барааны тэмдгийн лицензийн гэрээ

Хэрвээ танай ЖДV:
-Бусдын эзэмшдэг бараа, vйлчилгээг болон тэдгээрийн брэндийг зах зээлд ашиглах сонирхолтой байгаа бол Өөрийн эзэмшдэг барааны тэмдгээ ашиглан бараа, vйлчилгээгээ шинэ зах зээлд гаргаж бизнесээ өргөжvvлэх гэж буй бол Барааны тэмдгийн лицензийн гэрээ буюу
франчайзингийн гэрээг хэрэглэдэг. Бараа, vйлчилгээний тэмдгийн vндсэн vvрэг бол нэг vйлдвэрийн бараа, vйлчилгээг нөгөөхөөс ялгаж, тэгснээрээ чанар болон нэр хvндийг таних эх сурвалж болдог. Барааны тэмдэг эзэмшигч нь өөр vйлдвэрт барааны тэмдгээ ашиглуулахаар лицензлэсэн тохиолдолд энэхvv vндсэн vvрэг заримдаа алдагддаг. Тиймээс барааны тэмдгийн эзэмшигч нь холбогдох хууль, гэрээний дагуу хэрэглэгчдийг хуурахгvйн тулд барааны тэмдгийн чанарын стандартыг хадгалах талаар лиценз авагчтай нягт холбоотой ажиллах ёстой. Франчайзингийн гэрээ гэдэг нь франчайз олгогч франчайзингийн лицензийг франчайз авагчд тодорхой төлбөртэйгээр ашиглуулахыг зөвшөөрч байгаа гэрээг хэлнэ. Франчайзингийн систем нь ерөнхийдөө оюуны өмчийн эрхийг агуулж байдаг. Жишээ нь: бизнестэй холбоотой барааны тэмдэг, худалдааны нэр, лого, шинэ бvтээл болох патент, бvтээгдэхvvний загвар, худалдааны нууц, бизнесийн ноу-хау мөн ямар нэг холбоотой эмгэтгэл, зар сурталчилгаа, тvvнчлэн хэрэглэгчдэд vзvvлэх vйлчилгээ, бvтээгдэхvvний борлуулалт, vйлдвэрлэлтэй холбоотой зохиогчийн эрх авсан бvтээл зэргийг ашиглах эрхvvд багтдаг. Оюуны өмч гэдэг бол бизнесийн хувьд онцгой бөгөөд өрсөлдөөнд давуу байдал олж зах зээлээ хадгалж чаддаг.

Франчайз эзэмшсэний давуу талууд

Франчайз эзэмшсэний гол давуу тал нь бие дааж ажилладаг учраас эрх чөлөөтэй. Эзэмшигч баталгаатай системд хөрөнгө оруулж, бусад франчайз авагч болон олгогчийг сургаж, сайшааж, дэмжиж байгааг олж харснаар энэ эрх чөлөө зохицуулагдаж байдаг. Франчайз эзэмшснээр мөн тодорхой нэг газарт бизнес хийхийн тулд хагас монопол орчинг vvсгэдэг. Мэдээж энд өрсөлдөгчид байх боловч франчайз авагчд өгөгдсөн газарт цорын ганц франчайз олгодог. Мөн vйлчлvvлэгчдийн жагсаалт эсвэл ажлын хуудсыг өгдөг байна. Франчайз эзэмшсэний хамгийн чухал нь эзэмшигч танигдсан брэнд, бvтээгдэхvvн, vйлчилгээтэй холдогдох явдал юм. Франчайз нь амжилттай гэдэг нь батлагдсан ноу-хау болон системvvдийг франчайз авагчдад санал болгодог учраас бvтээгдэхvvн vйлчилгээний чанар ямарч байсан олон талаараа баталгаатай байдаг.

Франчайзийн зарим давуу талууд:
-Чөлөөтэй ажил эрхлэлт
-Баталгаатай бvтээгдэхvvн vйлчилгээ
-Хагас монопол тогтоосон газар нутаг эсвэл газар зvйн хил
-Олонд танигдсан баталгаатай брэнд, барааны тэмдэг
-Маркетинг, зар сурталчилгаа, бизнес эхлэх компанит ажлын зардлыг хуваадаг
-Vйлдвэрийн ноу-хау
-Дампуурах эрсдлийг багасгадаг
-Бvтээгдэхvvн vйлчилгээг өмчлөх
-Барааг бөөнөөр худалдан авах боломж
-Судалгаа хөгжлийг vргэлжлvvлэх
Эдгээр давуу талаас гадна сул тал гэж байдаг. Франчайзын эрх шилжvvлэн авагч гэрээ байгуулахдаа урьдчилан тодорхой төлбөр төлдөг. Ашгийн тодорхой хувиас систем ашигласний төлбөрийг франчайз эзэмшигчдээ төлдөг. Энэ хувь ихэвчлэн 2-10 хувь байдаг.

Бизнес таймс


 Шинэчлэлийн Засгийн газар импортыг орлох бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд Чингис бондоос зээл олгохоор уралдаан зарласан билээ. Тэгвэл дотоодын компаниудаас дараах 1151 төслийг Засгийг газарт ирүүлжээ.

1     Улсын хэрэгцээт нарийн ногоог богино хугацаанд хангах өндөр бүтээмжтэй нарийн ногооны үрлүүр     “Анхны анжис” ХХК захирал Ч.Нанжаа
2     Чулуу боловсруулах үйлдвэр байгуулах     “Уран урсгал” ХХК Захирал Ц.Ганболд
3     Метал боловсруулах иж бүрэн үйлдвэр     “Технометал” ХХК ТУЗ-ын дарга Ерөнхий зөвлөх Б.Баатар
4     Ламинате, паркетан шалны үйлдвэрлэлийн төсөл      “Эн ЭФ Ти” ХХК Захирал Г.Баярсайхан
5     Эрдэнэт үйлдвэрийн технологийн бус исэлдсэн хүдрийн 8а, 12 дугаар овоогуудыг дахин ашиглан катодын зэс үйлдвэрлэх      “Зэс эрдэнийн хувь” ХК Хуульч Амгаланбаатар
6     Хар тарлан үүлдрийн 200 үнээтэй саалийн механикжсан ферм байгуулах ЭКО-НОГООН төсөл      Төсөл хэрэгжүүлэгч А.Бат-Очир
7     Бизнес төлөвлөгөө /Эмийн үйлдвэр /     “Түшиглэн” ХХК Захирал Т.Эрдэнэчимэг
8     Тосны ургамал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Монгол-Алтан тос” ХХК Захирал Б.Мандалбаяр, Ерөнхий менежер О.Ганбаатар
9     Импорт орлох бүх төрлийн жижиг уутны TSB төсөл      “Наран ургах оргил” ХХК
10     “Кермазит үйлдвэрлэх” төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл      “ӨНӨМӨНХ ПРОПЕРТИ” ХХК                        Гүйцэтгэх захирал Г.Мөнхбат                 Төслийн хариуцах менежер А.Батсүх
11      Тун шилтэй тарилгын эмийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын төсөл      “Цомбо” ХХК
12     Шоколадны үйлдвэрийн төсөл      “КЛОУН-АХ” ХХК ТУЗ-ын дарга Г.Мягмаржав Гүйцэтгэх захирал Гантөгс
13     Ажлын бээлий үйлдвэрлэх “Цэвэр гар” төсөл      “Болор даац” ХХК Захирал Д.Пүрэвсүрэн
14     Ахуйн болон автомашины эко шалавч үйлдвэрлэх төсөл      “Доктор Айр” ХХК Ерөнхий захирал   Р.Амарсайхан
15     Барилгын бүтээцийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл      “Дэлгэрвүүд” ХХК Захирал П.Заяабаатар
16     Саалийн үнээний эрчимжсэн аж ахуй өргөтгөх төсөл      Б.Шинэбаатар
17     Дөрвөн улирлын хүлэмжийн аж ахуйн эрхлэх төсөл      “Велсмон” ХХК Төслийн удирдагч Х.Хишигбаяр
18     Байшин үйлдэрлэх комбинат БҮК-1      “Эрэл” групп Ерөнхий захирал Д.Сэргэлэн
19     Цагаан давааны уулын дайрга төсөл      “Эрэл” групп Ерөнхий захирал Д.Сэргэлэн
20     Хүйтэн асфальт төсөл      “Эрэл” групп Ерөнхий захирал Д.Сэргэлэн
21     Ноос ноолуур боловсруулах анхан шатны үйлдвэрийн төсөл      “СОБ-НУУР” ХХК
22     Эко хавтангийн үйлдвэр комбинатын танилцуулга      “АНДЫН ХҮЛЭГ” ХХК     Гүйцэтгэх захирал Б.Лхамаажав
23     Омега-3 тос үйлдвэрлэх инновацийн төсөл      “ФЛАКС-ОЙЛ” ХХК    Захирал Э.Амар
24     Маш төсөл     “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ Төсөл хэрэгжүүлэгч Ц.Мөнгөнбагана
25     Хадаасны үйлдвэрийн төсөл      “Лэлметалл” ХХК     Захирал Т.Сандагдорж
26     Хаягдлын аж ахуйн нөөц төсөл      “ЭРДЭНЭТ-ЧАНДМАНЬ”   ХХК Захирал С.Хишиг
27     ODEL PCBoard төсөл      “Дүйнхэр тэргүүн” ХХК  Ерөнхий захирал Д.Ган-Од
28     Хүнсний ногоо савлах үйлдвэрийн төсөл      “НОМКО” ХХК Захирал Ж.Батаа
29     Ганжуулсан шилний үйлдвэр байгуулах төсөл      “НЕМОН” ХХК Ерөнхий захирал Г.Чинзориг
30     Арьсан эдлэл бүтээгдэхүүний төсөл      “Сансари” ХХК Төсөл хариуцагч Н.Амартүвшин
31     Сүүний үйлдвэрийн цогцолбор загвар аж ахуйн төсөл      “Хаан-Ембүү” ХХК Ерөнхий захирал    Ж.Мөнхжаргал
32     Хуванцар хавтан төсөл /нано технологи/     “Айда” ХХК Ерөнхий захирал Т.Болдбаатар
33     Төмөр замын бетон дэрний үйлдвэрийн төсөл      “Ган хийц” ХК Ерөнхий захирал М.Даваасүрэн           Оффис менежер Б.Одончимэг
34     Цементийн үйлдвэр байгуулах “Монцемент” төсөл      Сэнжсант ХХК Гүйцэтгэх захирал Ч.Дэлгэрбулаг
35     Андромед эмнэлгийг өргөжүүлэх төсөл     “Андромед” ХХК       Захирал Н.Сарантуяа
36     Кабель хамгаалах уян хоолойны үйлдвэр байгуулах төсөл       “Пронет” ХХК           Захирал М.Ганболд
37     Төмөр бетон эдлэл үйлдвэрлэлийн төсөл      “Тайван Хайрхан” ХХК   Ерөнхий захирал П.Түвшинцогт
38     Basaltwool брэндийн чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн төсөл      “Монгол базальт” ХХК Гүйцэтгэх захирал Батмөнх
39     Тогтмол гүйдлээр өдөөгддөг цахилгаан генераторын үйлдвэр байгуулах төсөл      “Да-Эрдэнэ” ХХК      Захирал Д.Зоригтөгс
40     Мах сүүний чиглэлийн үхрийн фермерийн аж ахуйн болон барилгын материалын үйлдвэрлэл төсөл     “Мэргэн-Өгөөж” ХХК    Захирал Ц.Ганболд
41     Талх, нарийн боовны үйлдвэрлэлийн төсөл      “Эм Жи Си” ХХК      Ерөнхий захирал Т.Ганбат
42     Угсармал байшин үйлдвэрлэлийн төсөл     “Сиброн дэвшил” ХХК Гүйцэтгэх захирал Д.Сүхбаатар
43     Цементийн үйлдвэрлэлийн техник эдийн засгийн үндэслэл      “Даваат” ББН, Захирал Х.Баян   “Эрчим” ХК Захирал  Д.Мурат
44     Био түлш үйлдвэрлэх төсөл      “Аншейнт номадс” ХХК   Төслийн ахлах ажилтан Б.Бямбасүрэн
45     Эко, эрүүл үйлдвэрлэл төсөл     “Галтууд” ХХК         Гүйцэтгэх захирал Баярчимэг
46     Байгалын эрдэст усны үйлдвэр өргөжүүлэх “Бурханы хишиг” төсөл      “Мон ленд” ХХК        Захирал Б.Чимэгбаяр
47     Монгол алим төсөл      “Ногоон нуруу” ХХК    Захирал Ц.Сүхнацаг
48     Хүрэн нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл      “EECM” ХХК Захирал Ш.Пүрэв-Очир
49     Өнгөлгөөний тоосго явган замын бетон хавтанцар хашлага, блокны үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл      “Талст Трейд” ХХК  Захирал н.Болд
50     Метал хийц, эд анги, тавилга, хаалга, тракторын эд анги хийх цехийн төсөл      “Талст Трейд” ХХК  Захирал н.Болд
51     Ажлын гутал, хувцасны үйлдвэрлэл худалдааны төсөл      “Алтай Заяа” ХХК Захирал Бадралзаяа
52     Маамуу төсөл /3-6 настай хүүхдүүдэд зориулсан сургалтын компьютер, электрон тоглоом, цахим зохион бүтээх/     “Маамуу электроникс” ХХК  Ц.Рэгзэнбаяр
53     Эсгий бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл “Зулаг” төсөл      “Анжел фэлтинг” ХХК Захирал Д.Эрдэнэтулга Менежер М.Уранбилэг
54     Төмөр тор, торон хашаа, төмрийн хуурай будгийн үйлдвэрийн төсөл      “Хос Эрхэс” ХХК Захирал Н.Болорцэцэг
55     Хөдөлгүүрийн ажилласан тосыг дахин боловсруулж дизель болон зуухны түлш үйлдвэрлэх “Mob oil” төсөл      “Этачмен” ХХК Захирал Г.Ганболд
56     Цөм сүргийн үхрийн аж ахуй төсөл      “Их тошин” ХХК  Захирал Г.Гантулга
57     Вакум цонх, чулуун тавцангийн жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл      Иргэн С.Хүрэлсүх
58     Асфальтны үйлдвэр барих төсөл      “Бүлээн даваа” групп   Ерөнхий захирал Н.Оюунболд     
59     “Өлзийкашмер” ХХК үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг өргөжүүлэх бизнес төлөвлөгөө     “Өлзийкашмер” ХХК     Ерөнхий захирал Н.Өлзийбаяр
60     Ариун цэврийн цаасны үйлдвэрлэлийг сайжруулах төсөл      “Би Ай Ви” ХХК         Захирал Д.Инжиндунгарааш
61     Гахайн аж ахуйн төсөл      Иргэн Н.Баттөр
62     Хонь ямааны арьс боловсруулах жижиг үйлдвэр байгуулах төсөл      “Бага рашаант” ХХК Захирал Б.Хүрэлхуяг
63     Тарлан үнээ=5% импорт төсөл     Иргэн Н.Наранчимэг
64     Арьс ширний үйлдвэрлэл      “Хэрлэнсавхи” ХХК    Захирал Н.Энхтуяа
65     Монгол брэндийг дэлхий дахинд      “Грандвояж” ХХК     Төслийн удирдагч М.Мөнхзул
66     Сүү шим ба Малын буян      “Мон-Анх” ХХК
67     Хаягдал резин боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      Төсөл хэрэгжүүлэгч Ж.Баттуга
68     Арвайн нунтаг нахиа үйлдвэрлэх төсөл      “Бобус сийдс” ЗБН
69     Мод боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      “Нью Данистарөүд энд констракшн” ХХК
70     Хүнсний жамц давс, давсан гэрэл давсан эдлэлийн үйлдвэр, үйлдвэрийн байрны дотор заслыг хийх бараа материалын хангамжийг нэмэгдүүлэх төсөл     “Сод Намнаа” ХХК
71     Тахианы аж ахуйн өргөтгөх төсөл      “Монгол тахиа” хоршоо
72     Төмөр бетон тулгуурын үйлдвэр байгуулах бизнес төсөл      “Өрнүүн энерги” ХХК     Захирал Д.Батбаяр
73     Хүнсний ногоо боловсруулах цогц үйлдвэрлэл ба хүүхдийн тэжээлийн үйлдвэрлэл санхүүжүүлэх төсөл      “Дөрвөн өлзий” ХХК
74     Арьсан эдлэл үйлдвэрийн төсөл      Иргэн Д.Энхтөр
75     Ноос ноосон эдлэлийн “Мяндас” өрхийн үйлдвэрийн төсөл      Иргэн Ц.Дэлгэрмаа
76     Хаягдал хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     “Экобадрах-Агаар” ХХК  Захирал А.Батцэцэг
77     Гутал захиалгын засвар үйлчилгээний төсөл      Иргэн Н.Оюун
78     Гутлын жишиг үйлдвэр байгуулах төсөл     “Бест шүес” ХХК       Захирал Б.Түвдэнням
79     “HASU” махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг өргөтгөх шинэчилж, монгол малын махаар хийсэн бүтээгдэхүүнийг экспортонд гаргах төсөл     “Хатансүйх” импэкс     Гүйцэтгэх захирал Н.Өлзийжаргал
80     Амин бордоо үйлдвэрлэх      “МҮГЭЗ” хоршоо       Төслийн удирдагч Я.Тоолой
81     Уул уурхайн бүтээгдэхүүн савлах хүнд даацын уутын үйлдвэрлэл     “Цасода пластик” ХХК    Төслийн менежер Т.Амарсанаа
82     Будгийн үйлдвэр      “Стандарт капитал” ХХК  Гүйцэтгэх захирал Г.Лхамсүрэн
83     “Блю скай кашемир” ХХК-ийн хөгжлийн бизнес төсөл     “Блю скай кашемир” ХХК   Гүйцэтгэх захирал н.Отгонцэцэг
84     Хуванцар хүрээтэй цонх, хаалганы үйлдвэрийн төсөл      “Ээлтэй мод” ХХК Захирал Б.Ганзориг
85     Quelle брэндийн барилгын хуурай нунтаг хольцын үйлдвэрийн төсөл     “Монгол Ташуур констракшн”
86     Цаасан хайрцаг сав баглаа боодлын үйлдвэрийн өргөтгөх төсөл      “Эко”  Захирал н.Батбаяр
87     Гэр ахуйн тавилгын сийлбэрийн төсөл     “Өв-Ур” ХХК Захирал Л.Баярмаа
88     Биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл      “Эгэл цагаан түрүү” ХХК   Гүйцэтгэх захирал С.Мандах
89     Хаягдал цаас дахин боловсруулах цаасан уут хийх төсөл      “Вектор сан” ХХК Ерөнхий захирал н.Баярсайхан
90     Мах, түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх нэгдсэн төв төсөл      “Хүрэн асга хайрхан” хоршоо  Дарга Д.Бат-Эрдэнэ
91     Том шуудай төсөл      “Мегаконтайнер Байг” ХХК Захирал С.Мягмарсүрэн
92     Малын яс боловсруулж тэжээл бордоо үйлдвэрлэх төсөл      “Дуут Цэнхэр” хоршоо Дарга Г.Төмөржав
93     Цементийн үйлдвэр      “Вестерн Холд” ХХК Захирал М.Ганзориг
94     Мянган тооройт тэжээл бордоо үйлдвэрлэх төсөл     “ДБЭ-Тэрх” ХХК      Захирал н.Энхбат
95     “Сүүн шим” сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төсөл     “Монгол Газар Шим” ХХК    Нягтлан Д.Өлзийсайхан
96     Нарийн эд анги, ган төмөр бүтээгдэхүүн хийх үйлдвэрийн төсөл     “Вегвайсер” ХХК
97     Эдийн савангийн үйлдвэр байгуулах төсөл     “WTMN” ХХК
98     Полистролон бетон хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     “Пума Интернэшнл” ХХК
99     Боржин чулуу төсөл     “Алтайн Түрүү” ХХК       Захирал Т.Баярсайхан
100     Жимсний амт төсөл     Иргэн Б.Мөнхцэцэг
101     Байгальд ээлтэй бетонон угсармал хашааны үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл     “Би Эм Эн энд Номинсор Инвестмэнт” ХХК
102     Цаас боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Гарнет Бриллиант” ХХК   н.Бат-Эрдэнэ
103     Шимт. Бордоо хөрс сайжруулах төсөл     “Намдүү Трейд” ХХК      Захирал Д.Жигмид
104     Усан цахилгаан станц байгуулах төсөл     “Усны эрчим” ХХК        Захирал Б.Дагвадорж
105     Хүлэмж-Мод үржүүлэг, үр үйлдвэрлэх төсөл     “Эко-Ёндоо” ХХК        О.Мөнхбат
106     Импортыг орлох эрдэс нунтагийн үйлдэр төсөл     “Мон-Кварц” ХХК        Г.Мягмарсүрэн
107     Байгал-Амур төсөл     “Байгал-Амур” ХХК        Захирал Б.Амарсанаа
108     Хуванцар боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Бумбат зоос” ХХК        Захирал Б.Гантулга
109     Хуванцар хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Иргэн Ц.Энхчимэг
110     Хүүхдийн тэжээл боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Ховд их сургууль
111     Төмс боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Буянтын баялаг агааж” ХХК
112     Хөнгөн блок, хөөсөнцөр хавтан, сэндвичэн хавтан өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр байгуулах төсөл     “Зөөлөн тэмүүлэн констракшн” ХХК           Захирал У.Болдбаяр
113     Эмульсэн будаг үйлдвэрлэлийн төсөл     “Дабль сервис” ХХК   Захирал Б.Батсүх
114     Гурвалжин будаа үйлдвэрлэх төсөл     “Алиус” хоршоо  Дарга Т.Жаргалант
115     Хаалга төсөл     Иргэн Б.Төмөрбаатар
116     Гутлын үйлдвэрийн төсөл     “Мастер Шөүс” гутлын салон  Захирал Д.Баярмаа
117     Баянхонгор Цементийн үйлдвэр     “Хатад Өндрийн Өгөөж” ХХК  Гүйцэтгэх захирал Ч.Доржба
118     Замын улааны перлит уурхайн төсөл     “Оюутбел” ХХК   Захирал Ц.Тэмүүлэн
119     Ээмэг, бөгж, зүүлт, гинж,  бугуйвч үйлдвэр төсөл     “Лозво Жлс” ХХК Захирал Г.Батчимэг
120     Гэр ахуйн тавилгын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдүүлэх төсөл     “Нарсны Үнэр” ХХК Захирал Г.Батчимэд
121     Тахианы аж ахуйн төсөл     “Шазны Булаг” ХХК Захирал Б.Мөнхтөр
122     Тераззо хавтангийн үйлдвэрлэлийн төсөл     “Их Нүргээн” ХХК Захирал З.Хосбаяр
123     Усан суурьт эмульсын будаг үйлдвэрлэх төсөл     “Глобал Электроникс” ХХК Б.Ариунсанаа
124     Төмөр бетон хийцийн үйлдвэрийн төсөл     “Эх Хонгор Хурд” ХХК Захирал Л.Лхүндэв
125     Тоосгоны үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмж нэмэгдүүлэх төсөл     “Ховл Одцэ” ХХК Захирал Г.Даваадорж
126     Ховд. Чулууны цогц үйлдвэрийн төсөл     “Буянт Стандарт” ХХК
127     Жилд 500 000 шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэрийн төсөл     “Нанометал” ХХК Захирал С.Баасандорж
128     Цахим түлшний үйлдвэр байгуулах төсөл     “Түмэн Заг” ХХК Захирал Т.Отгончимэг
129     Арьс ширний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдүүлэх төсөл     “Дархан Нэхий” ХХК Захирал Э.Батсайхан
130     Пено блок үйлдвэрлэлийн төсөл     “Чинсод Ирээдүй” ХХК Захирал Л.Дондовсамба
131     Оёдлын үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл     “Номин Ханхөхий” ХХК
132     Интерьер дотор хаалгын үйлдвэрлэлийн төсөл     “Эн Эф Ти” ХХК
133     Ислэг хавтангийн үйлдвэрлэлийн төсөл     “Эн Эф Ти” ХХК
134     Ламинате, парлетан шалны үйлдвэрэлийн төсөл     “Эн Эф Ти” ХХК
135     Монгол лаазны үйлдвэр     “Хар хорин Хүрээ” ХХК
136     Төмөр хаалга, төмөр эдлэлийн үйлдвэрлэлийг өргөтгөх төсөл     “Steel Door” ХХК О.Чинзориг
137     Мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй төсөл     “Санхалил” ХХК Захирал О.Санжхүү
138     Гурилын үйлдвэрийн төсөл     “Манан-Од” ХХК Захирал С.Батцоож
139     “Альфа Филтер” моторын агаар шүүгчийн үйлдвэр өргөтгөлийн төсөл     “Альфа Филтер” ХХК Гүйцэтгэх захирал А.Хэрлэнбаатар
140     Барилгын дулаалгын хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     “Бидний Уянга” ХХК Д.Найманжин
141     Ургамлын тосны төсөл     “Бэбү” ХХК Захирал Ц.Уранчимэг
142     Ховд шахмал түлш     “Тайгын Их Уулс” ХХК Захирал Н.Ням-Очир
143     Цонх хаалганы хуванцар үйлдвэрлэл төсөл     “Гэр групп” ХХК Захирал Р.Эрдэнэчимэг
144     Даршилсан хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Шинэ орчин трейд” ХХК Захирал О.Батпүрэв
145     Бог мал төхөөрөх үйлдвэрийн шугам, агуулахын төсөл     “Чийнт” ХХК
146     Зэс голтой кабель утас үйлдвэрлэх төсөл     “Хаш Ауруг” ХХК Захирал Б.Ганзориг
147     Монгол лаазны үйлдвэрийн төсөл     “ Хүнс Импекс” ХХК Захирал Д.Батсүрэн
148     Хөөсөн бетон үйлдвэрлэх төсөл     “Сибтон” ХХК Захирал Б.Болорэрдэнэ
149     Цагаан алт төсөл     “Собузо” ХХК Захирал Б.Давааням
150     Ханын дүүргэгч материал үйлвэрлэх төсөл     Иргэн Б.Содномцэрэн
151     Наамал модон хавтан, Паркетан шал г.м үйлдвэрлэх төсөл     “Увс-Зэл-Говь” ХХК
152     Сэндвич хавтангийн үйлдвэр, Хөөсөнцөр хавтан үйлдвэрлэх төсөл     “Рашаант Зургастай” ХХК Захирал В.Адъяатогтох
153     Увс нутгийн жамц давс     Иргэн Г.Болормаа
154     Улаангом сүүний үйлдвэр төсөл     “Цаст Хархираа” ХХК Захирал Б.Алтанхуяг
155     Улаан буудайн сүрлэг хавтангийн төсөл     “Мөнх Уурам Жим” ХХК Захирал Б.Зоригтбаатар
156     Хиймэл чулуу үйлдвэрлэл төсөл     “Глобстөүн” ХХК Захирал Х.Билгүүн
157     Хавчуургатай тослогтой бор төсөл     “Даатын Гоёо” ХХК Захирал Д.Хүрэлбаатар
158     Сэндвич хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     “Зитон” ХХК Захирал С.Ганбаатар
159     Гипсэн хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     “Герман стандарт” ХХК Захирал Ц.Баттулга
160     Европ стандартын тавилгын үйлдвэрийн төсөл     “Хан Империал” ХХК Захирал Ц.Бат-Эрдэнэ
161     Үр ашигт тахиа төсөл     “Бөхөг” ХХК Захирал Ц.Ганцэцэг
162     “Энхманал” гэмтэл согогын сэргээн засах эмнэлэг     “Эмон” ХХК Захирал Э.Хангал
163     Бөөрөлзгөнө төсөл     Иргэн С.Хасгаа
164     Давтмал ган бөмбөлөг үйлдэрлэх төсөл     “Халх Уул” ХХК Захирал Ш.Энхтүвшин
165     Полистрол хавтан болон блокны үйлдвэр     “Жавхлант Хүлэг” ХХК Захирал Ж.Мөнхбаяр
166     Лууван тариалах, хадгалах зоорь байгуулах төсөл     Иргэн А.Ганбаатар
167     Төмрийн хүдэр нойтон аргаар баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл хийх төсөл     “Арвин хүдэр” ХХК Захирал Б.Баярмагнай
168     Хөнгөн бетон үйлдвэрлэл      “Сайхан-Эми” ХХК Захирал Б.Ариунаа
169     Сэндвич хавтангийн үйлдвэр      “МонБау” ХХК Захирал Г.Энхтөр
170     Махны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйн төсөл      “Агуйтын шуудуу” ХХК Д.Цэрэнойдов
171     Ургамлын тосны үйлдвэр      “Майндтеч” ХХК Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганбат
172     Гахайн фермерийн үйл ажилагааг өргөтгөх төсөл      Иргэн О.Баасанжав
173     Гурилын уут төсөл      “Оргилмөнхтрейд” ХХК Захирал Л.Өлзийнаран
174     Угсармал барилгын үйлдвэр      “Кроупцамхаг” ХХК Захирал Ө.Энхбат
175     Ажлын гутал хувцасны үйлдвэр      “Их Угсаа” ХХК Захирал У.Отгонбаяр
176     Хүнсний сав баглаа бүтээгдэхүүний боодлын үйлдвэрийн төсөл      “Об капитал” групп Захирал Ж.Отгонбаяр
177     Био бордоо үйлдвэрлэх төсөл      “Минерал-агро” ХХК Захирал П.Бямбацэрэн
178     Импортыг орлох сүүний үйлдвэрий төсөл      “Аргалант-мөнх” ХХК Захирал Т.Жаргалсайхан
179     Цөөрмийг загасны аж ахуй болгох төсөл      “Хилэн-ОСТ” ХХК Захирал н.Алтаншанд
180     Хүнсний өндөгний үйлдвэрлэлийг  нэмэгдүүлэх төсөл      “Башага” ХХК Захирал Г.Цэвээнравдан
181     Үйлдвэрлэлийн төсөл      “Грийн ресурс” ХХК Ерөнхий менежер Н.Түмэнхишиг
182     Монгол фермер-Монгол сүү төсөл      “Максимум-пойнт” ХХК Захирал В.Мөнхбаяр
183     Чацаргана тариалалтын үйлдвэрийн төсөл      Иргэн Б.Мөнх-Оргил
184     Эрүүл ахуй, эмнэлэгийн зориулалттай бүрэн автомат үйлдвэр байгуулах төсөл      “Пи Юу Эйч Эм Ай Эи” ХХК ТУЗ-ын дарга Н.Ганчулуун
185     Гипсэн хавтангийн үйлдвэр      “И Эн Пи” ХХК Гүйцэтгэх захирал Н.Бат-Эрдэнэ
186     Хүнд даацын “Чанга цагаан” уутны төсөл      “Сэргэн мандалт” групп Захирал н.Төмөрчулуун
187     Оюу толгойн салхин цахилгаан станц     “Клинтек” ХХК Захирал
188     Гипсэн хавтангийн үйлдвэрлэлийн төсөл     “Тэвхэн” ХХК Захирал Д.Нямсүрэн
189     Гадна бохир усны хуванцар хоолойн үйлдвэр     Хүчит Чулуут ХХК Захирал Б.Батзаяа
190     Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн өсөл     “Ай Ии Си” ХХК Ерөнхий захирал Ч.Пүрэв
191     Сав баглаа боодол, шошгоны үйлдвэрийг хөгжүүлэх төсөл     “Мөнгөн Пластик” ХХК
192     Барилгын материал дотооддоо үйлдвэрлэх төсөл     “Энфилд”  Ххк Захирал Ц.Төмөрбат
193     Хөөсөнцөрийн үйлдвэрийн шугам нэвтрүүлэх төсөл     “Зүртбаян” ХХК Захирал н.Баярсайхан
194     Үйлдвэр, үйлчилгээ, орон сууцны цогцолбор төсөл     “Үйлдвэр үйлчилгээ орон сууцны цогцолбор” корпораци н.Бавуудорж
195     Налайхын гүний ордод бүтээн байгуулалт хийх төсөл     “Сүмбэр Худаг” ХХК Гүйцэтгэх захирал Н.Эрдэмманлай
196     Ачааны машины чингэлгийн үйлдвэрийн төсөл     “ЖБД Транс” ХХК ТУЗ-ын дарга Ч.Батмагнай
197     Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж шинэчлэх төсөл     “Хөвсгөл аяны жолоо” ХХК Г.Сүхбаатар
198     Барилгын материал, бүтээц үйлдвэрлэл эрхлэх төсөл     “Инженерийн авьас” ХХК гүйцэтгэх захирал П.Отгонбаатар
199     Хорхой ааруул төсөл     Иргэн Ц.Даваажав
200     Арьс ширний үйлдвэрийн төсөл     “Хасу Холдинг” ХХК Төслийн удирдагч Д.Эрдэнэчимэг
201     Арьсан гутлын экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл     “Билэг Дизайн” ХХК Нандин-Эрдэнэ
202     Биодизелийн түлш үйлдвэрлэх төсөл     “Энэл” ХХК Ерөнхий захирал Г.Дамирабазар
203     Вакум цонх, хаалганы үйлдвэрлэлийн төсөл     “MGBI” ХХК захирал Л.Батжаргал
204     Ноос. ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төсөл     “Ихэр Говь” ХХК Л.Болортуяа
205     Жимс, жимсгэнэ, хуурайшуулах үйлдвэр байгуулах төсөл     “Биомедфарм” ХХК захирал Д.Мэнджаргал
206     Био түлш, хүнсний тосны үйлдвэрлэл, экспортын төсөл     “Фалькэ-Экологи” ХХК захирал Б.Соронзонболд
207     Чихрийн манжин тариалах, элсэн чихэр үйлдвэрлэх төсөл     “Оном” ХХК
208     Экологийн цэвэр бордоо үйлдвэрлэх төслийн баримт бичиг     “Оном” ХХК
209     Халаалтын зуухны үйлдвэр байгуулах төсөл     “Мон-Китурами” ХХК менежер Э.Пунцагдаш
210     Хүнсний ногоо хадгалах зоорь өгөтгөлийн төсөл     “Маргад Марал Мичид” ХХК Мөнхчулуун
211     Eco wood төсөл     “Язгуур Ээц” ХХК захирал Ганбаатар
212     Ганжуулсан шилэн багцын бүрэн автомат үйлдвэр     “Актив Хийц” ххк захирал Ганбаатар
213     “Монгол төмс” төсөл     “Актив хүнс” ХХК захирал Ганбаатар
214     Эрчимжүүлсэн гахайн аж ахуй байгуулах төсөл     “Актив Агро” ХХК захирал Ганбаатар
215     Тогоо, бетон үйлдвэрлэлийн угсралт төсөл     “Чиглэл” ХХК захирал Ц.Бумцэнд
216     Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэрийн төсөл     “Сүтэй Уул” ХХК
217     Сүү боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Гранд Эстимэшн” ХХК захирал Л.Амарбат
218     “Сэлэнгэ Пресс” хэвлэлийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн төсөл     “Сэлэнгэ Пресс” ХХК захирал М.Болд
219     Соёд үйлдвэрийн төсөл     “Брилекс” ХХК захирал Б.Тулга
220     Хатгамалтай гутал бүс иж бүрэн эмээл     “Хос чимэг” ХХК  Г.Чинбаяр
221     Наамал модон эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл     “Хасу холдинг” ХХК Д.Эрдэнэчимэг
222     Сүү махны эрчимжүүлсэн ферм     “Эн Тү” ХХК захирал П.Энхтайван
223     Байгалийн чулуун хийцийг үйлдвэрлэх төсөл     “Гялтгар Чулуу” ХХК захирал П.Өлзийбаяр
224     Барилгын шилэн хийцийн үйлдвэр байгуулах төсөл     “Баб-Инвест” ХХК Захирал Б.Балдандорж
225     Сэлэнгэ – үйлдвэр үйлчилгээний цогцолбор барих төсөл     “Эрчим гахай” ХХК   З.Энхтуяа
226     Оймсны үйлдвэрлэл эрхлэх төсөл     “Нью Маунтайн” ХХК захирал Д.Бат-Орших
227     Арвин сүрэг төсөл     “Харуул толгой” ХХК захирал Б.Бадамцэцэг
228     Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлийг бетон хийцийн үйлдвэр болгох төсөл     “Хүслийн шонхор” ХХК захирал Мөнгөншагай
229     Монголд үйлдвэрлэсэн гахайн мах, махан бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх төсөл     “Магна Мидасо” ХХК менежер Д.Бямбаа
230     Хайрга, чулуу бутлах үйлдвэрийн төсөл     “Энержи Импайр” ХХК захирал Г.Болд
231     Хөнгөн пенобетон блокны жижиг үйлдвэрийн төсөл     “Ганган блок” ХХК захирал Д.Ганхуяг
232     Байгалийн боржин чулуун бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн төсөлф     “Үүдэн чулуу” ХХК захирал н.Энхтайван
233     Булган агро цогцолбор төсөл     “Булган Спирт” ХХК захирал Д.Одончимэд
234     Импортыг орлох бүтээгдэхүүн     Иргэн Г.Эрдэнэтуяа Б.Гантуяа
235     Тавилгын модон хавтан үйлдвэрлэх төсөл     Иргэн С.Цэвээндээ Ц.Билгүүн
236     Газо бетон блокны үйлдвэрийн төсөл     “Гэгээн Монголын бахархал” ХХК Захирал П.Сүхбаатар
237     Үнэт эдлэл, алт, мөнгө гоёл чимэглэлийн үйлдвэрийн төсөл     “Ган нүүдэлчин урлан” ХХК менежер Э.Гансүх
238     Төрөл бүрийн гоймон хирчэж савласан гурилын үйлдвэрлэлийн төсөл     “Табэтс” ХХК Захирал Д.Эрдэнэбаатар
239     Экологид ээлтэй органик ба эрдэст үрлэн бордоо үйлдвэрлэх төсөл     “Монгол экологийн бордоо” ХХК захирал А.Чойжамц
240     Гэр үйлдвэрийн төсөл     “Хүннү гэр” ХХК Захирал Ц.Батхишиг
241     Салхитын уулын чулуун дайрга бутлан ангилах үйлдвэрийн бизнес төлөвлөгөө     “Си Би Жи Эн” ХХК Захирал М.Оюунэрдэнэ
242     Эко хаус төсөл     “Хүдэр хөгжил констракшн” ХХК Захирал Д.Алтанхуяг
243     Ханги мандалын гаалийн хяналтын бүсийн цогцолбор төсөл     “Чандмань бар” ХХК Ерөнхий захирал Ю.Алтайхүү
244     Байгалд шингэдэггүй хатуу хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр     “Хайбат” ХХК захирал Т.Батбаяр
245     Бетон зуурмагийн үйлдвэр     “Зул буян ундрах” ХХК захирал Р.Өлзийбат
246     Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр болон бусад уурхайнуудын хуурай аргаар баяжуулсан хүдэрийг нойтон соронзон аргаар дахин баяжуулах үйлдвэрийн төсөл     "Хайбат" ХХК захирал Т.Батбаяр
247     Байгальд шингэдэггүй хаягдал хуванцар эдлэлийг дахин боловсруулж дизель түлш үйлдвэрлэх төсөл     “Хайбат” ХХК            Захирал Т.Батбаяр
248     Бэлтгэлийн хувцасаа Монголдоо үйлдвэрлэе     “Хас жолоо” ХХК Захирал Г.Өлзийсайхан
249     Талх нарийн боовны бизнес төлөвлөгөө     “Марал Тунадалай” ХХК Захирал Ц.Өлзийсайхан
250     Тоосгоны үйлдвэр байгуулах бизнес төлөвлөгөө      “Завхан Трейд” ХХК Захирал Д.Мөнхжаргал
251     Сүүний чиглэлийн 500 үнээний ферм байгуулах төсөл     “Сүү сондор” ХХК Захирал
252     Канад модон карказан барилгын төсөл     “ТиТи энд Би” ХХК Ерөнхий захирал Цэдэнсодов
253     Шүдний сойзны төсөл     “Сансари” ХХК
254     Жонш боловсруулах үйлдвэр     “Босстон интэрнешнл” ХХК Захирал Г.Амарсайхан
255     Иммунологийн лаборатори     “Роторжен” ХХК Захирал Н.Ижилмөрөн
256     Үхэрийн аж ахуйн төсөл     Иргэн С.Баттогтох
257     Хэв хашмалын үйлдвэрлэлийн төсөл     “Вүүд пластик системс” ХХК Захирал Ц.Батсайхан
258     Барилгын материалын үйлдвэр     Иргэн Ж.Мөнхбаяр
259     Жилд 50 000 тонн хийн тогтвортой конденсат боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Петро жамп” ХХК Захирал Д.Дашнансал “Рысжан” ХХК  Захирал Х.Жангабыл
260     Чихрийн үйлдвэрийн төсөл     “Эн, Ти, Жи, Эй” ХХК Захирал Ж.Мөнхтүвшин
261     Үндэстний хөгжмийн үйлдвэрийн төсөл     “Уянга цогт амгалан” ХХК Захирал Д.Даваажав
262     Хүхэр хүчлийн натри хүхэрт натрийн үйлдвэр     “Найшинл Химинал” ХХК Захирал Д.Энхбаатар
263      Ноолууран сүлжмэл эдлэл болон ээрмэлийн үйлдвэрлэл явуулах төсөл     “Ундрага Спринг” ХХК Захирал Д.Болортуяа
264     Цахилгаан дамжуулагч утасны Мон-Сип үйлдвэрийн төсөл     “Хар чонот” ХХК Захирал Д.Баянцагаан
265     Нимгэн төмөрлөг эдлэлийн үйлдвэр байгуулах төсөл     “БЧГ” ХХК Захирал А.Бат-Эрдэнэ
266     Ноос самнаж, хялгас ялгах үйлдвэрийн төсөл     “Хаалгын булаг” ХХК
267     Хөнгөн бетон вакум цонхны үйлдвэрийн төсөл     “Мэис Проперти” ХХК Гүйцэтгэх захирал Н.Ариунаа
268     Барилгын арматур төмөр үйлдвэрийн төсөл     “Бага хангай импекс” ХХК Захирал И.Цэрэнбат
269     Оёдлын үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл     “Огч” ХХК Захирал Б.Даваасүрэн
270     Термийн бөөрөнцөгийн автомат үйлдвэрийн төсөл     “Ора металл” ХХК Захирал Б.Хүрэлбаатар
271     Ойн хоёрдогч нөөцийг боловсруулж шахмал хавтан үйлдвэрлэх инновацийн төсөл     “Мега Вүүд” ХХК Төслийн зохицуулагч Н.Амарбаясгалан
272     Ган бөмбөлөг үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     “Оргилон дэлгэрэх ус” ХХК Гүйцэтгэх захирал Ё.Эрдэнэсүх
273     Бүх төрлийн хуванцар хоолой хашаа хайлсны хавтангийн үйлдвэрлэл     Иргэн П.Ганхуяг
274     Сүү махны чиглэлийн 100 үнээний фермийн төсөл     “Ажаагийн хишиг” ХХК Захирал Д.Шагдаржав
275     Кирамзитийн үйлдвэрийн төсөл     “Эдна” ХХК Захирал Б.Эрдэнэбаяр
276     Цэвэр усны үйлдвэрлэл     Иргэн Н.Ариунаа
277     Өндөглөгч шувууны аж ахуйн төсөл     “НВЦ” ХХК Захирал н.Баатарбилэг
278     Цементийн түүхий эд, импортыг орлох гөлтгөнө үйлдвэрийн төсөл     “Арвин Хад” ХХК Захирал Ю.Майцэцэг
279     Гипсэн блокны үйлдвэрийн төсөл     “Блю старлит” ХХК Захирал Одмандах
280     Сэндвичэн хавтангийн үйлдвэр     “ОТТУ” ХХК Захирал н.Отгонбаатар
281     Махны чиглэлийн Сэлэнгэ үүлдэрийн үхэрийн эрчимжсэн аж ахуй өргөтгөх “Сэлэнгэ” үхэр төсөл     Иргэн З.Пүрэвсүрэн
282     Илүү үйлдвэрийн барилгын төсөл     “И энд Пи” ХХК Захирал Р.Энхжаргал
283     Мод хуванцарын холимог материалын үйлдвэрийн төсөл     “Хөх цэнхэр Турун” ХХК Захирал Г.Болор-Эрдэнэ
284     Үс арчилгааны үндэсний эко бренд     “Мон Крем” ХХК Захирал Э.Уранчимэг
285     Эко хавтан үйлдвэрлэх бизнес төсөл     “Рояал Пост” ХХК Захирал Г.Ариунболд
286     Гэр ахуйн тавилгын хаалга болон орон сууцны дотор хаалганы үйлдвэр байгуулах төсөл     “Модерн Миракл” ХХК Захирал Г.Заяа
287     Барилга үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     “Мультипрекаст Монгол” ХХК
288     Шохой боловсруулах орчин үеийн үйлдвэрийн төсөл     “Назу” групп
289     Өлөн гэдэс боловсруулах шинэ дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийн төсөл     “Ширээ Чулуут” ХХК Захирал Л.Насантогтох
290     Сүүний чиглэлийн үхэрийн ферм байгуулах төсөл     Иргэн Б.Баттөмөр
291     Үртсэн шахмал түлш ба канад карказан барилгын модон хийцийн цогцолбор үйлдвэрийн төсөл     “Хүннү МН” ХХК Захирал Ш.Адьшаа
292     Газ бетон блокны үйлдвэрийн төсөл     “Түшиг Говь Хангай” ХХК Захирал Х.Дөшбаатар
293     Төмрийн хүдрээс төмөр боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     “Голубой Камень” ХХК Захирал И.Эрдэнцогт
294     Импортыг орлох чихэрийн үйлдвэр байгуулах “Алтай” чихэр төсөл     “Ийгл Үш-Арыс” ХХК Захирал Н.Тилеухан
295     Гутлын үйлдвэрийн төсөл     “Төгс Арал” ХХК Захирал Л.Энхтайван
296     500 гахайн фермийн хөрөнгө оруулалтын төсөл     “Давах Зам” ХХК
297     Перлит керамзитан ханын хавтгайлжийн үйлдвэр байгуулах төсөл     “Жинст Өгөөмөр” ХХК Захирал Б.Мядагмаа
298     Говийн жимс ногооны аж ахуй төсөл     “Ундрахдэм” ХХК Захирал Б.Даваахүү
299     Импортыг орлох барилгын дулаалгын материалын үйлдвэрийн төсөл     “Серебрус Инвест” ХХК
300     Импортыг орлох вакум цонхны бэлдэцийн үйлдвэрийн төсөл     “Мире” ХХК
301     Ноён тавилга     “Ноён Богд” групп Захирал Я.Хангарьд
302     Мебель модон тавилга, эко сүрлэн матрас үйлдвэрлэлийн төсөл     “Тэргүүн Тавилга” ХХК Захирал О.Ууганбаяр
303     Түлшний хэмнэлттэй зуух     “Хархорин Эх булаг” ХХК Захирал Д.Мөнхсайхан
304     Хүнсний ногоо боловсруулах, хадгалах иж бүрэн цогцолбор үйлдвэр     “Газар Шим” ХХК Захирал Ц.Ганбат
305     Шингэн шил силикатын үйлдвэрийн өргөтгөлийн төсөл     “ЖГБ” ХХК Зөвлөх Б.Итгэл
306     Европ технологиор үйлдвэрлэх бяслагны үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл     “Б Э Л Ф Э Г О Р” ХХК
307     Хаягдал дугуй боловсруулах үйлдвэр     “Резин эдлэл” ХХК
308     Технологийн аргаар хатаасан зүймэл модон хавтангаар тавилга үйлдвэрлэх төсөл     “Дилакс Хаус” ХХК         Захирал Н.Мөнхцэцэг
309     Гантиг чулуун хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     “Шохой Цагаан булаг” ХХК
310     Экологийн гарвлын хүнсний инновацийг хөдөөд нутагшуулах төсөл     Иргэн Б.Цог Н.Амитан
311     Пробиотикийн үйлдвэрийн төсөл     “Эм Эл Эс” ХХК Захирал В.Хадхүү
312     Сав баглаа боодлын үйлдвэрт хийх хөрөнгө оруулалтын төсөл     “Мультипак” ХХК Захирал Д.Батдорж
313     Хөнгөн блок төсөл     “Шинэ үе Глобал” ХХК Захирал Ю.Уугантөмөр
314     Хадаас шрупны үйлдвэрийн төсөл     “ГБЗЛ” ХХК Зохиогч Г.Золжаргал
315     Хөнгөн блокны үйлдвэрлэлийн төсөл     “Ховд Цахим Трейдинг” ХХК Ц.Алтангэрэл
316     Модон тавилга, модон хаалга, рекны үйлдвэр     “ЭСБ Интернэшнл” ХХК Зөвлөх Б.Ганболор
317     Вакум цонх, хаалга, хана, хаалтны үйлдвэр     “ЭСБ Интернэшнл” ХХК Зөвлөх Б.Ганболор
318     Цахилгаан хөдөлгүүр үйлдвэрлэлийн төсөл     “ГЭТЖЕНЕРОУС” ХХК Захирал Х.Гантөмөр
319     Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төсөл     “Интернэшнл Мэдикал Центр” ХХК Гүйцэтгэх захирал А.Ганхуяг
320     Экспортын зориулалттай цулгуй наамал дүнз, хавтан канад модон барилгын бэлдэц үйлдвэрлэх төсөл     “Инжир” ХХК
321     Монгол желатин төсөл     “Агь трейд” ХХК Захирал Д.Саранцэцэг
322     Малын ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зөөврийн төхөөрөмж     “Оюуны Хүрээ” ХХК Захирал М.Анхбаяр
323     Гэгээ экспорт төсөл     “Уран Биндэр” ХХК Захирал Б.Гэрэл
324     Өлгий, нярайн хувцас төсөл     “Жа энд Улаанууд” ЗБН Захирал Н.Тэгшжаргал
325     Түшиг тавилгын үйлдвэрлэл төсөл     “Өнөр Говь” ХХК            Захирал С.Өнөрбат
326     Жарамгайн цөөрөм төсөл     Жарамгайн Цөөрөм Нөхөрлөл
327     Эрүүл хүнс эрчимт үйлдвэр төсөл     Жарамгайн Цөөрөм Нөхөрлөл
328     Хараат бус эрчим хүчний үүсгүүр төсөл     “Нарны Утас” ХХК       Ж.Бямбабат
329     Ноос самнаж, хялгас ялгах үйлдвэрлэлийн төсөл     “Халх Орд” ХХК
330     Шоколад үйлдвэрлэх төсөл     “Дэвжих Жавхлант” ХХК    Захирал Н.Жавхлантөгс
331     Термо блокны үйлдвэр     “Эрдэнэ Ухаа” ХХК     Захирал Х.Ганбат
332     Хүнд даацын уутны иж бүрэн эко үйлдвэрийн төсөл     “Фактор Стандарт” ХХК    Захирал Н.Мөнхцог
333     Цахилгаан дамжуулах агаарын төмөр бетон шонгын үйлдвэрийн төсөл     “Хабул Групп” ХХК       Захирал Б.Мөнхбаатар
334     Жоншны баяжуулах үйлдвэрийн төсөл     “Чулуут Интернэшнл” ХХК Захирал А.Учрал
335     Арматурчлагдсан 3D хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     “Арвин Сан Тех” ХХК     Захирал Б.Ганбат
336     Бог малын өлөн гэдэс боловсруулах цехийн бизнес төлөвлөгөө     “Эрин Тарвагатай” ХХК   Захирал П.Гантулга
337     4 улирлын хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх бизнес төсөл     “Хатансутай” ХХК     Захирал М.Мөнх
338     Цөцгийн тос, ээдэм үйлдвэрлэх төсөл     “Галактоз” ХХК         Захирал Л.Гантөмөр
339     Комьпютерийн удирдлагатайгаар мод ба төмөр зорох сийлбэрлэх төхөөрөмжийн дотоодын ба экспортын үйлдвэрийн ТЭЗҮ     “Жаагий” ХХК           Захирал С.Жанчивдорж
340     Чулуут цагаан дэлийн хайлуур жоншны ордыг түшиглэн баяжуулах үйлдвэрийн төсөл     “Монгол Чех Металл” ХХК  Захирал Б.Далай
341     Эмчилгээний уургийн бэлдмэлийн үйлдвэр байгуулах инновацийн төсөл     Иргэн Ганбат     Дандий
342     Эмнэлэгийн нэг удаагийн хэрэгслийн үйлдвэр     "Мөнхийн Тун" ХХК Захирал Ц.Алтанцэцэг
343     Хаяндал хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Пластик Райс ХХК Д.Отгонбаатар
344     Хайлуур жоншны баяжмалыг гүн боловсруулж фтор агуулсан эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах үйлдвэрийн төсөл     Сайн менежмент ХХК Б.Бадрахжаргал
345     Шарсан төмсний үйлдвэр     Зүрхэн булаг ХХК С.Эрдэнэбаатар
346     Орчин үеийн дулааны давхар шийдэл бүхий гэр хаус, 3D panel ханын материалын үйлдвэрийн төсөл     Зүрхэн булаг ХХК С.Эрдэнэбаатар
347     Өвсний хадуур тармуур төмс хүнсний ногоо хурааж савлах машины жижиг үйлдвэр төсөл     "ХАА-н техникийн шинжлэх ухаан технологи үйлдвэрлэлийн нэгдэл" Б.Дашдэмбэрэл
348     Баяжмалын уут үйлдвэрлэх бизнес төлөвлөгөө     Говь Синдикат ХХК  Ө.Оргил-Эрдэнэ
349     Шахмал чулуун хавтан, хавтанцарын үйлдвэрийн төсөл     Олдворт орд ХХК  Б.Атарбаатар
350     Төв аймгийн Баянцогт суманд Сүү махны чиглэлийн Өрнөх амьдрал үхрийн цогцолбор аж ахуй байгуулах төсөл     Замбатив ХХК Д.Эрдэнэчимэг
351     Эрүүл мэнд, газар тариаланг дэмжих амьд усны органик үйлдвэр байгуулах төсөл     Очир Алдар ХХК Б.Анармаа
352     Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт орших Хөх тээг-ийн шохойн чулууны ордыг ашиглах төсөл     Танил энержи ХХК Б.Булган
353     Импортын тэжээлийг Монголд үйлдвэрлэх төсөл     БНЭХ ХХК            Н.Энхболд
354     Дээврийн хар цаасны үйлдвэрийн төсөл     Барзууч ХХК   А.Тэгшжаргал
355     Бутлуурын үйлдвэрийн төсөл     Ийстерн Роуд ХХК Д.Энхбат
356     Барилгын болон уул уурхайн даацын шуудайны төсөл     Монгол Таг ХХК
357     Овор хэмжээ ихтэй металл хийцийн хагас автоматжсан үйлдвэрийн төсөл     Нефт ойл ХХК     Х.Батхишиг
358     Гипсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Дэлгэр Могойт ХХК Г.Бүрэндэлгэр
359     Дэлхийн зах зээл дээр Монгол брэндийг бий болгох төсөл     Монголын ноос ноолуурын холбоо: Говь ХК, Буян ХХК, Ээрмэл ХК, Гоёо ХХК, Блью Скай кашмер ХХК Д.Алтанцэцэг
360     Smart Berry төсөл     Энгэр шандын оргил ХХК Б.Ганболд
361     Хуурай хольц, төмөр бэлдэц үйлдвэрлэх төсөл     Сэлэнгэ Ундрам ХХК Д.Ганбаатар
362     Савангийн үйлдвэрийн төсөл     Шинэ Хөх Монгол ХХК Гансэлэм
363     Ногоон зоорины төсөл     Happy ХХК Номин
364     Төмөр бэлцэц     Хаан Сэлэнгэ ХХК Ч.Жавзансүрэн
365     Хөнгөн блокны үйлдвэрлэлийн төсөл     Шижих Арвижих ХХК С.Гэрэлт-Од
366     Ламинитан шал үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     Түшиг Даян Оргил ХХК Г.Захирал Б.Цолмон
367     Ган туйван үйлдвэрлэх төсөл     Мета стар трейд ХХК Г.Захирал Б.Чинцогт
368     Импортыг орлох бэлэн хоол боловсруулах төсөл     Блак даймонд ХХК
369     Монгол шпагетти төсөл     Орбит Комплекс ХХК Захирал Х.Азбилэг
370     Монгол Плита- Хана болон шалны шаазан хавтанцарын үйлдвэр     МБ проект ХХК
371     Цаасан аяганы үйлдвэр     ЭБО холдинг ХХК Т.Отгонбаатар
372     OT Wimax Tunnel байгуулах төсөл     Мета тек ХХК Ц.Эрдэнэбат
373     Хөнгөн блокны үйлдвэр барих төсөл     Арвижих Увс Х.Сүхбаатар
374     Сүүний чиглэлийн үхрийн фермерийн аж ахуйн төсөл     Урианхай үрс ХХК Л.Наранбаатар
375     Өндөр нягтаршилтай ПолиЭтилин хоолой байгуулах төсөл     Ардааган ХХК Э.Гантулга
376     Франц савханцар буюу хагас боловсруулж хөлдөөсөн төмсний үйлдвэр     Багжакс ХХК  Ц.Баттогтох
377     Ган бүслүүрт хуванцар хоолойн үйлдвэр төсөл     Бридж констракшн ХХК С.Гантөмөр
378     Мах сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах Сүүн Цацал төсөл     Сүүнцагаан Суврага ХХК Г.Алтанхуяг
379     Чулуу бутлан ангилах үйлдвэрийн иж бүрэн төсөл     Тусгал төв ХХК Л.Эрдэнэбаатар
380     Малын буян төсөл     Сүүн Шим хоршоо Р.Батжаргал
381     Сүү махны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйн төсөл     Хосолмол ашиг шимт үхэр үржүүлэгчдийн холбоо Б.Сандагсүрэн
382     Солонгос тавилгын үйлдвэрийн төсөл     Иргэн Ч.Эрдэнэболд
383     Сав баглаа боодлын үйлдвэрийн төсөл     Гүн Өсөх ХХК       Оюунбилэг
384     Цардуулийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх төсөл     Агмарко ХХК    Х.Ганбаатар
385     Хөх толгой цементийн үйлдвэрийн төсөл     Өндөр буянт холдинг ХХК Н.Төмөрхүү
386     Монгол Паззле төсөл     Шилдэг Паззле ХХК Б.Ернар
387     Канад модон карказан барилгын үйлдвэрийг сайжруулах төсөл     Барс Констракшн  Н.Энх-Од
388     Хонины ноос боловсруулж дулаалга бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Иргэн Ш.Болормаа
389     Хар цагаан замаска, плитан цавуу, торкрет бетон бэлдэц үйлдвэрлэх төсөл     Мастер Грийн ХХК С.Энхбаяр
390     Махны чиглэлийн үхрийн аж ахуйг өргөтгөх төсөл     Дархан-Агьт ХХК Р.Зоригтбаатар
391     Сүү цуглуулах үйлдвэр     АПУ ХК А.Мэндбаяр
392     Сүүний чиглэлийн үнээний ферм байгуулах төсөл     АПУ ХК  А.Мэндбаяр
393     Саалийн үнээний фермийг өргөтгөх төсөл     Иргэн Д.Батнасан
394     Эрчим хүчний дэд өртөө угсралт үйлдвэрийн төсөл     Ноён сайхан ХХК     Захирал Энхбаатар
395     Ерөө тур баазын бизнес төлөвлөгөө     Монланс Тур ХХК    Д.Баасан
396     Чацарганы аж ахуй байгуулах төсөл     Монланс Тур ХХК    С.Мөнх-Эрдэнэ
397     Сурагч цүнх болон савхин эдлэлийн бүтээгдэхүүний цогцолбор үйлдвэр байгуулах төсөл     Монланс Тур ХХК    Д.Баасан
398     Гантиг чулууны нунтгаар ванн, угаалтуур үйлдвэрлэх төсөл     Алтайн Гуулин ХХК Б.Эрдэнэ-Очир
399     Иж бүрэн мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн Ноён бүрд төсөл     Ноён бүрд ХХК Ж.Өнөржаргал
400     Чулуу боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Арвижих хайрга ХХК
401     mSMART ухаалаг гар утас үйлдвэрлэл     Эмондо ХХК          А.Золзаяа
402     Модон наамал хавтан, үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр     Монголгео Каратаж ХХК
403     Эко, эрүүл үйлдвэрлэл төсөл     Галтууд ХХК   Баярчимэг
404     Цэвэршүүлсэн ус, эмчилгээний цайны төсөл     Иргэн Г.Буянжаргал
405     Тэмүүлэл төсөл     Иргэн П.Дэлгэржав
406     Полипропилен материал боловсруулах үйлдвэр     Найман элч ЗБН Т.Амарсанаа
407     Монгол хүүхэд бүрт нэг аяга сүү+цэвэр агаар төсөл     Энх мөнх наран ХХК Д.Буянхүү
408     Үндэсний бэлэг дурсгал үйлдвэрлэлийн төсөл     Жигүүр богд ХХК  М.Өлзийхишиг
409     Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрлэл төсөл     Иргэн Т.Цогзолмаа
410     Хаягдал цаас дахин боловсруулж импортыг орлох сайн чанарын цаасан уут үйлдвэрлэх төсөл     Есөн үхэр тэрэг ХХК   Ж.Ганхүлэг
411     Цаасан аяганы үйлдвэр байгуулах төсөл     Хангайн аяз ХХК Д.Баянбаатар
412     Гурилын үйлдвэр, үр тариа хадгалах элеваторын техник, технологийн шинэчлэл төсөл     Дархан гурил тэжээл ХК С.Намсрайжав
413     Нүүрсний үйлдвэрлэлийн тоосжилтыг бууруулах эко бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх дэмжлэг хүсэх төсөл     Бэтта ХХК  С.Буян
414     Эрүүл хүнс, эрч хүч төсөл     Иргэн Б.Баяржаргал
415     Улаанбаатар хотын амралт сувилалын цогцолбор төсөл     Даймонд Сентр ХХК    С.Бат-Очир
416     Полистрол ба хөөсөн бетон блокны төсөл     Дабац ХХК       О.Баасанжав
417     Хаягдал цаас дахин боловсруулж цаасан хайрцагны цаас үйлдвэрлэх төсөл     Эко пак Монгол ХХК  Ч.Мөнхбаяр
418     Цахилгааны хуваарилах самбарын үйлдвэрийн төсөл     Виртуалсофт ХХК     Б.Хүдэр
419     Монголд анхдагч ханын цаас үйлдвэрлэх төсөл     Сүсүми ХХК    Б.Эрдэнэболд
420     Керамзит, керамзитан блок, өнгөлгөөний тоосго, улаан тоосгоны үйлдвэрийн төсөл     Хүрмэнчулуун тоосго ХХК   Б.Даваамягмар
421     Хуурай аарц бизнесийн шинэ санаа төсөл     Бигэр гал нөхөрлөл   Г.Батдэлгэр
422     Газо хөнгөн бетоны үйлдвэр төсөл     Иргэн Б.Булганбаяр, Ц.Баянмөнх
423     Хагас боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүн төсөл     Иргэн Б.Сүхбат
424     Франц шарсан төмс төсөл     Файберланд ХХК   Л.Гүндэгмаа
425     Мах үйлдвэрлэл ба махны үүлдрийн үхрийн үржлийн цогцолбор төсөл     Хөвсгөл дуулга ХХК    Ж.Ганбат
426     Монгол вийшинь ХХК-ний ноос ноолуурын үйлдвэр төсөл     Өрхтий трейд ХХК    П.Эрдэнэсайхан
427     Хуурай сүү боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Сэлэнгэ шим ХК   Ж.Баярмагнай
428     Хамгаалалтын төмөр хаалга үйлдвэрлэх, өргөтгөлийн төсөл     Роквелл Монголиа ХХК   Энхбаяр
429     Нийлэг композит барилгын материалын үйлдвэрлэлийн төсөл     МММЭК ХХК, Феникс Девелопмент ХХК консорциум Н.Болд
430     Гахайн аж ахуйг өргөжүүлэх, гахайн мах боловсруулах бага оврын үйлдвэрийн төсөл     Их Хануйн гол ХХК Ц.Энхцэцэг
431     Гутлын үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     Хас гутал ХХК  Д.Даваамягмар
432     Шинэ технологийн керамзит болон кера блок үйлдвэрлэх төсөл     Дархан керамзит ХХК Б.Батмөнх
433     Үндэсний технологийн брэндийн хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн төсөл     Мигма Электроникс ХХК   Б.Анхныбаяр
434     Монгол ноосон утас төсөл     МӨФ ХХК                 Ф.Бекбол
435     Ургамлын цайны үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     Язгууртан цай ХХК
436     Төмөрт цахиурын үйлдвэрийн төсөл     Нар энержи силикон метал ХХК Т.Лхагва-Очир
437     Тайшир 5МВТ-ын нарны цахилгаан станцын төсөл     Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨҮГ Б.Алтангэрэл
438     Түмэн толгой төсөл     Түмэн толгой ХХК   Д.Мөнхбаяр
439     Төмөрлөгийн үйлдвэрийн төсөл     Эртний ган ХХК    О.Нацагдорж
440     Хүүхдийн хоолны цэвэр сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг хөгжүүлэх төсөл     Вайтпээрл хоршоо      Э.Удвал
441     Орон нутгийн түүхий эдэд тулгуурласан арматурын үйлдвэрийн өргөтгөл     Хатуу төмөр ХХК    Б.Мөнхбаяр
442     Нарны эрчим хүч үүсгэх систем     Эс Ар Жи ХХК        С.Булган
443     Хэт улаан туяаны барилгын хөвөн даавуун торон халаагуур     Эс Ар Жи ХХК        С.Булган
444     Сүүний үйлдвэрийн өргөтгөлийн төсөл     Милко ХХК Р.Цэвэлмаа
445     Импортын зайрмагийг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төсөл     АЙСМАРК ХХК  Д.Бадам
446     Амьтны гаралтай тосыг цэвэршүүлж боловсруулах үйлдвэр     Одод фүүд   М.Сүхбаатар
447     Лапша брэндийн гоймонг Япон улсад экспортлох төсөл       Агь ХХК   М.Сүхбаатар
448     Эмнэлэгийн нэг удаагийн хэрэглэл үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     Оргил Глобал Мед ХХК     Ц.Эрдэнэхуяг
449     Фермийн өргөтгөлийн эрчимт цогцолбор төсөл     Зургаан хошуу ХХК      М.Золзаяа
450     Баянцагаан төсөл     Цогт Нэм ХХК         Н.Мягмар
451     Барилгын арматур төмөр цувих үйлдвэрийн төсөл     Жараахайн булаг ХХК     Гэлэгжаргал
452     Барилгын Материалын цогц үйлдвэр байгуулах төсөл     Бармет үйл ХХК      М.Базарсад
453     Тоосгоны үйлпвэрийн өргөтгөлийн бизнес төлөвлөгөө     Хоргын чулуу ХХК      Б.Мөнх-Эрдэнэ
454     Бетон зуурмагын үйлдвэрийн төсөл     Хоргын чулуу ХХК      Б.Мөнх-Эрдэнэ
455     Импортыг орлох хүүхдийн гутал үйлдвэрлэх төсөл     Хулан гутлын үйлдвэр    Д.Энхтуяа
456     Эрчимт тэжээл төсөл     Иргэн Ч.Батцэнгэл
457     Монгол дугуй төсөл     Хангайтан зон ХХК     Б.Эрдэнэбат
458     Цэвэр ус савлах үйлдвэр байгуулах төсөл     Бүрэнцорос ХХК          Ганхүү
459     Вакум цонх хаалганы PVC бэлдэцийн үйлдвэр     Маргад-Инд ХХК     Ш.Баттөр
460     Profil төсөл     Батжинбат-Индастри ХХК       З.Сарангэрэл
461     Полистролбетон гулдмай, олон үет хавтгайлж хийц, эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл     Монбамбай ХХК        Х.Энхбат
462     Барилгын үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх бетонон хуурай хольц төсөл     Скудо Таур ХХК         Э.Хангал
463     Үнээний сүү савлах үйлдвэр төсөл     Иргэн С.Алтанхуяг
464     Барилгын материал-дайрганы үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх төсөл     Ихэр Гурван Цохио ХХК
465     Асфальт болон бетон зуурмагийн зөөврийн үйлдвэрийн төсөл     Адамант ХХК
466     Мах сүүний чиглэлийн Фермерийн аж ахуйг өргөтгөх төсөл     Натур сүлд ХХК
467     Байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүч хэмнэдэг бага яадлын дулааны эх үүсгүүр зохион бүтээх, үйлдвэрийн төсөл     Нэгдэл Трейд ХХК
468     Даршилсан нагааны үйлдвэрлэл, худалдаа төсөл     Иргэн Д.Баатарзул
469     Хатаасан ногоо, цайны үйлдвэр төсөл     Ногоон Залгамж ЗГБХ нөхөрлөл
470     Шошгоны үйлпвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх санхүүжилтийн төсөл     Мон лабел ХХК
471     Гахайн аж ахуйн төсөл     Тунгалаг Өнгө ХХК
472     PVC болон WPC бэлдэц үйлдвэрлэх төсөл     Бухт холдинг ХХК
473     Зүүнтуруун цогцолбор     Зүүнтуруун гурил ХХК
474     Ханна саалийн ферм     Ханна ус хоршоо
475     Барилгын гадна фасадны зуурмагийн үйлдвэр     Иргэн А.Бямбатулга
476     Ясли цэцэрлэгийн өргөжүүлэх төсөл     Иргэн Б.Ганцэцэг
477     Дөрвөн улирлын ажиллагаатай бүрэн автомат хүлэмжийн аж ахуйн төсөл     Жей кей си ХХК
478     Утаагүй зуухны уурын төсөл     Эрчим корпораци
479     Тоглоомын үйлдвэрийн төсөл     Могжоохон энтертайнмент ХХК
480     Дөрвөн улирлын хүлэмжийн аж ахуйн байгуулах төсөл     Тэгшжаргалмарал ХХК
481     Хан цамхаг төсөл     Хан пропертиз ХХК
482     Хаягдал хуванцар боловсруулах Е-дизель эко түлш төсөл     Эхомн ХХК
483     Бетон хийцийн үйлдвэрийн төсөл     Арвис Стоун ХХК
484     Оёдолын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх      "Шижир хангай хаадын өргөө" ХХК Захирал Д.Оюунсайхан
485     Тахианы аж ахуйн төсөл     "Ти Эс Эй Ти" ХХК Захирал Билэгдэмбэрэл
486     Ахуй үйлчилгээний төв гэр хорооллын хөгжил дэвшилд      Иргэн Ж.Болорцэцэг
487     Хуванцар хог хаягдалыг дахин боловсруулж, Цахилгаан утасны хамгаалалтын хуванцар хоолой үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл      "Бодь тэргэл" ХХК Захирал Мөнхбаатар
488     Цөм сүргийн аж ахуйг хөгжүүлэх төрөлжсөн фермерийн аж ахуйн төсөл      Салхит Суварга ХХК Захирал Т.Түвшинбаяр
489     Төмөр карказан үйлдвэр байгуулах төсөл      Эко Мишээл ХХК Б.Баатархүү
490     Монголдоо сэндвич хавтанг үйлдвэрлэн импортыг бууруулах төсөл      "Эн Өү Ти Эс" ХХК Ерөнхий захирал Х.Нямсүрэн
491     Дулаалгатай ган болон хуванцар хоолойн үйлдвэрлэлийн төсөл      "Полисан" ХХК
492     Шахмал ганга, арц, аргалын үйлдвэрийг өргөжүүлэх бизнес төсөл     Мон-Арц ХХК Ерөнхий захирал Г.Гэрэлсайхан
493     Зуунмод хотод WPC технологийн барилгын материалын үйлдвэр байгуулах төсөл      "Люксвүүд хаус" ХХК Гүйцэтгэх захирал С.Цогтсайхан
494     Металлургийн кокс цэвэр эрчим хүчний үйлдвэр байгуулах төсөл      "Нью экоэнержи" ХХК Захирал Ж.Батболд
495     Ой модыг цэвэрлэж нөхөн төлжүүлэх хаягдал модоор зоргодсон хавтан үйлдвэрлэх төсөл      "Даха Шим" ХХК Захирал Х.Лхам
496     Барилгын бетон цутгалтын "Хуванцар хэв шахмал" үйлдвэрлэх төсөл      Пластик Сити ХХК Гүйцэтгэх захирал Ж.Мандах
497     Тоон системийн хөдөлгөөнт өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ      "Юу Би Ди Эм Би" ХХК Захирал Б.Цондовдорж
498     "Соёо" хөтөлбөр      Иргэн Б.Батзаяа Г.Цолмон
499     100 мэгжтй жижиг фермэр байгуулах төсөл      "Жаргалант гахай" нөхөрлөл Удирдагч Б.Цэрэндорж
500     Гидропоник хүлэмжийн аж ахуй өвлийн хүлэмж төсөл      Пеликан энд Плас ХХК Ерөнхий захирал Б.Мөнхжаргал
501     Дэвшилтэд технологийн хүлэмжийн аж ахуй ба гүзээлзгэний гудамж төсөл      "Бэсткуалити" ХХК Захирал Л.Энхцог
502     Хэнтий аймгийн Биндэр суманд Finger Joint системээр цэвэршүүлэсэн зүймэл модон хавтан үйлдвэрлэх үйлдвэрийн технологийн төсөл      "Хутаг өндөр" ХХК Захирал Д.Улаалзгана
503     Зөгийн балны савалгааны үйлдвэрийн төсөл      "Мөнгөн Апи" ХХК Захирал Э.Оргил
504     Бохины үйлдвэрийн төсөл      "Саксиспартнер" ХХК
505     Хүрэн нүүрснээс хагас кокжсон шамхал түлш, шатахуун үйлдвэрлэх төсөл      "Өлзий төв" ХХК Захирал Н.Даш-Өлзий
506     Ноос, ноолуур түүхий эд болон бүтээгдэхүүн угаах шингэн савангийн үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл      "Саруул номин" ХХК Захирал С.Эрдэнчимэг
507     Хүнсний зориулалттай нийлэг хальсан уутны үйлдвэр байгуулах төсөл      Монголын үйлдвэрлжилт хөгжлийн төв Захирал Э.Баттөгс
508     Бүүвэй диаперс индарси живхний үйлдвэр     "Бүүвэй диаперс индарси" ХХК Захирал Б.Зулцэцэг
509     Дунд оврын Трактор дагалдах хэрэгслүүдийн хамт угсрах-үйлдвэрлэх төсөл     "Эрдмаш" ХХК Захирал Мижиддорж
510     Хэвлэмэл радиаторын үйлдвэр байгуулах төсөл      "Алтанбумба мандал" ХХК Захирал Бүжидмаа
511     Гоёл чимэглэлийн үйлдвэрлэл худалдааны "Сэврэй гоёл" төсөл     Иргэн Н.Ихтөр
512     Галд тэсвэртэй мод орлох хавтангийн үйлдвэрийн төсөл      "Ногоон шинэс" ХХК Захирал Г.Оюунчимэг
513     Хаягдал цаас, хуванцар боловсруулах үйлдвэрийн  төсөл      "Тэгш ундрага хишиг" ХХК Захирал Р.Батхишиг
514     Эвхдэг гэр төсөл      Иргэн Б.Тулгаа
515     Тосон тогоо төсөл      "Тосон тогоо" ХХК Захирал Б.Баярбаатар
516     Шуудайны үйлдвэр төсөл     "Эм Би Би Нью технологи" ХХК Гүйцэтгэх захирал М.Батболд
517     Жийнсэн хувцасны иж бүрэн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх төсөл      "Денимон" ХХК Гүйцэтгэх захирал Д.Соронзонболд
518     Дорнын ган төсөл      "Дорнын хүдэр" төсөл
519     Суналттай нэхмэл даавуу үйлдвэрийн төсөл      "Эксклюлзив" ХХК Захирал Г.Майцэцэг
520     Ялалт-1 төсөл      "Хурд роуд" ХХК Захирал Н.Бямбахорол
521     Шилмэл омгийн мах сүүний үхэр өсгөх төсөл     Иргэн Н.Цог
522     Явган замын хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     "Минжийн Хангайн Төгөл" ХХК Захирал У.Ууганбаяр
523     Барилгын материалын үйлдвэрийн төсөл      "Такт" ХХК Захирал Г.Мөнхжаргал
524     Метал цутгамал хийц үйлдвэрлэл      "Сокол" ХХК Захирал Н.Алтаншагай
525     Таримал чацаргана төсөл      "Ургамал-Од" ХХК Гүйцэтгэх захирал С.Санжхүү
526     Эко сип хавтангийн үйлдвэр      Модерн тайга ХХК Захирал  Ш.Энхбаяр
527     Сүлжмэлийн үйлдвэр байгуулах төсөл      "Хотол дэгжих" ХХК Ж.Ганзориг
528     Байгалийн гаралтай биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн ба эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэл төсөл     Билиг интернэшнл ХХК Захирал Ц.Амарсайхан
529     Полиуретан дулаалгатай сэндвич хавтангийн үйлдвэрлэл сэндвич барилгын угсралтын цогцолбор байгуулах төсөл      "Эрчим хүчний барилга угсралтын трест" ХХК Ерөнхий захирал С.Сүхтөмөр
530     Ойн модлогийн хоёрдогч нөөцийг ашиглан үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн ТЭЗҮ     "Урт цахиур" ХХК Захирал А.Отгонбаяр
531     Барилга угсралтын хэв хашмалын үйлдвэр байгуулах төсөл      "Түвшинсайхан цамхаг" ХХК Захирал Г.Баяржаргал
532     Оюу мөнгөн унага "арьсан урлал"     Иргэн Ц.Оюунбилэг
533      CNC 3D сийлбэрийн машинтай модон сийлбэрийн үйлдвэрээ өргөтгөх төсөл      "Булган Тээлийн Хөндий" ХХК Захирал Ц.Цэрэнпүрэв
534     Бага оврийн тэжээлийн цехийн төсөл      "Мөнгөн аргамж" ХХК Захирал Б.Содбаяр
535     Сартуул хонины ноосны ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     "Ундрах" ХХК Захирал Б.Ганболд
536     Forbes төсөл     "М Жи Эл интернэшнл" ХХК Ерөнхий захирал Л.Энхтөр
537     Эмийн үйлдвэрийн төсөл      "Чинцахим" ХХК Захирал Г.Ганхүү
538     Өндөр хүчдлийн цахилгаан дамжуулах төмөр бетон шон хийх үйлдвэрийн төсөл      "Алтан Сүлжээ системос" ХХК Захирал С.Будханд
539     Байшин үйлдвэрлэх комбинат байгуулах төсөл     "Женекон групп" ХХК Захирал Б.Дайчинхүү
540     Хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл      "Радэн" ХХК Захирал Б.Батхишиг
541     Газар тариалан мал аж ахуй хосолсон аж ахуйн мах, ноосны чиглэлээр, хүнсний үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл     Арвин хур ХХК
542     Гүн хөлдөөж, хадаах аргаар гарган авдаг эмийн үйлдвэрлэлийн төсөл      "Нахиаимпэкс" ХХК Ерөнхий нябо Р.Цогзолмаа
543     Зөөлөн тавилгын үйлдвэрийн төсөл      "И Өү Пи" ХХК Захирал О.Гүндсамба
544     Барилгын хэв шахмалын тайны үйлдвэрийн төсөл     "Чингисийн Отог" ХХК Захирал Д.Баттулга
545     Сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах хөрөнгө оруулалтын төсөл      "Эм Ай Си Жи" ХХК Захирал Б.Билэгсайхан
546     Яс боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      "Алтанбэрс интернэйшнл" ХХК Захирал Б.Цогт-Очир
547     Хаалганы үйлдвэр байгуулах төсөл      "Болор аграмба" ХХК Захирал Мөнгөнтуул
548     Барилгын материалын үйлдвэрийн төсөл      "Могойн шинэ Ус" ХХК Захирал Б.Хүрэлбаатар
549     Алчуурны үйлдвэр байгуулах төсөл      "Хөх Төр" ХХК Захирал Ж.Энхсайхан
550     ONE брэндийн оёмол хувцасны үйлдвэрийн төсөл     "Юнифилайт" ХХК Захирал О.Эрдэнэжаргал
551     Ногоон зоорь төсөл      "Happy" ХХК Захирал Б.Номин
552     Савангийн үйлдвэр байгуулах төсөл      "Шинэ хөх мандал" ХХК Гүйцэтгэх захирал Б.Номин
553     Унадаг дугуй, мотоциклын үйлдвэрийн төсөл      "Никель ганба" ХХК Захирал Г.Дашням
554     Арьс шир боловсруулах үйлдвэр байгуулах Сэлэнгэ шир төсөл      "Наран майнинг" ХХК Захирал Ч.Энх-Амгалан
555     Ноос, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл      "Хөх Чулуун Хайрхан" ХХК ЗахиралД.Ганбат
556     Нарийн ногоо, жимсний үйлдвэрийн төсөл      Эвридэй ферм ХХК А.Булган
557     Барилгын хиймэл чулуун материал болон плитаны үйлдвэрлэлийн төсөл      "Ньюгранд технологи" ХХК Отгонбаяр
558     Төмсний чипсний төсөл     Эбливан ХХК Төслийн зохицуулагч Л.Түвшинтөгс
559     Хонины ноосон зулхайтай куртка үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     Эм Би Эм Ди ХХК Ц.Мөнхжаргал
560     Интернет худалдааг өргөжүүлэх экспортын үйлдвэрийг дэмжих төсөл      Электрон Монгол ХХК Захирал Б.Бямбадалай
561     Үндэсний бетон үйлдвэрлэгчдийн холбоо ТББ     Үндэсний бетон үйлдвэрлэгчдийн холбоо ТББ Г.Гансүх
562     Технологийн чавчидасны үйлдвэр байгуулах төсөл      "Охь булаг" ХХК Захирал Б.Бат-Эрдэнэ
563     Монгол органик нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төсөл     Гоё шарга ХХК Захирал С.Оюун
564     Хог хаягдалыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо Ерөнхийлөгч Д.Бямбасайхан
565     Хаягдал хуванцар бутах үйлдвэрийн төсөл     Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо Ерөнхийлөгч Д.Бямбасайхан
566     Цэвэршүүлсэн зүймэл хавтан үйлдвэрлэх технологийн төсөл      "Хараа инвест" ХХк Захирал А.Алтанхуяг
567     Барилны дотор хана үйлдвэрийн төсөл      "Цэгц булаг" ХХК Захирал Б.Батдэлгэр
568     Хагас коксон түлш, дулаан үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл      Гранд повер ХХК Гүйцэтгэх Захирал О.Гончигдорж
569     Оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл      Иргэн А.Долгор
570     Уран цутгуурын үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл      Зэндмэнэ суварга ХХК Захирал С.Цэндсүрэн
571     Ногоон боржин төсөл      "Ногоон боржин" ХХК Захирал М.Жаргалсайхан
572     Пено-полимтрол блокны үйлдвэрийн үйл ажиллагааг өргөтгөх төсөл      БиБиЭс Индастри ХХК Захирал Ч.Сарнай
573     Дугуйгаа солиод айдсаа март төсөл      Файвтрешур ХХК У.Эрдэнэтулга Б.Батдаваа
574     Хөх цавын цементийн төсөл      Монгол Алт ХХК Хөрөнгө оруулалтын ахлах мэргэжилтэн Б.Батбаяр
575     Зөгийн бүл өсгөж зөгийн балан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл      Иргэн Ц.Булган Ц.Тулгабат Д.Сэлэнгэ
576     Вакум цонхны вакумжуулсан цогц үйлдвэрийн төсөл      Гамабат ХХК Захирал О.Отгонбаяр
577     Хуванцар материалын үйлдвэр ийн төсөл     "Есөнбулгийн Хишиг" ХХК Захирал М.Төгсболд
578     Урд тал нэртэй шаврын ордыг ашиглан тоосгоны үйлдвэр байгуулах төсөл      Фүжибик ХХК Захирал Г.Эрдэнэбаяр
579     Сурагч гутал, цүнх төсөл      Хорол коллекшн ХХК Захирал Г.Хүрэлсүх
580     Хаягдал гялгар уут боловсруулах төсөл      Иргэн С.Болдбаатар
581     Хүүхдийн ертөнц үйлдвэрийн төсөл      Зон-Олон ХХК Гоо-энержи хоршоо Э.Ууганцэцэг,  П.Цэдэнсодном
582     ТЭМӨОД ХХК     ТЭМӨОД ХХК Захирал Ц.Мөнхбаатар
583     Арьсан гутал үйлдвэрлэх төсөл      "Бэлгү-Бату" ХХК Захирал Лхагвасүрэн
584     Модон каркасан барилгын угсармал модон хийцийн үйлдвэрийн төсөл      ШУТИС-ийн ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн Захирал Ц.Энхбаатар
585     Хөдөө орон нутагт байгуулах давсны үйлдвэрийн ТЭЗҮ     Иргэн Э. Түмэндэмбэрэл
586     Цэвэр усны төсөл     Иргэн Н.Шагдарсүрэн
587     Шилний үйлдвэр төсөл     Классик групп ХХК
588     Гутал болон арьсан эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл      Уушийн агуй ХХК
589     Ханын цаасны үйлдвэр      Иргэн Г.Болд
590     Нүүрсний хий боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      Монроуд ХХК Захирал Г.Тэнгис
591     Хөрсний үржил шимийг нөхөн төлжүүлж компомт-эм биобордооны үйлдвэр байгуулах төсөл      Улаанбаатар хотын нийслэл инновацийн нэгдэл  Багийн ахлагч Л.Батмөнх
592     Монгол дээлний үйлдвэрийн төсөл     Гэгээн Өнгө ХХК Захирал Б.Сэрсэндэмид
593     Бээлийний үйлдвэр байгуулах төсөл      Эм Жи Ди ХХК Менежер Б.Адил
594     HDPE хоолойн үйлдвэр байгуулах төсл     Эм Жи Ди ХХК Гүйцэтгэх захирал Ч.Усанболд
595     Костюмын оёдолын үйлдвэрийн төсөл      Иргэн О.Батсүх
596     Кофены үйлдвэр      Мандах газар ХХК Захирал А.Агиймаа
597     Эрчим хүчний хэмнэлттэй дулааны алдагдал багатай хаалга цонхны үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх төсөл     Зооку ХХК Б.Адил
598     Кокс ба утаагүй түлш, бетон зуурмагийн үйлдвэрийн төсөл     "Эморсконстракшн" ХХК Шүрэн хас ХХК
599     Ноос угаах үйлдвэр      "Собузо" ХХК Гүйцэтгэх захирал Б.Давааням
600     Нийлэг мяндсан уутны үйлдвэрийн өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл     Шижир далай Шим ХХК Захирал Ё.Чулуунцэцэг
601     Үйлдвэрийн эргэлтийн хөрөнгийн төсөл     Говь-Эрдэнэ кашмер ХХК Захирал Ц.Удвал
602     Үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     Иргэн Ч.Батцэнгэл
603     Тэмээний ноосон хөнжил үйлдвэрлэх төсөл      Үхэр цахар ХХК Захирал П.Мөнхцолмон
604     Уран сүлжээ төсөл     Алтанмандарваа ХХК Захирал Б.Уранцэцэг
605     Хиймэл чулууны үйлдвэрийн төсөл     Есөн Нуур баялаг ХХК Захирал С.Нарангэрэл
606     Сийрмэг бетон блокны үйлдвэрийн өргөтгөлийн төсөл      Иргэн Б.Долгоржав
607     Талх нарийн боовны жижиг үйлдвэр байгуулах төсөл      Балир хангай трейд ХХК Г.Гантөмөр
608     Тавилга модон эдлэл үйлдвэрийн төсөл     Иргэн Доржмягмар
609     DPR полимер уяаны үйлдвэрийн төсөл     Иргэн Н.Алтанхуяг
610     F2-21 төсөл     "J.WELL" ХХК Гүйцэтгэх захирал Д.Даваадорж
611     Архангай аймагт чацаргана тариалах, чацарганыг боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл     Цацал хангай ХХК Захирал Я.Ариунаа
612     Хэвлэлийн үйлдвэрийн паркийн төсөл      МХҮХолбоо
613     WPC хавтан үйлдвэрлэх төсөл      Мирамакс ХХК Захирал М.Энхдэлгэр
614     Барилгын дулаалгын полиуретан хавтан хийх төсөл     Адамант ХХК Үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Баясгалан
615     Эко давуун уутны үйлдвэрийн төсөл     Баранзат туг ХХК Захирал Ц.Эрдэнэмөнх
616     Эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуурын угсралтын үйлдвэр байгуулах төсөл      Собби ХХК Захирал С.Батчулуун
617     Ёмкост сэргээн засварлах үйлдвэрлэх цехийн үйл ажиллагааг өргөтгөх төсөл      Иргэн Ө.Энхмандах
618     Үйлдвэрийн өргөтгөх төсөл     Очир-Эндэр ХХК Захирал Ц.Бат-Очир
619     Чихрийн үйлдвэрийн төсөл      Грейт прогресс ХХК
620     Наамал хавтан хийцтэй угсармал барилга үйлдвэрлэх технологийн төсөл     Центурион ХХК Захирал Чинбат
621     Шуудай үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл      Борлууд повэр ХХК Захирал Д.Батмөнх
622     Гоёлын гутал төсөл      Иргэн Х.Бүрэнбаатар
623     Эсгий урлал төсөл      Телос ХХК Ц.Туяацацрал
624     Шинэ дэвшилтFRP төсөл     Тосон ган чанар ХХК Захирал Д.Баасанхүү
625     ODEL PCB үйлдвэрийн төсөл      Дүйнхэр тэргүүн ХХК Захирал Д.Ган-Од
626     Хүнс хөнгөн үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний төвийн төсөл      Даян дээрхи дээвэр ХХК Захирал А.Идэркориг
627     Цахилгаан дамжуулах утас кабелийн үйлдвэрийн төсөл     Аристон ХХК Гүйцэтгэх захирал Ө.Отгонбаатар
628     Ухаалаг шилэн хүлэмж байгуулж ашиглах төсөл      Аристон ХХК Гүйцэтгэх захирал Ө.Отгонбаатар
629      Яс боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      Эрдэнэт хүнс ХК Дэд захирал О.Тамир
630     Барилгын дотор хаалганы үйлдвэрийн төсөл     Эталон компорт ХХК Гүйцэтгэх захирал Н.Чинзориг
631     Импортыг орлох чихрийн үйлдвэр байгуулах Монгол чихэр төсөл     Vision group
632     Автозамын битумын агуулах ган торхны үйлдвэр байгуулах төсөл     Би Жи Ойл ХХК
633     Халаалтын нано бүтэцтэй систем тоног төхөөрөмуийн инновацын үйлдвэрлэл     Чиноском ХХК
634     Чацаргана тариалалтын үйлдвэрлэлийн төсөл      Од бүргэд групп ХХК
635     Барилгын материал, уул уурхайн бүтээгдэхүүн савлах хүнд даацын мяндас уутны үйлдвэрийн төсөл     Ялгуун шанд ХХК
636     Скочны үйлдвэр байгуулах төсөл     Амгалан-Уртуу ХХК
637     Мон Керамзит төсөл     Темол ХХК
638     Полипропилин материал нэхэх үйлдвэр     Анфиса ХХК
639     Сүүн цацал төсөл     Монголын сүүний фермерүүдийн холбоо ТББ
640     Цементэн ханын үйлдвэрийн эко төсөл     Тэнхлэг ус ХХК
641     Ноос самнаж, хялгас ялгах үйлдвэрийн төсөл     Хаалгын булаг ХХК
642     Сүүний чиглэлийн 50 үхрийн цогцолбор аж ахуйг байгуулах төсөл     Бүлээн зүс ХХК
643     Монголд үйлдвэрлэх эд агрегат төсөл     Иргэн О.Энхбаатар
644     Гялгар уут, сав баглаа боодол үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     Иргэн М.Ууганбаяр
645     Чацарганы "Ингүүмэл" төсөл     Арованна ХХК
646     Керамзит гулдмайн үйлдвэрийн төсөл     Гүннү тулга ХХК
647     MLDC-12 Микрокотроллёрыг үйлдвэрлэх ба нэвтрүүлэх төсөл     Мандал ХХК
648     50 саалийн үнээтэй механикжсан сүүний фермер байгуулах төсөл     Черрикрик ХХК
649     Плитаны үйлдвэрийн төсөл     ҮБГ ХХК
650     Сийлэгмаа төсөл     Иргэн Б.Сийлэгмаа
651     Колакс сүүний үйлдвэрийн төсөл     ЁБЦЭ ХХК
652     Цементийн үйлдвэрийнтөсөл     Альфа ассет менежмент Монголиа ХХК
653     Угаалгын нунтаг үйлдвэрлэх     Ocean Resource ХХК
654     Дүүрэн жимст цэцэрлэг     Дүүрэнжимст ХХК
655     Шилний үйлдвэрийн төсөл     Талын шил ХХК
656     Дулаалгын материалын үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл     Мөнх-Өргөжих ХХК
657     Шинэ сүрэг төсөл     Шинэ булгийн ундарга ХХК
658     Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн дугуйг дахин сэргээх үйлдвэр ба үйлдвэрийн барилга барих төсөл     Иргэн М.Өлзийжаргал
659     Монголд ургуулав төсөл     Иргэн Д.Мөнхжаргал
660     Ган бөмбөлөгийн үйлдвэрийн төсөл     Цэвэр металл ХХК
661     Ноосны үйлдвэр байгуулах төсөл     Жэй кэй си ХХК
662     Тоос, хорт утаа, хурц үнэрнээс хамгаалах амны хаалтны үйлдвэрлэлийн төсөл     Жэй кэй си ХХК
663     Газар тариалангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх төсөл     Төсд ХХК
664     Хэвлэлийн үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     Экимто ХХК
665     Тэсрэх бодисын үйлдвэр, агуулахын цогцолборын төсөл     Собт трейд ХХК
666     Баганат өргөө ремикон төсөл     Баганат Өргөө ХХК
667     Хаягдал хуванцар дахин боловруулах үйлдвэрийн төсөл     Нама Оч ХХК
668     Олуулаа төсөл     Webstore
669     Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн төсөл      Өгөөмөр баян булаг ХХК
670     Монгол гахай төсөл      Иргэн Б.Бямбадорж
671     Портланд цементийг үйлдвэрлэх цементийн үйлдвэрийн төсөл     Innova
672     Гахайн жижиг фермер, ногоо үрслүүргий газар байгуулах төсөл     Гүүд Хайнд ХХК
673     Хөдөө аж ахуйн сэлбэгийн үйлдвэрлэл ба авто засварын төсөл     Төгс-Чансаа ХХК
674     Монгол брэнд сүүн бүтээгдэхүүнийг экспортлох төсөл     АгрикоЭрдэнэ ХХК
675     Солонгос стандартын тавилгын үйлдвэр байгуулах төсөл     Иргэн Ц.Гантөмөр
676     Шинэ брэнд төсөл     Юго западный дом ХХК
677     Бетон хийц үйлдвэрлэх төсөл     Мэнд зуурмаг ХХК
678     Барилгын хуурай холимогийн үйлдвэрийн төсөл     Геркулес ХХК
679     Багро төсөл     Баясах фүүдс ХХК
680     Бүрэн автоматжуулсан жимс хүнсний ногооны агуулах барих     Баясах фүүдс ХХК
681     Вакум болон металл цонх, хаалга, хаалганы үйлдвэр байгуулах төсөл     Иргэн Г.Мөнх-Эрдэнэ
682     Гянтболдын FERRO-TUNGSTEN боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      СС Монголиа ХХК ТУЗ-ын дарга С.Ганбат
683     Цэвэр орчин Эрүүл хүнс ажлын байр төсөл     Батмөнх Далай ХХК Захирал Ч.Халиун
684     Полиэтиллин хоолойн үйлдвэр      Монгол полимер хоолой ХХК Захирал С.Сүмбэр
685     1500 тоннын багтаамжтай бүрэн автомат зоорьтой ангилсан махны үйлдвэрийн төсөл     Хулагу холдинг ХХК
686     Экспортыг нэмэгдүүлэх импортыг орлох Мон-Зэс төсөл     "Эрдэнэс МГЛ" ХХК Дэд бүтэц үйлдвэрлэл технологийн газрын захирал Ц.Дамжин
687     Хүрмэн чулуун хавтангийн үйлдвэр      Магнайн замнал ХХК Захирал Г.Алдартбаяр
688     SILYMARIN төсөл      Эрээнцав ХХК Г.Одгэрэл
689     Монгол урлалын үйлдвэр      Мэдрэхүйн мэлмий ХХК Захирал Г.Майбаяр
690     Ноолуур боловсруулах үйлдэрийн төсөл      Эм Эм Жи Капитал ХХК Д.Баярсайхан
691     Бат хийц төсөл     Бат-Ур ХХК Захирал Ц.Энхболд
692     Барилгын шал болон хавтангийн шинэ технологи нэвтрүүлэх төсөл     MDF ХХК
693     Чацарганат төсөл     Иргэн П.Цэрэндорж
694     Барилгын хавтан үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл      Иргэн С.Цэвэгдорж
695     Адууны өлөн гэдэс боловсруулах, экспортлох төсөл     Голс ХХК Захирал Ш.Цэлмэн
696     Ханын материалын үйлдвэрийн төсөл      Давхар талст ХХК Захирал Н.Ганбаатар
697     Монгол хонины ноос XXI зуун төсөл     Давхар талст ХХК Захирал Н.Ганбаатар
698     Үрслэгээний инкубатор төсөл     Тоон ертөнц ХХК З.Батмандах
699     Инкубатор төсөл     Бөхөгтулга ХХК
700     Генетикийн судалгааны лаборатор байгуулах төсөл     Сетунари ХХК Захирал Д.Энхтуяа
701     Шахмал түлш үйлдвэрлэх төсөл     Хомико ХХК Захирал Б.Хосбаяр
702     Арьс шир боловсруулах үйлдвэр     Цогт Элбэрэл ХХК Захирал Э.Өлзийхутаг
703     Баялаг шимт эмт тэжээлийн үйлдвэрийн төсөл     Сектех сервис ХХК Захирал Л.Бат-Өлзий Хасуу гүнж ХХК Захирал Б.Хүрэлбаатар
704     Хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэр байгуулах төсөл     Дөмөг ХХК Захирал С.Пүрэв
705     Барилгын материалын үйлдвэрлэл     Э-Транс ХХК Ч.Энхболд
706     Стандарт буудай үйлдвэрлэл төсөл      Зөвт шим ХХК Захирал Б.Нарантуяа
707     Лимузин фермер төсөл     Зөвт шим ХХК Захирал Б.Нарантуяа
708     Шүүгээгүй наранцэцэгийн тосны үйлдвэр      Мөнхийн талх ХХК Захирал Ц.Энхжаргал
709     Бетон зуурмагын үйлдвэрийн төсөл     Алтай хангай конкрет ХХК Захирал Д.Ганболд
710     Дулаалгатай FBM бетон хавтангийн үйлдвэрийн төсөл      Нарлаг Хараа ХХК Захирал Т.Баяр
711     Ташгай төсөл     Алтай групп ХХК Захирал М.Дамбасанжад
712     Найрагчийн өргөө жуулчны баазын төсөл      Автоблок ХХК Ерөнхий захирал О.Юүгэв
713     Бүх төрлийн хуванцар, пластик хаягдалыг боловсруулж хуванцар материал үйлдвэрлэх үндсэн түүхий эд бэлтгэх, дотоод зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх     Баруун алтайн цагаан оргилууд ХХК Захирал Ц.Отгонбаяр
714     Сүү цагаан идээ боловсруулах жижиг үйлдвэрийн төсөл      Голден погада ХХК Зөвлөх инженер Я.Ганбат
715     Өнгөлгөөний OSB хавтан үйлдвэрэх үйлдвэрийн төсөл      Хот мандал групп ХХК
716     Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр      Консьерж ХХК А.Идрээ
717     PC Board төсөл     Нэкют ХХК Захирал Н.Наранбаатар
718     Daewoo bus корпорацийн бүтээгдэхүүнийг монголд үйлдвэрлэх төсөл     Макс групп ХХК Ерөнхий захирал Д.Ганбаатар
719     Тосолны үйлдвэр байгуулах, комтетик үйлдвэр төсөл     Вош штерн монголиа ХХК Ерөнхий захирал Д.Жамьян
720     Орчин үеийн бизнесийн удирдлагын онлайн цогц шийдэл Веритек ERP системийг боловсруулах төсөл     Интерактив ХХК Төсөл хариуцсан захирал Б.Тогтохсүрэн
721     Залгаасгүй хоолойн үйлдвэрийн төсөл     Монгол Европын холбооны төв Гүйцэтгэх захирал Д.Энхжаргал
722     Эрчим хүч, барилгын төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл     Хустайн шил ХХК Захирал Т.Ганухуяг 99985176 88112010 99106321
723     Эко дамбадаржаа хорооллын угсармал орон сууцны үйлдвэрийн төсөл      Цэлмэг ази констракшн ХХК Захирал Э.Болор-Эрдэнэ
724     OSB хавтан үйлдвэрийн төсөл      Алтанзаяа жолоо ХХК Захирал Н.Батчулуун
725     Импортыг орлох далайн байцаа үйлдвэрлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл     Ламинамо ХХК Захирал Б.Батсайхан
726     Цэвэр усны үйлдвэрийн төсөл      ЖАРМЕНКЕ ХХК Г.Нурдаулет
727     Паркетан шал үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл      Лхам-Ундрам ХХК Гүйцэтгэх захирал Б.Билэгт
728     Монгол гахайн мах төсөл      "Наранбуйлс ХХК Захирал Энхжаргал
729     Тоосгоны үйлдвэр байгуулах төсөл     Айгеримтолбо ХХК Захирал Х.Ерхумар
730     Үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглах төсөл      Буурал гол ХХК Захирал С.Лхагвасүрэн
731     Мебель тавилгын жижиг цехийн төсөл     Иргэн Б.Батбаяр
732     Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн төсөл      Ворлд Консалтант групп ХХК
733     Арьс шир боловсруулах төсөл     Иргэн О.Чимэддорж
734     Чацарганы  тариалалт эрхлэх, үйлдвэр байгуулах төсөл     Ц.Мөнхбаяр
735     Вакум цонхны үйлвэрлэл өргөжүүлэх төсөл     Их авгуш
736     Сүкки фүүдс     Сүкки стар
737     Базальт болон шилэн ширхэгт комбозит арматурын үйлвэр     Фибер композит
738     Өөрөө явагч аспалтан зовад     СЭЦЭД ХХК
739     5000 гахайн фермтэй болох     Пүрэвсүрэн
740     Монгол стандарт хувцас     Одонцэцэг
741     Пенополиуретан сэндвич хавтан үйлдвэрлэлийн төсөл     Атилла Ангел
742     Орон сууцны модон эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл     Өлзийт Хур ХХК
743     Төмрийн хүдэр боловсруулах төсөл     Алтайн Хүдэр ХХК
744     Архангай аймагт шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах төсөл     Д.Батнайрамдал
745     Сүү боловсруулах болон хуурайшуулах үйлдвэр байгуулах төсөл     "ДАЗТ" ХХК
746     Архангай аймагт тосны ургамал тариалж, ургамлын тос боловсруулах төсөл     Эко Буудай ХХК
747     Хиймэл тоосго, чулуу үйлдвэрлэл     New Era Tours ХХК
748     Импортын жүүс болон рашааныг орлох үйлдвэрийн төсөл     Цэвэр Монгол ХХК
749     Хүнсний ногооны зоорийн аж ахуй төсөл     Хурын ус ХХК
750     Импортыг орлох EPS дулаалгын материалын төсөл     Манна Пропертис ХХК
751     Шилэн лонх, шилэн хийц, сав баглаа боодлын үйлдвэр     Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК
752     Эдийн саван үйлдвэрлэх төсөл     Орхон Дэнж ХХК
753     Барилгын дотор тусгаарлалтын хана болон канад хйицийн барилгын ханын угсардаг дуулгатай хавтангын үйлдвэрийн төсөл     Сутайн Ач ХХК
754     Үйлдвэрийн хүчин чадал, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах төсөл     Мон Эс энд Эс ХХК
755     Хатаасан самар жимсний Хасажи төсөл     Эко Могул Импекс ХХК
756     Ган туйван Арматурын үйлдвэр  байгуулах төсөл     Дөл Цамхаг ХХК
757     Хангайн ган төмөрлөгийн үйлдвэрийн технологийн шинэчлэлийн урьдчилсан төсөл     Хангайн Ган Эрдэнэ ХХК
758     Гутлын үйлдвэр өргөжүүлэх төсөл     Эранро ЭСА ХХК
759     Оффисын тавилгын үйлдвэр төсөл     АНУН ХХК
760     ЭКО БЕТОН төсөл     Тэско ХХК
761     Ургамлын тос төсөл     Эй эм ти интернэйшнл ХХК
762     Монгол хуванцар төсөл     Круйзе интернэшнл ХХК
763     Цахилгааны кабель үйлдвэрлэлийн төсөл     Сибкабель-энержи ХХК
764     "Хатан эх" хүүхдийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Вельмон трейд ХХК
765     Гэр ахуйн тавилга болон хуванцар эдлэл хийх төсөл     Иргэн Л.Эрдэнэбат
766     Барилга, зам талбайн чулуун хавтангийн үйлдвэрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл 2014      Гранит Ланд ХХК
767     Дэвшилтэт технологиор нарийн эд анги, ган төмөр бүтээгдэхүүн хийх үйлдвэрийн төсөл     Гарваа шим фүүдс ХХК
768     Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрлэл өргөтгөх төсөл     Си эй ди икс ХХК
769     Цагаан мөөг дулаан хүлэмжинд тариалах төсөл     Бэлчир ХХК
770     Хөөсөн полиуретан хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     Эбмат ХХК
771     Хөнгөн блок үйлдвэрлэх төсөл     Талст өргөө ХХК
772     Увс чацаргана экспортонд     Дабуян ХХК
773     Барилгын буурь хөрс, хөрсний ус, авто замын болон барилгын материалын шинжилгээг орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр олон улсын стандартын дагуу шинжлэх шинжилгээний лабораторийн "Ул хөрс" төсөл     Хангай Инжгео ХХК
774     Хөдөө аж ахуйн химийн бодисын импортыг орлох төсөл     Глобал бизнес линк ХХК
775     Даацын шуудайны үйлдвэрийн төсөл     Дархан Бейг Трейд ХХК
776     Оёмол болон арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн төсөл     Иргэн Р.Бямбадэлгэр
777     Паркетан шалны үйлдвэрлэл бизнес төлөвлөгөө     Сэлэнгэ Пресс ХХК
778     Хүнд даацын машины дугуй үйлдвэрлэх төсөл     Огч ХХК
779     Ажлын бээлийний үйлдвэрийн төсөл     Ди Юу Эм Өү Эн ХХК
780     Биеийн тамирын хослолын үйлдвэрийн төсөл     МТШ ХХК
781     Дарханы автомашины үйлдвэрийн төсөл     Дарханы Автомашины үйлдвэр ХХК
782     Гутлын үйлдвэрийн төсөл     Ээтэн ХХК
783     Биодизель түлшний үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл     Эн Би Эф ХХК
784     Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр байгуулах төсөл     Эв констракшн ХХК
785     Импортыг орлох, экспорт нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн өргөст торны үйлдвэрийн төсөл     Тоомсог ХХК Батаа 91157530
786     Ган бөмбөлөгийн үйлдвэр     Космик Рейс ХХК Батжаргал 99067161
787     Бетон зуурмаг, бетон эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл     ТитэмтСаян Трейд ХХК Б Анхбаяр 88116702
788     Өлзийт Овоо төмрийн төсөл     Нүүдэлчин Айрон ресорс ХХК
789     Уурхайн машины эд ангийг сэргээн засварлах үйлдвэрлэлийн төсөл     Багануур ХХК Хашбат 99061071
790     Хөдөлгүүрийн ашигласан тосыг мазут болгох үйлдвэрийн төсөл     Одбагмид ХХК Энхгэрэл 99168391
791     Талх нарийн боосны үйлдвэрийн төсөл     Сайхан Хөөрөг ХХК
792     Хөнгөн ган хийцийн C,U төмөр хэвлэх үйлдвэрийн төсөл     Харшийн Гэгээ ХХК
793     13 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Анард ХХК
794     Алевролит хөнгөн гулдмай үйлдвэрлэн амины орон сууц барих төсөл     Арга Барил ХХК
795     Монгол орны эдийн засгийн ашигт эмийн ургамлыг тариалах, түүнийг боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл     Экоплант ХХК
796     Өдөрт 300 тонн жонш баяжуулах үйлдвэрийн төсөл     Ариунмандал шиваа ХХК
797     Хүрээ Гоёл төсөл     Цэцэгт хөндлөн улаан ХХК
798     Онгон хайрханы уулын баяжуулах үйлдвэрийн төсөл     Төв эрдэнэ сант ХХК
799     Барилгын хэв хашмал, тулгуурын үйлдвэрийн төсөл     Вестерн консол ХХК
800     2-3 тонн даацтай тусгай зориулалтын уутны үйлдвэрийн төсөл     L-CH ХХК
801     Өндөглөгч тахианы аж ахуй     Органик Ферм ХХК
802     Үнээний фермерийг өргөжүүлэх төсөл     Иргэн Д.Зоригт
803     Бүс нутагт импортыг орлох экспортыг дэмжих оёдлын үйлдвэрийн төсөл     Дээд Өнгө ХХК
804     Уурагт бэлдмэлийн тасгийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх      Биотехнологи үйлдвэр судалгааны төв
805     Лут барилгын материал үйлдвэрлэлийн төслийн бизнес төлөвлөгөө     Пенохийц ХХК
806     Импортын  гахайн махыг орлох дотоодын гахайн аж ахуйн төрөлжсөн үйлдвэрийн төсөл     Полимаркет ХХК
807     Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн үйлвэр байгуулах төсөл     Энсанда Трактрон ХХК
808     Явган зам, талбайн эко даацын өнгөт хавтангийн үйлдвэрлэлийн төсөл     Иргэн С.Бөхзориг
809     Гутлын үйлдвэрийн төсөл     Нью Амазон ХХК
810     Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх бизнес төсөл     Их талын Хишиг ХХК
811     Монгол хүрэл цутгуур төсөл     Монгол цутгуур ХХК
812     "Монгол Анд" савхин гултын үйлдвэрийн төсөл     Монгол Үйлдвэр, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын корпораци
813     Чацарганы тос, чацарганы шүүс үйлдвэрлэх төсөл     Барагшун Фарм ХХК
814     Эмнэлгийн зориулалттай ороох боох материалын үйлдвэрлэл төсөл     Барагшун Фарм ХХК
815     Гахайн аж ахуйн хөрөнгө оруулалтын      Арвижих ХХК
816     Оймсны үйлдвэрлэл төсөл     Нью Маунтайн ХХК
817     Орхон аймагт байгуулагдах арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Иргэн П.Лхагва-Очир
818     Биодизель түлш үйлдвэрлэл дундын дайвар бүтээгдэхүүн глициринээс ноос угаах саван үйлдвэрлэх төсөл     Цэвэр Түлш ХХК
819     Биодизель түлш үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх II шатны төсөл     Цэвэр Түлш ХХК
820     Хаягдал дугуй дахин боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Иргэн Э.Наран, Н.Амгаланбаатар
821     Барилгын гадна, дотор ханын үйлдвэрийн төсөл     Дархан Өргөө ХХК
822     Халаалтын системийг иж бүрэн шийдвэрлэх хэт улаан туяаны шалны халаалт, халаагуур суурилуулах төсөл     Экожигүүр ХХК
823     Импортыг орлох ламинатан шалны Юни Фло үйлдвэрийн төсөл     БҮТИ ХХК
824      Ясыг дэвшилтэд технологиор боловсруулж Монголын бренд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Хүннү Сүннү ХХК
825     Газо бетоны үйлдвэр байгуулах бизнес төсөл     Биндэрья-Огторгуй ХХК
826     Ойн аж ахуйн технологийн шинэчлэл, ойн зохистой хэрэглээний төсөл     Мойлт нуга ХХК
827     Экспортын зориулалттай, халуун боловсруулалттай нөөшилсөн махан  бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн төсөл     Само Мах ХХК
828     Хүлэмжийн аж ахуйн төсөл     Үлэмж Гросерс ХХК
829     Хөдөө аж ахуйн олон талт үйл ажиллагааг агаарын хөлгөөр гүйцэтгэх нь      Агро Скай ХХК
830     Шохойн чулуу боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Батс Өргөө ХХК
831     Газоблокны үйлдвэрийн бизнес төсөл     Хархирүгэ Групп ХХК
832     Дулаалгын сэндвич хавтан, ган хийцийн үйлдвэр     Альфа Ассут Менежмент Монголиа ХХК
833     Мянган үнээний ферм болон сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах иж бүрэн төсөл     Том Бат ХХК
834     Барилгын материал үйлдвэрлэх төсөл     Энхнэүтрит ХХК
835     Тууш чиглэлтэй ниймгэн давхаргат хавтан     Лансбар ХХК
836     Сэлэнгэ оёдол төсөл     Хөеө булаг ХХК
837     Халх гэр хийц компанийн өргөтгөл шинэчлэлийн төсөл     Халх гэр хийц ХХК
838     Хөнгөн блокны үйлдвэр     Батзүрх ХХК
839     Хуванцар үйлдвэрлэлийн төсөл     Метропласт ХХК
840     Чулууны үйлдвэр байгуулах төсөл     Жаргалант Скай Констракшн ХХК
841     Бетон зуурмаг, хайрцганы үйлдвэр байгуулах төсөл     Жаргалант Скай Констракшн ХХК
842     Төрөл бүрийн өнгө өнгөөр ялган ангилсан "ЭкоШил" төсөл     Эко Кристал ХХК
843     Айл гэр, албан тасалгааны тавилгын үйлдвэрийн төсөл     Цулбат Чанар ХХК
844     Эрдэс баялгийн шуудайн үйлдвэрийн төсөл     Их Шанхын дугант ХХК
845     Ган бэлдэцээр хоолой гагнах оёдолтой турба     Полисан ХХК
846     Ган хоолой ба хуванцар хоолой дулаалгата үйлдвэрлэх төсөл     Полисан ХХК
847     Анар Ханан Бүтээц бетон, төмөр бетон бүтээц үйлдвэрлэлийн төсөл     Анар Ханан ХХК
848     Хөнгөн бетон блокны үйлдвэрлэлийн төсөл     Хэвэн Өндөр ХХК
849     Зууны Мебель төсөл     Гарьд Мэлмий ХХК
850     "Дэвжих" ажлын байр баталгаажуулах төсөл     АмирланЗаяа ХХК
851     Полипропилен хоолойн үйлдвэрийн төсөл     Юнико ХХК
852     Чацаргана тариалж жимс үйлдвэрлэх төсөл     Хархорин ХХК
853     Цахилгааны нам хүчдэлийн тоноглолын үйлдвэрийн төсөл     Гризл ХХК
854     Дархан дэд станцыг шинэчлэх төсөл     Цахилгаан Дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК
855     Дундговь аймагт шилний үйлдвэр байгуулах төсөл     Жем Фоунтайн ХХК
856     Монгол улсад дөрвөн улирлын хүлэмж байгуулах төсөл     Монголиан девелопмент корпораци ХХК
857     Барилгын хэв хашмал, дагалдах эд ангиудын үйлдвэрлэх үйлдвэрийн импортын орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх техникийн төсөл     Тасо ХХК
858     Төмрийн хүдрийн нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийн төсөл     Ган Хүдэр Орд ХХК
859      Allone угаалгын нунтгийн үйлдвэр     Чута ХХК
860     Зүүн болон Төвийн бүсэд махны чиглэлийн үхэр өсгөж, шахаж бордох, махаа үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулах төсөл     Бэрхцагаан Овоо ХХК
861     Эко хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     Алтан шагай ХХК
862     Барилгын синтетик хаалга үйлдвэрлэлийн төсөл     Иргэн Д.Жаргалмаа, Р.Баяртаа
863     "Чанартай сүү" сүүний үнээний аж ахуй байгуулах төсөл     Марс Арвай ХХК
864     Өрх бүр үйлдвэрлэгч төсөл     TRB ХХК
865     Түмэнцагаан     Түмэнцагаан ХХК
866     Эко блокны үйлдвэрийн төсөл     Цаст Констракшн ХХК
867     Ухаалаг нийтийн тээвэр  төсөл     Би Ти Жи Ти ХХК
868     CNC тавилгын үйлдвэрийн төсөл     Вуанвүүд ХХК
869     Талх, нарийн боовны үйлдвэрийг өгөтгөх төсөл     Морс Трейд Энд Сервис ХХК
870     Барилгын ханын хөнгөн хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     Оч-Энд ХХК
871     Өндөр технологийн ухаалаг таяг үйлдвэрлэх төсөл     Зөв шийдэл бүтээхүй ТББ
872     Барилгын хана бетон зуурмаг, хөнгөн бетоны үйлдвэрийн төсөл     Тэнгэрий Гадас ба Сигма талст ХХК
873     Тахианы аж ахуйн тэжээлийн төсөл     Түмэн Шувуут ХХК
874     Арука-Агропарк ногоон үйлдвэрлэлийн төсөл     Арука ХХК
875     Наран ургац сүүний үхрийн эрчимжсэн фермер, сүү боловёруулах цехийн төсөл     Наран-Ургац ХХК
876     Цаасан хог хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл     Голденпэпер ХХК
877     Улаан тоосго төсөл     Иргэн Ч.Энхжаргал
878     Өнгөт металлаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Цэлмэг-Инженер ХХК
879     Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж, ажлын байр     Бонсай ХХК
880     Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн төсөл     Цаст Констракшн ХХК
881     Бүтээн байгуулалтын төсөл     Цахилгаан Дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК
882     Наранцэцэгийн тосны үйлдвэрлэлийн төсөл     Оргих Алтай ХХК
883     Оёдолын үйлдвэр байгуулах төсөл     Иргэн С.Эрдэнмөнх
884     Хаан таримал чацаргана, царгас төсөл     Микросити Фүүдс ХХК
885     Мах сүүний чиглэлийн үхрийн ферм байгуулах төсөл     Нью Гима Моторс ХХК
886     220 кв-ын Оюу толгой дэд станцад хийгдэх төсөл     Цахилгаан Дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК
887     Цэвэр модны түүхий эдээр ахуйн хэрэглээний цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Тнгри Инвест ХХК
888      Уурагт биобэлдмэлийн үйлдвэр байгуулах төсөл     Ач-Серум ХХК
889     Монгол хэвлэл төсөл     Удам Соёл ХХК
890     Сүү боловсруулах зээлийн төсөл     Иргэн Т.Болормаа
891     Сайхан тавилга зээлийн төсөл     ОББТМ ХХК
892     Тахианы фермерийн аж ахуйг өргөжүүлэх төсөл     Нион Шэль ХХК
893     Цаасан хайрцагны үйлдвэрийн төсөл     Мон Мир ХХК
894     Хоногт 400 л сүү боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Би Өү энд Пи Эй ХХК
895     Монгол стандартын мах хэсэглэж, ангилах цех     Алтан Зургаадай ХХК
896     Барилгын гаралттай хог хаягдлыг дахин боловсруулж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Готик Голд ХХК
897     Шүдний лабораторийн төсөл     Сөрт Идэр ХХК
898     Багануурын дулааны станцыг түшиглэн хагас коскжсон шахмал түлш үйлдвэрлэх цогцолбор     Хөх Чоно Групп ХХК
899     Шинэ загварын гар цүнх үйлдвэрлэх төсөл     Иргэн О.Эрдэнэчулуун
900     Эрчимжүүлсэн гахайн аж ахуйд суурилсан гахайн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Иргэн Т.Баярхүү, Б.Намнансүрэн
901     Плитаны цавууны үйлдвэрийн бизнес төсөл     Батад Бийлэг ХХК
902     Бага оврын трансформатор болон төмөр бетон тулгуур шонгийн үйлдвэрлэл өргөжүүлэх төсөл     Мон-Ватт ХХК
903     Гадна талбайн хүүхдийн тоглоом, Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж хийх төсөл     Иргэн н.Эрдэнэбилэг
904     Ноос ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     UB cashmere ХХК
905     Цораст системийн хэв хашмал үйлдвэрлэлийн төсөл     Оверсийс Бэст ХХК
906     Хөдөө орон нутагт эсгий, эсгийний үйлдвэр байгуулах төсөл     Лам Хайрхан ХХК
907     Эко хэв хашмалын үйлдвэрийн төсөл     Люкс Констракшн ХХК
908     Угсармал амины орон сууцны үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын төсөл     Андын зам ар ХХК
909     Жонш баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн хөрөнгийн нэмэлт санхүүжилтийн төсөл     Эрдэнэт Хун ХХК
910     Хаягдал шилээр барилгын хөнгөн дүүргэгч болон дулаалгын материал үйлдвэрлэх Эко төсөл     Маргад Эрхи ХХК
911     Хаягдал хуванцар боловсруулах үйлдвэрлэлийн төсөл     Хэрлэн-Энергио ХХК
912     Бага оврын дулааны цахилгаан станц төсөл     Меговатт ХХК
913     Хүүхдийн даавуун живх үйлдвэрлэлийн төсөл     Иргэн Д.Буяннэмэх
914      "Сайн үйлс" төсөл     Ерөөл төв ТББ
915     Уух ундны ус чандмань эрдэнийг савлах төсөл     Гэнэс ХХК
916     Хэнтий аймагт зүүн бүсийн ноос ноолуур угааж самнах үйлдвэрийн төсөл     Эвт түмэн ХХК
917       Арьс ширэн түүхий эдийг экологид нийцтэй био органик технологиор гүн боловсруулах жишиг үйлдвэрийн төсөл     Мөнх Шинэ-Од ХХК
918     20 үнээтэй саалийн фермер байгуулах төсөл     Иргэн Д.Болдбаяр, С.Аззаяа
919     Дуслын шингэний үйлдвэрийн төсөл     Энхийн Шүүдэр ХХК
920     Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх монгол унаа төсөл     Нолго ХХК
921     Хаягдал тос, тослох түүхий эдээс дизель түлш, мазут боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Нано Ойл ХХК
922     Резинэн чихрийн үйлдвэрийн төсөл     Сэцэн-Инвестмент ХХК
923     Импортыг орлох Монгол Хуванцарын үйлдвэрийн төсөл     БҮТИ ХХК
924     Гянтболдын боловсруулах үйлдвэр барих бизнес төлөвлөгөө     СС Монголиа ХХК
925     Шинэлэг нэрийн бүтээгдэхүүн ноолууран сүлжмэл эдлэлийн үйлдвэрлэл     Эс Эйч Жи Си ХХК
926     Гахайн аж ахуйг өргөжүүлэх төсөл     Чез Энд Эл ХХК
927     Халдаг Гудасны үйлдвэр байгуулах  төсөл     Иргэн С.Одгэрэл
928     Малчдад зориулсан сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах "Тамир" LCD, LED телевизор үйлдвэрлэх төсөл     Агс Итнернэшнл ХХК
929     Хиймэл болон байгалийн чулуугаар барилгын материал үйлдвэрлэх төсөл     Хэйллрич ХХК
930     Ноос, ноолууран оёмол, сүлжмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл     Ти Эф Эс ХХК
931     Уран- гар урлалын төвийн төсөл     Уран-Урлахуй ХХК
932     Эмийн үйлдвэрийн төсөл     Астрафарм ХХК
933     Газо-турбин станцын төсөл     Евро Импекс ХХК
934     Цагаан сүү төсөл     Аваланчэ ХХК
935     Бетон зуурмагын үйлдвэр байгуулах төсөл     Шинэ Очир ХХК
936     Монгол цай төсөл     Гүрж Амт ХХК
937     Монгол улсын үнээгээр баялаг сумдын натурал сүүний нөөцийг Улаанбаатар хот, ОХУ, БНХАУ-ын зах зээлийн эрэлттэй холбох нь төсөл     Макс Групп ХХК
938     Хос шаглаа төсөл     Ижий гурван сайхан ХХК
939     Төмөр бетон шонгийн үйлдвэр байгуулах төсөл     Бату - Констракшн ХХК
940     Хуванцар PVC бэлдэц үйлдвэрлэлийн төсөл     Бату - Констракшн ХХК
941     Сүүний эрчимжсэн аж ахуйн төсөл     Иргэн М.Амарсанаа
942     Нийлэг модон шахмал шал үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл     Бату - Констракшн ХХК
943     Natural King - оёпдын үйлдвэрийн төсөл     Си Си Интертур ХХК
944     Угсармал аргаар орон сууц барих, байшин үйлдвэрлэх комбинат барьж байгуулах төсөл     Ай Пи Дабль Ю ХХК
945     Хийн аж ахуйг хөгжүүлэх, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, хөрөнгө оруулалтын төсөл     Дашваанжил ХХК
946     Ургамлын гаралтай эрүүл мэндийн ундаа үйлдвэрлэх төсөл     Монос Групп ХХК
947     Чацаргана тариалалт ба үйлдвэрлэл     Иргэн Н.Бадрал, Л.Гэрэлхүү
948     Биомассын эрчим хүчний хэрэглээг төлөвшүүлэх, төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн төсөл     “МИТЛ” ХХК Захирал У.Энхцог
949     Барилгын хууай хольцны бүрэн автомат үйлдвэр байгуулах төсөл     Ньюгрийн лайф ХХК
950     Эрчим хүчний хэмнэлттэй вакуум радиатор төсөл     АБНЗ ХХК
951     Нэг удаагийн зүү тариурын үйлдвэрлэлийг сэргээж тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл өргөтгөл хийх төсөл     Мон сам ТӨОХКК
952     30,000 тонн ган бөмбөлөг үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл (УУЯ)     Оргилон дэлгэрэх ус ХХК
953     Ханги-Мандалын хилийн боомт дахь гаалийн хяналтын бүсийн талбайн цогцолбор барилга байгууламжийн төсөл (УУЯ)     Чандмань бар
954     Иж бүрэн автоматжсан лавлан олборлох системийг нэвтрүүлэх төсөл (УУЯ)     Сүмбэр худаг ХХК
955     Хүхэр хүчлийн натри хүхэрт натрийн үйлдвэр     Найшинл Химикал ХХК Захирал Д.Энхбаатар
Хөдөлмөрийн яамнаас ирүүлсэн төслүүд
956     Эрдэс нунтаг шохой боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Лайм инвест ХХК Г.Ганзориг
957     Ацетилен хийн үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл      Индустриал газ депо монголиа ХХК
958     Герман стандартын вакум цонх үйлдвэрлэх төсөл     Герман цонх ХХК Х.Хэрлэн
959     Хангай ган төмөрлөгийн технологийн шинэчлэлийн төсөл     Хангай ган эрдэнэ ХХК Г.Мөнхсайхан
960     Мах сүүний чиглэлийн үхрийн цогцолбор аж ахуйг өргөжүүлэх төсөл     Мон таримал ХХК Р.Цогтбуян
961     Чацаргана тариалж боловсруулах үйлдвэрийн "Таван тэс" төсөл     Престиж ХХК,
962     Үйлдвэрийн техно парк байгуулах төсөл     Терра -Трейд ХХК, н.Лхагва
963     Малын тэжээлийн үйлдвэр болон махны хөргөлттэй агуулах, мах ангилах савлах үйлдвэрийн цогц төсөл     Ди Джей Джей ХХК Б.Энхжаргал
964     Үртсэн түлшний үйлдвэр байгуулах төсөл     Онгиболд ХХК, Ш.Эрдэнэболд
965     Тавилгын хавтангийн үйлдвэрийн төсөл     Диностар ХХК, Т.Оюун
966     Улаан буудайн тариалалт нэмэгдүүлэх төсөл     Доолт ХХК Б.Лхагвасүрэн
967     Өндөг төсөл     Амин гол ХХК н.Од
968     Европ стандартын угсармал тодон байшин барих үйлдвэрийн төсөл     Дарцагтхайрхан ХХК
969     Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн төсөл     Илч эрдэнэ ундарга ХХК
970     Халдаг пракетан шал     Ата вүүд инженеринг ХХК Б.Батсайхан
971     Хөнгөн блок, гоёлын чулуу, замын хавтан үйлдвэрлэл     Эм Эм Ар И Си ХХК М.С.Урангоо
972     Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн төсөл     Ё Эс Би ХХК Д.Болормаа
973     Хэвлэлийн үйлдвэрийн төсөл     Ням-Ган Экспресс ХХК, Б:Нямсүрэн
974     Ноос ноолууран сүлжмэл эдлэлийн үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     ПДМ ХХК Д.Даваа-Очир
975     Төмөр бетон хийцийн үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл     ПДМ ХХК Д.Даваа-Очир
976     Барилгын материалын цогцолбор үйлдвэрийн төсөл     Амури оргил ХХК Н.Манлайхүү
977     Үртсэн брикет түлшний үйлдвэр байгуулах төсөл     Ай Ти Эй ХХК А.Болдбаатар
978     Малын эмийн үйлдвэрийг өргөтгөх     Цагаан залаа агвет ХХК
979     Модон полимерийн үйлдвэр байгуулах төсөл     Гүнгэрваа ХХК П.Дуламдорж
980     Био түлшний үйлдвэийн төсөл     Плэй вүүд ХХК
981     Сүүний чиглэлийн 210 үнээний эрчимжсэн аж ахуйн төсөл     Эхнэ халиар ХХК Ш.Баттөр
982     Төмөр замын дэр бетон үйлдвэр байгуулах төсөл     ТИСИС ХХК Х.Ангар
983     Чацаргана боловсруулах үйлдвэр     Поливит ХХК, Р.Сарангэрэл
984     Гулдмайн бетон хана үйлдвэрлэх төсөл     Демси трейд ХХК Ш.Мөнхбат
985     RNW түлшний үйлдвэрийн төсөл     Монпити-Ойл ХХК Б.Батзориг
986     Перлитийн үйлдвэрийн төсөл     Грийн бьюлдинг ХХК М.БатАмгалан
987     Цагаан алт төсөл     Батжинсрэгт ХХК С.Баярсайхан
988     Шахмал түлшний үйлдвэрлэлийн төсөл     Батжинсрэгт ХХК Д.Баярсайхан
989     Сайхан тавилга төсөл     ОББТМ ХХК Т. Болормаа
990     Ухаа барилггын чулууны ордыг ил аргаар ашиглах төсөл     Мандах булаг ХХК, Д.Цэрэнжамц
991     Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний цогцолбор төв     Цэцэн харцага ХХК,П.Дуламдорж
992     Монгол гэрийн эсгий, эсгий эдлэл үйлдвэрлэх үйлдвэрийн тщхнологийг шинэчлэх төсөл     Их шувуут ХХК Э.Даваахүү
993     "Соёо" Хиймэл шүдний үйлдвэрлэл сургалтын төсөл     Иргэн Батсүх овогтой Батзаяа
994     Махны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйг байгуулах төсөл     Форсайт ХХК Б. Баярхүү
995     Наамал модон эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл     Пирамид проект ХХК О.Наранбаатар
996     Өтгөрүүлсэн сүү боловсруулах төсөл     Өгөөмөр мандал ХХК Н.Амгаланбаатар
997     Хэвлэлийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн төсөл     Сэлэнгэ пресс ХХК М.Болд
998     Чацаргана тариалалтын төсөл     Хархорин ХК Б.Учрал
999     Нөөшилсөн мах махан үйлдвэрийн "Баялаг" төсөл     Кайзер Флайшерай ХХК С.Тэсхуяг
1000     Ариун цэврийн цаасны үйлдвэрийн төсөл     Довцог өндөр ХХК Д.Түмэннасан
1001     Гурилын үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын төсөл     Сансарын гэрэл ХХК Н.Болдбаатар
1002     Органик сүү сүүн бүтээгдэхүүний төсөл     Үлэмж органик ХХК, Ц.Болорчимэг
1003     Хаягдал тос цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах төсөл     Өнхүүдэй ХХК, н.Оролмаа
1004     Арматурчлагдсан 3 D хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэр     Арвин сан тех ХХК
1005     Эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн төсөл     Есү энх ХХК П.Улаанхүү
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас ирүүлсэн төслүүд
1006     Гэртэй Монгол Будаа     Жи Ай Эм И Икс ХХК
1007     Төмс боловсруулж экспортлох төсөл     Актив хүнс ХХК
1008     Хүнсний ногоо боловсруулах цогц үйлдвэрлэл ба хүүхдийн тэжээлийн үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх төсөл     Дөрвөн-Өлзий ХХК
1009     Монгол лаазны үйлдвэр     Хүнс Импекс ХХК
1010     Экспортонд гаргах "Түргэн хөлдөөсөн бүтээгдэхүүн-Бууз, мах,"-ны үйлдвэрлэл,
түүнийг түүхий эдээр хангах махны үйлдвэрийн төсөл    1. Монголын үндэсний хоол "Бууз"
(түүхий махан шанзтай хөлдөөсөн бууз, банш /HS code: 190220/ )                                                                                                 2. Адууны болон бог малын өсвөр насны малын мах үйлдвэрлэн экспортлоно         Хаан Хүнс ХХК (РД: 2720752)
1011     “HASU” махан бүтээгдэхүүний  үйлдвэрийг өргөтгөн шинэчилж монгол малын махаар хийсэн  бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд гаргах  төсөл     Хатан сүйх импэкс ХХК
1012     ХАРХОРИН цогцолбор     Дэлгэрэх Хүнс ХХК
1013     Эх орныхоо хөрсөнд ургасан  жимс жимсгэнийг  боловсруулах  үйлдвэрлэлээ  шинэчилж,  импортыг орлох  болон  экспортын  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Завхан баялаг ХК
1014     Яс боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Түмэн хүнс ХХК
1015     Жамц давс      Жамц давс ХХК
1016     Байгалийн эрдэст усны үйлдвэр өргөжүүлэх "Бурханы хишиг" төсөл     Монленд ХХК
1017     Хатуу, зөөлөн болон бүржмэл чихэр боловсруулах үйлдвэрийн төсөл     Кендишок ХХК
1018     Гадаад далайд загас агнах төсөл     "Далайяин" ХХК
1019     Үр тариа, гурил тэжээлийн үйлдвэрлэлийн Зүүнтуруун цогцолбор төсөл     Зүүнтуруун гурил ХХК
1020     "Хөдөө аж ахуйн машины үйлдвэр" байгуулах     "Болортаун" ХХК, Улаанбаатар хот, БГД УБД/9011321136
1021     Био бордоо үйлдвэрлэх төсөл     Минерал агро ХХК
1022     Экологит ээлтэй органик ба эрдэс үрлэн бордоо     Монгол экологийн бордоо ХХК
1023     Шимт тэжээл, бордооны үйлдвэр     Хийрэв ХХК
1024     Эрчимжсэн аргаар гахайн мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх "Эко-технологи" төсөл     "Актив агро" ХХК
1025     "Түмэн цагаан"     "Гроватз" ХХК
1026     "Үр ашигт тахиа"     "Бөхөг" ХХК
1027     "Өндөглөгч тахианы аж ахуй"     "Монгол эко хүнс" ХХК
1028     Бог малын сүү, Монгол брэнд     ҮХААЯ-ХААҮШУОНТ, Монгол-999 ХХК
1029     "Махны чиглэлын тахиа"     "Родео" ХХК
1030      "Дорнод бүсийн махны чиглэлийн үхэр" төсөл      " Нью ариг ус" ХХК
1031     Угтуул монгол өндөг     Угтуул алтай ХХК
1032     "Гахайны төсөл"     "Ургац хангай" ХХК
1033     "Эрүүл хүнс-Эрчимт үйлдвэр"     "Жарамгайн цөөрөм" нөхөрлөл
1034     "Түмэнсүрэг"     "Далхбүрэн-Уул" ХХК
1035     "Сэлэнгэ үхэр" үхрийн мах, үржлийн хээлтүүлэгч зах зээлд нийлүүлэх төсөл     З.Пүрэвсүрэн
1036     Эрчимжүүлсэн гахайн аж ахуйд суурилсан гахайн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     Иргэн Т.Баярхүү, Б.Намнансүрэн
1037     "Хонины эрчимжсэн аж ахуй"      "Атлас Женерал" ХХК
1038     Улаан залаат тахианы аж ахуй      Архангхай аймаг        "Мандраа" ЗГБХН
1039     Түмэн сүрэг төсөл     “Ховд  Цэнхэрийн Долгион” ХХК, Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум
1040     "Эрчимжсэн гахайн аж ахуйн төсөл"     "Ай Ди  Си" ХХК
1041     "Өндөглөгч тахианы сүрэг сэлбэх"     "Буянт шувуу" ХХК
1042     Махны үхрийн эрчимжсэн аж ахуй байгуулах төсөл     "Мөнх дэвжих эрдэнэ" ХХК
1043     Нүүрс шингэрүүлж, бензин үйлдвэрлэх төсөл     "Си Ти Эл Монголиа" Төрийн Өмчит Хувьцаат Компани
1044     Energiron шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр      Нанометалл ХХК
1045      Эрдэнэт үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн хаягдлаас Зэс молибдений баяжмал гарган авах үйлдвэрийн төсөл"     Морьт эксплорейшн ХХК
1046     Ойн цэвэрлэгээнээс гарсан хоёрдогч түүхий эдийг  боловсруулж шахмал хавтан үйлдвэрлэх     Мегавүүд ХХК, Монгол Улс
1047     Хуванцар хавтан     Айда ХХК
1048     Мултипак төсөл      Мултипак ХХК
1049     Хаяг шошго,сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл эрхэлдэг Мон-лабел ХХК-ийн технологийн шинэчлэлээр үйлдвэрээ өргөтгөх төсөл     Мон-лабел ХХК
1050     "Чансаа" гутлын үйлдвэр байгуулах төсөл     Чансаа хан хөхий холдинг ХХК
1051     Тээрмийн ган бөөрөнцөгийн үйлдвэр     Ораметалл ХХК   /2004 он/
1052     ЕБС-ийн ширээ сандал, тавилга хэрэгсэл үйлдвэрлэх     Модкон ХХК, Вайт лайк,  Марьс трейд ХХК зэрэг 8 аж ахуй
1053     Сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж гурилын уут үйлдвэрлэх төсөл     Оргилмөнх трейд ХХК, БГД-н 20 хороо
1054     Барилгын шахмал модон хаалга ,шахмал паркетэн шал үйлдвэрлэх     Эн Эф Ти  ХХК
1055     Металл боловсруулах иж бүрэн үйлдвэр     Технометалл ХХК
1056     Хөнгөн бетон блок шохой үйлдвэрлэх     Силикат ХХК
1057     Ой, модны хоёрдогч түүхий эд ашиглан үртсэн шахмал түлш үйлдвэрлэх     Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум
"Урт цахиур" ХХК
1058     Ноос угаах савангийн цехийг өргөтгөх төсөл     Саруул номин ХХК
1059     Барилгын модон бүтээц, угсармал хийц эдлэлийн үйлдвэр     "Экас интернэшнл" ХХК
1060     Талст сууц    болон металл каркастай бэлэн  сууцны үйлдвэрлэл        Д. Гансүх
1061     Адуу брэндийн үйлдвэрийн цогцолбор     Монхимо ХХК
1062     Сав баглаа боодол, шошгоны үйлдвэрийг өргөжүүлэх төсөл     Мөнгөн Пластик ХХК, 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай
1063     Ноосон дулаалгын материалын үйлдвэр     "Таван Богд Трейд" ХХК
/"Дулаан Гэр" ХХК/
1064     Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр      Сити энержи  ХХК
1065     Эко хуванцар сав баглаа боодолын үйлдвэрлэл     Батжина трейд ХХК
1066     Барилгын болон даацын шуудайны үйлдвэрлэл     "Монгол Таг" ХХК
1067     Картон цаасны үйлдвэрлэл     "Грийн папер ХХК"
1068     Цаасан хайрцаг сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл өргөтгөх төсөл     Эко Пак Монгол ХХК
1069     Хаягдал хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэр     Сан Оргиу ХХК
1070     Баянхонгор цементийн үйлдвэр     Хадат өндрийн өгөөж ХХК
1071     Био нүүрс боловсруулах цех     Б.Жавсан, Ч.Жаргалсайхан, Б.Баасансүрэн
1072     "Могол ноос" ХХК-ийн Үйлдвэрийг өргөтгөх       "Могол ноос" ХХК               Төв аймаг  Зуунмод сум
1073     Машинт хивс үйлдвэрлэлийн техник технологийн шинэчлэл     "Эрдэнэт хивс" ХХК  Орхон аймаг             
1074     Ноосон даавуу үйлдвэрлэлийн  техник технологийн шинэчлэл     "Эрдэнэт хивс" ХХК  Орхон аймаг             
1075     Монгол ноосон даавуу үйлдвэрлэх     "Монгол нэхмэл" ХК
1076     Монгол ноосон даавуу      "Улаанбаатар хивс" ХК
1077     Үйлдвэрлэл II төсөл     "Лидер кашимер" ХХК
1078     Сарлагийн хөөврөөр сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортод гаргах     " Натурал Альфа" ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Говил баг    
1079     Ноос самнах анхан шатны үйлдвэр     “Замбалгарамын гомёо" ХХК
1080     Ноосон даавуу төслийн хүрээнд хонины ноосноос ноолуур ялгах төсөл     "Дөрөө нуурын шим" ХХК
1081     Барилгын ноосон  дулаалга     "МЖД" ХХК   Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг
1082     Ноос самнах машины сэлбэгийн үйлдвэр
1083     Ноолуур худалдаж авах эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн төсөл     "Сор кашемир" ХХК
1084     100% хөвөн, даавуун алчуур, ноосон утас ээрэх үйлдвэрлэлийн төсөл     "Монор улз" ХХК Улаанбаатар хот
1085     Завод ноос, хялгас боловсруулах төсөл     Жи Эс Ф ххк , Улаанбаатар
1086      Монгол ноосон даавуу төслийн хялгас ялгах үйлдвэрийн төсөл     "Монгол нью айбекс" ХХК Монгол улс. УБ хот. БЗД. 7-р хороо
1087     Монгол Хонины Ноосон Нарийн ээрмэл төсөл     ЕСБ ХХК. Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг
1088     "Өргөтгөл шинэчлэлийн төсөл"      "Нөөлөгт хайрхан" ХХК
1089     “Барилгын дулаалгын эко эсгий”     “Азийн Бамбар” ХХК , Монгол улс
1090     ноос самнах, хялгас ялгах үйлдвэрлэлийн төсөл     "Акс херо" ХХК Монгол улс
1091     "Ноосон  даавуу " төслийн туслан  гүйцэтгэгч                 " Хялгас ялгах " үйлдвэр      "Багануур -эсгий "ХХК
1092     Байгальд ээлтэй,хаягдалгүй үйлдвэрлэл     "Ноос Ирээдүй" ХХК
1093     Ноос самнах хялгас ялгах үйлдвэрлэлийн төсөл     "Ундрах төхөм" ХХКМонгол улс
1094     Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулж үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түргэтгэх      "Уран нинж ХХК"  Монгол Улс
1095     Хонины ноос хүлээн авч боловсруулан, төрөл бүрийн эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх     "Мөнх Монгол Трейд" ХХК
1096     Угаасан ноос  самнасан ноолуур                      ээрмэл үйлдвэрлэлийн төсөл     "Аватекскайнар ноос" ХХК                   
1097     Ноосон даавууны үйлдвэр     "Мөнх хүрэл зос" ХХК
1098     Хялгас ялгах үйлдвэрийн төсөл     "Завхан сартуул ноос" ХХК Завхан аймаг Улиастай сум
1099     Ноосон нэхмэл даавууны
үйлдвэр     "Хасу мандал" ХК Архангай аймаг
1100     Монгол ноосон даавуун дээр гоёлын оёдол хийх шинэ технологи" үйлдвэрийн төсөл     "БОНН" ХХК                    Төв аймаг Зуунмод сум
1101     Ноосон даавуу нэхэх, ээрэх үйлдвэр     ХУД 3-р хороо 19-р хороолол                   "Мон-Форте" ХХК
1102     "Сэлэнгэд үйлдвэрлэв" нарийн, нарийвтар ноост хонины ноосоор эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл      "Шилмэл эсгий" ХХК Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум
1103     Сарлагийн хөөврийг хөдөө орон нутагт самнаж бэлтгэх, ангилан ялгах бэлтгэлийн системийг бий болгон сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     "Хатан тамирын хишиг" хоршоо Архангай аймаг                Их тамир сум
1104     Сарлагийн хөөврийг хөдөө орон нутагт самнаж бэлтгэх, ангилан ялгах бэлтгэлийн системийг бий болгон сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     "Талын монголын таван эрдэнэ" Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум
1105     Ноолуурын экспортын    бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх.      "Говь- 1" ХК
1106     Ноос ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төсөл     "Хөх Чулуут Хайрхан" ХХК Д.Ганбат
1107     Ноосон дулаалгын материалын үйлдвэрлэл      Нэхээсгүй эдлэл ХК Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг
1108     Ноолуур, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл     "Блю скай кашемир"  ХХК, М.Отгонцэцэг
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн төслүүд
1109     Цементийн үйлдвэрлэл     “МАК” ХХК
1110     Цементийн үйлдвэрлэл     “Гермес гахиур” ХХК
1111     Цементийн үйлдвэрлэл Сэнж Сант төсөл     Мон Цемент ХХК
1112     Цементийн үйлдвэрлэл     "Вестерн Холд" ХХК
1113     Шохойн үйлдвэрлэл     “НАЗУ групп" ХХК
1114     Шохойн үйлдвэрлэл     Эс Ти Эй ХХК
1115     Арматурын үйлдвэр     Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр
1116     Металл хийц, сэндвич хавтангийн үйлдвэр      "Зитоп" ХХК
1117     Төмөр замын дэр бетоний үйлдвэр     “Ган хийц” ХХК
1118     Арматурын үйлдвэр     “Үүр тээл” ХХК
1119     Металл хийц, сэндвич хавтангийн үйлдвэр     “Үлэмж” ХХК
1120     Нийлэг арматурын үйлдвэр     "Чинмөнх" ХХК
1121     Барилгын даацын ган туйвангийн үйлдвэр     “Бест колумбия” ХХК
1122     Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр, зуурмагийн үйлдвэр, бетон, төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр     Орон нутгийн компаниуд
1123     Бараа материалын бөөний төв     Атимос трейд ХХК,
1124     Барилгын материалын импортын нэгдсэн хангамж     Монгол 999 нэгдэл
1125     Цементийн клинкерийн тээрэм     Хөтөлийн "Цемент шохой" ТӨХК
1126     Угсармал бетон бэлэн хийцийн үйлдвэр     "GR прекаст" ХХК
1127     Угсармал барилгын иж бүрэн үйлдвэр     EPM ХХК, /Баткарм ХХК/
1128     Байшин үйлдвэрлэх комбинат     “Нарийн стринд” ХХК
1129     Сиброн барилгын үйлдвэр     “Сиброн дэвшил” ХХК
1130     “SIPS” угсармал бэлэн барилгын үйлдвэр     Эс Ай Пи Эс Монголиа ХХК
1131     Эко панел sip хавтангийн үйлдвэр     “Голден хаммер” ХХК
1132     Канад модон каркасан барилгын үйлдвэр      “Tи Tи энд Би” ХХК
1133     Импортын модон барилгын үйлдвэр, модны хангамж     Алтанбулаг худалдааны чөлөөт бүс
1134     Барилгын модон бүтээц, хийц эдлэлийн үйлдвэр     "Экас интернэшнл" ХХК
1135     Наамал дүнзэн байшингийн үйлдвэр     "Москва комплекс" ХХК
1136     Царс модон барилгын үйлдвэр     Бүрэн төгс транс ХХК
1137     Чулуун хөвөн хавтангийн үйлдвэрт өргөтгөл     “Монгол базальт” ХХК
1138     Эко блок     “Цаст констракшн” ХХК
1139     Полистрол бетон хавтан     “Гранд лайн” ХХК
1140     Чулуун хөвөнгийн үйлдвэрийн шинэчлэлт      “Дархан хөвөн” ХК
1141     Хонины ноосон дулаалгын материалын үйлдвэр     “Сүтэй Уул” ХХК, “Чин ван констракшн” ХХК
1142     Хийт бетоний үйлдвэр     "Евромикс" ХХК
1143     Магнезитан хавтангийн үйлдвэрийн шинэчлэл     “Хатан эстэр” ХХК
1144     Полистрол бетон хавтангийн үйлдвэр      “Ногоон газар” ХХК
1145     "Торгон хавтан" гипсэн хавтангийн үйлдвэр     "Онги тур ХХК
1146     Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр     Иргэн Г.Гэрэлсүрэн, Ц.Жадамбаа
1147     Дулаалгатай ган болон хуванцар хоолойн үйлдвэр      "Полисан" ХХК
1148     Ган бүслүүрт хуванцар хоолойн үйлдвэр     "Бридж костракшн" ХХК
1149     Ганжуулсан шилэн багцын бүрэн автомат  үйлдвэр     “Актив хийц” ХХК
1150     Будгийн үйлдвэр     "Стандарт капитал" ХХК
1151     Ламинатан шалны үйлдвэр     “Эн Эф Ти” ХХК

- Архив

____ Их үзсэн ____

- Миний тухай

www.twitter.com/DJamts

- Харилцах талбар

Bolor dictionary eng-mon-deut


Your IP address

IP