- Агуулгын шошго
LOGO O AND OCH LOGO.jpg                                               

Барилгын ажил гүйцэтгэх дараалалБарилгын ажил гүйцэтгэх дараалал
     
         Барилгын ажил гүйцэтгэхийн тулд газар эзэмших зөвшөөрөл авахаас эхлээд маш олон төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. Эдгээр олон зөвшөөрлийг хаанаас яаж авах, ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлж аль байгууллагад өгөх талаар иргэд, аж ахуйн нэгжүүд тэр бүр мэддэггүй. Тиймээс та бүхний ажилд тус нэмэр болох үүднээс дараах зөвлөмжийг бэлтгэн хүргэж байна.
Зарим шаардлагатай мэдээллийг дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсвэл холбогдох байгууллагаас нь утасдаж асуух боломжийг бүрдүүлж холбоо барих утасны дугаарыг хамтад нь орууллаа.

Барилгын ажил гүйцэтгэх дарааллыг хүснэгтээр үзүүлсэн байдал:


 
Газар эзэмших хүсэлт гаргахад  бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
 1. Газар олгох Засаг даргын захирамж гаргах
 2. Газар эзэмших гэрчилгээ олгох,
 3. Газрын байршлын кадастрын зураг хийх
 4. Газар эзэмших гэрээ байгуулах
 5. : Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны        ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 7-14  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авахад
бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
 1. Газар олгох Засаг даргын захирамж хуулбар
 2. Газар эзэмших гэрчилгээ хуулбар,
 3. Газрын байршлын кадастрын зураг хуулбар
 4. Газар эзэмших гэрээ хуулбар
 5. Хувь хүн өргөдөл, албан тоот ( албан байгууллага )
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны        ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 7-10  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
Эскиз зураг батлуулалахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
 1. Газар олгох Засаг даргын захирамж хуулбар
 2. Газар эзэмших гэрчилгээ хуулбар,
 3. Газрын байршлын кадастрын зураг хуулбар
 4. Газар эзэмших гэрээ хуулбар
 5. Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт хуулбар
 6. Эскиз зураг 3-н хэмжээст зураг CD-ны хамт
 7. Хувь хүн өргөдөл, албан тоот ( албан байгууллага )
 8. : Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 3-5  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
 
Техникийн нөхцөлүүд авахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
УСУГ-ын техникийн нөхцөл
 1. Техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлт / усны хэрэглээгээ тодорхой бичнэ /
 2. НЗД-ын барилга барих зөвшөөрөл олгосон захирамж эсвэл мэдэгдэл / хуулбар /
 3. Дээрхи захирамжийн дагуу газар олголтын схем / хуулбар /
 4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / хуулбар /
 5. Дулааны техникийн нөхцөл / хуулбар /
 6. Хэрэв уг хэрэглэгчийн байршил орон сууцны хороолол дотор бол ОСНААУГ “аас техникийн нөхцөл авсан байх.
 7. : Дээрх материалыг бүрдүүлэн  Монгол улс Улаанбаатар хот
  Баянзүрх дүүрэг Токиогийн гудамж-5 УСУГ  Харилцах хаяг www.usugub@yahoo.com
Дулааны техникийн нөхцөл
 1. Албан бичиг өргөдөл
 2. Техникийн нөхцөл олгогчоос өгсөн тодруулах хуудсын бүрдэл. / нэгдүгээр хавсралт /
 3. Тухайн нутаг дэвсгэрт зориулж гаргасан Засаг даргын “Барилгын байршил тогтоомж, газар ашиглуулах эрх олгох ” тухай захирамж, шийдвэр
 4. Мэргэжлийн комиссын хурлын шийдвэр буюу байршлын схем
 5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
 6. Дулааны ачаалал хэрэглээг тооцсон тоо хэмжээ
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Дулааны үйлчилгээний 1 дүгээр алба (Баянгол, Сонгинохайрхан, Хан-Уул)  Утас: 75753047,76763030-220
Дулааны үйлчилгээний 2 дугаар алба (Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар)     Утас: 75753047,76763030 -219  ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР:
Техникийн нөхцөл хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох материалын дагуу техникийн комиссын хуралд оруулж танилцуулна.
Утас: 75753047,76763030-265
 
МЦХ-ны техникийн нөхцөл
 1. Техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлт
 2. НЗД-ын барилга барих зөвшөөрөл олгосон захирамж эсвэл мэдэгдэл / хуулбар /
 3. Дээрхи захирамжийн дагуу газар олголтын схем / хуулбар /
 4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / хуулбар /
 • : Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн  "МОНГОЛ ШУУДАН" ТӨХК       Сүхбаатарын талбай - 9, ЧД 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Ш/Х-1106, Улаанбаатар-15160, Монгол улс
 Холбогдох утас: Лавлах 18001613       Факс: (976)-11-330788                          Цахим шуудан:info@mongolpost.mn
УБЦТС-ын техникийн нөхцөл
 1. Цахилгаан сүлжээнд холболт хийлгэхийг хүссэн албан бичиг, өргөдөл
 2. Газрын гэрчилгээний хуулбар / эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхтэй газрын /
 3. Байршил кадастрын зураг
 4. Улаанбаатар хотын ерөнхий архитекторын баталсан барилгын архитектор төлөвлөлтийн даалгавар, эх зураг / Эскиз /
 5. УБЦТС ХК-иас олгосон “Тодруулах хуудас”-т техникийн нөхцөл авах болсон шаардлага, харилцах утасны дугаар, суурилуулах тоноглолын хүчин чадал, цахилгаан хангамжийн зэрэглэл зэргийг тусгасан байна.
 6. Орон сууцны байранд үйлчилгээ явуулах бол сууцны зориулалт өөрчилсөн тухай захирамж, батлагдсан зураг, ОСНААУГ-аас авсан тодруулга.
 7. Сүлжээнд шинээр болон шинэчлэгдэн холбогдохыг хүссэн хэрэглэгч өөрийн обьектын тухай албан ёсны мэдээллийг “Тодруурлах хуудас”-т бичсэн байх.
Тайлбар: Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн Техникийн нөхцөл олгох холболтын инженерүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд 341892 дугаарын утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой.
УБЦТС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцээд олгохоор шийдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт харьяалагдах бол Баруун түгээх төвөөс, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдах бол Зүүн түгээх төвөөс,  Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод сумынх бол компанийн төв байрны 103 тоотоос өгнө.
Ажлын зураг хийлгэх үүнд:
 • Эскиз зураг
 • Барилга архитекторын зураг
 • Барилга бүтээцийн зураг
 • Гадна цахилгааны зураг
 • Дотор цахилгаан, гэрэлтүүлэг, холбоо дохиололын зураг
 • Гадна  цэвэр бохир ус, халаалтын зураг
 • Дотор цэвэр бохир ус, халаалтын зураг
 • Агаар сэлгэлтийн зураг
 • Бусад дэд станц, байгууламжын зураг.
 • Эдийн засгийн тооцоо
Тайлбар: Тухайн зураг төсөл хийлгэж байгаа албан байгууллагад хандана
Барилгын зураг төсөлд магадлал хийх экспертизээр батлуулах
 
 1. Инженер геологийн дүгнэлт эх хувь “Эрх бүхий байгуулагаар баталгаажсан ”
 2. Техникийн нөхцөлүүд эх хувь
 3. НЗД-ын барилга барих зөвшөөрөл олгосон захирамж эсвэл мэдэгдэл / эх хувь/
 4. Дээрхи захирамжийн дагуу газар олголтын схем кадастрын зураг /эх хувь/
 5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / эх хувь /
 6. Газар эзэмших гэрчилгээ / эх хувь /
 7. Барилга эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл / эх хувь /
 8. Ажлын зураг бүгд / эх хувь /
· Бүрдүүлэх материал:

1. Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, албан бичиг /захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч/
2. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
3. Гүйцэтгэгч байгууллагын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон/
4. Зураг төслийн байгууллагатай хийсэн зохиогчийн хяналтын гэрээ, нэгдсэн дүгнэлт
5. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагатай хийсэн гэрээ
6. Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх гэрээ, гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
7. Батлагдсан эскиз зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
8. Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус/
9. Зураг төсөлд хийгдсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлт /хавсралтын хамт/
10. Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн ажлын зураг төсөл /гал түймэртэй тэмцэх газартай зөвшөөрөлцсөн /
11. Лифтний магадлалын дүгнэлт
12. Барилгын гүйцэтгэгч тухайн барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хариуцсан талаархи баталгаа
13. Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгуулагууд барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт (УББ 12-01-01)
14. Барилга угсралтын ажлын акт /М1-М48/
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг 30-35 хоногт багтаан тус байгууллагын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын албанаас олгоно.
 
Зохих албан байгууллагад ашиглалтыг хариуцуулан өгөх

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт үнэ төлбөргүй шилжүүлэх хүсэлт гаргасан иргэд , аж ахуй нэгж , байгууллагаас бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:
 • Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн зураг, схем, шахаж шалгасан болон ил, далд ажлын акт.
 • Заагийн зураг ОСНААГ-с авна.
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас авсан техникийн нөхцөлүүд
 • Тухайн эд хөрөнгийг хаана үйлдвэрлэсэн, техникийн үзүүлэлтийн тодорхойлолт, материалын сертификат, стандартын шаардлага хангасан болохыг нотлох баримт бичиг
 • Гадна цахилгааны түгээх шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-д хүлээлгэж өгсөн акт
 • Тухайн эд хөрөнгө нь цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг бол цахилгааны нөөц тэжээл / кабельтай байх /
 • Оршин суугчид болон эзэмшигч байгууллагууд нь УСУГ, УБДС ХК, УБЦТС ХК болон бусад холбогдох газруудад авлага өглөггүй гэсэн тооцоо нийлсэн акт, албан бичиг.
 • Барилга байгууламж тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийг үнэ төлбөргүй шилжүүлэх тухай албан бичиг / Орон сууцанд амьдарч буй иргэд байгууллагын наториатаар баталгаажуулсан хүсэлт, албан бичиг /
 • Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг ашиглалтанд хүлээж авсан комиссын акт.
 • Тухайн нутаг дэвсгэрийн ашиглалт хариуцсан мэргэжлийн тус нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн ашиглалтыг хариуцахыг зөвшөөрсөн албан бичиг.
 • Хөрөнгө оруулагч хүсэлт гаргахдаа тухайн нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, байгууламжийн техник ашиглалтын түвшинг тогтоосон дүгнэлтийг гаргуулсан байх шаардлагатай.

Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлж буй хөрөнгийн жагсаалт
 •  
Хөрөнгийн нэр Ашиглалтанд орсон огноо Хэмжих нэгж Тоо ширхэг Марк үзүүлэлт Ашиглалтын түвшин
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
Утас: 320248    Факс: 320248
 
УБЦТСүлжээ ХК-д гадна кабель шугам хүлээлгэж
өгөхөд бүрдүүлэх материал
 1. Техникийн нөхцөл
 2. Нийслэлийн засаг даргын захирамж
 3. Тухайн обектын байршлын зураг кадастр
 4. ТП дэд станцын толгой дээр холбосон зураг
 5. Гадна кабель шугамыг хотын тоон сүлжээнд оруулсан зураг CD хамт
 6. Гадна цахилгааны зураг
 7. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын акт
 8. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын актын фото зураг
 9. Иргэн болон албан байгууллагын өргөдөл албан тоот
 10. Ерөнхий шитний толгойн холболтын фото зураг
 11. Аянга зайлуулагч хийсэн акт
 12. Тоноглолын туршиж шалгасан акт
 13. Газардуулгын акт
 14. Улсын комисс хүлээн авсан акт
 • Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн Техникийн нөхцөл олгох холболтын инженерүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд 341892 дугаарын утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой.
  УБЦТС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцээд олгохоор шийдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт харьяалагдах бол Баруун түгээх төвөөс, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдах бол Зүүн түгээх төвөөс,  Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод сумынх бол компанийн төв байрны 103 тоотоос өгнө.
 
УБЦТСүлжээ ХК-ны ХҮТ-д ашиглалтыг хүлээлгэн өгөх
 1. Техникийн нөхцөл
 2. Нийслэлийн засаг даргын захирамж
 3. Тухайн обектын байршлын зураг кадастр
 4. ТП дэд станцын толгой дээр холбосон зураг
 5. Гадна кабель шугамыг хотын тоон сүлжээнд оруулсан зураг CD хамт
 6. Гадна цахилгааны зураг
 7. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын акт
 8. Гадна кабель шугамын ил далд ажлын актын фото зураг
 9. Иргэн болон албан байгууллагын өргөдөл албан тоот
 10. Ерөнхий шитний толгойн холболтын фото зураг
 11. Аянга зайлуулагч хийсэн акт
 12. Тоноглолын туршиж шалгасан акт
 13. Газардуулгын акт
 14. Оршин суугчидын үл хөдлөх эрхийн гэрчилгээ  
 15. Тоолуурын гэрчилгээ
 16. Улсын комисс хүлээн авсан акт
 17. Гадна кабель шугам хүлээн авсан акт
 • Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн Техникийн нөхцөл олгох холболтын инженерүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд 341892 дугаарын утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжтой.
  УБЦТС ХК-ийн техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцээд олгохоор шийдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт харьяалагдах бол Баруун түгээх төвөөс, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэгт харьяалагдах бол Зүүн түгээх төвөөс,  Налайх дүүрэг, Төв аймгийн Зуунмод сумынх бол компанийн төв байрны 103 тоотоос өгнө.

1. Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, албан бичиг /захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч/
2. Гүйцэтгэгч байгууллагын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон/
3. Зураг төслийн байгууллагатай хийсэн зохиогчийн хяналтын гэрээ
4. Барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ
5. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагатай хийсэн гэрээ
6. Барилга хариуцан бариулах инженер, даамал томилсон тушаал, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, болон сургалтын гэрчилгээ
7. Газар олголтын шийдвэр, ашиглах, эзэмших гэрээ, гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
8. Инженер-Геологийн дүгнэлт
9. Батлагдсан эскиз зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
10. Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус/
11. Зураг төсөлд хийгдсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлт /хавсралтын хамт/
12. Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн ажлын зураг төсөл / гал түймэртэй тэмцэх газартай зөвшөөрөлцсөн /
13. Ажил гүйцэтгэх үеийн талбайн зохион байгуулалтын зураг, өргөх  байгууламжийг ажиллуулах зөвшөөрөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын болон кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагааг хариуцагчийг томилсон гүйцэтгэгч байгууллагын тушаал
14. Байгаль орчны үнэлгээ /шаардлагатай барилга байгууламжид/

· Бусад анхаарах зүйл
1. Дутуу материал ирүүлсэн хугацааг тооцохгүй
Жич: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны II байрны        ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ-д өгснөөр хариуг ажлын 7-14  хоногт багтаан тус байгууллагын архитектор хот төлөвлөлтийн газраас олгоно.
Мэдээг оруулсан: b.tsoom.tsolmon
Эх сурвалж:barilga.mn

Today's Home Remodeller - GeoComport Geothermal

                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.profiteam-holzer.at/en/road-reconstruction-more.htm    
http://www.profiteam-holzer.at/en/ Пэйнтер Хуулийн Товчоо /Painter Law Firm/ нь Уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн ямар ч мэдээлэл алга. Дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. /Мэдээлэлийг http://www.painterfirm.com/c/11/practice-areas веб сайтаас нь авав./

Practice Areas 

 
We only agree to represent or advise clients in situations or cases where we feel that our experience and skills are the right fit. That is why our attorneys always meet with prospective clients up front, rather than delegating it to a non-attorney staff member.

The practice areas for our attorneys include the following:

Medical Malpractice and Brain Injury

According to a 2000 study by the National Institute of Medicine, as many as 98,000 Americans die and another million people are injured each year by preventable medical errors.

When you or a family member go to a hospital or doctor for treatment, you are placing your life in their hands and trust them to know what they are doing. The law requires hospitals, doctors, and nurses to be competent and responsible for following national standards of care—and when they do not follow those rules, and a patient is injured or killed because of it, there has been medical malpractice.

A medical malpractice claim can be brought by an injured patient, or the surviving family members of a person who was killed as a result of medical malpractice, against any healthcare provider, including hospitals, doctors, nurses, psychologists and psychotherapists.

We have represented clients in litigation involving pretty much all areas of medical negligence, including babies who suffer permanent brain damage from birth-related negligence, surgical malpractice, improper dialysis care, anesthesiological malpractice, mismanagement of hyponatremia (low sodium), among many others.

Personal Injury and Wrongful Death

If you or a family member has been injured by another party’s negligence or wrongful act, then you may have a personal injury claim. When another party’s negligence takes someone’s life, then there may be a wrongful death claim. Individuals or businesses may be the cause of a personal injury or wrongful death, and the law allows them to be held accountable at court.

Personal injury and wrongful death claims may arise from medical malpractice, work injuries, explosions, serious car wrecks and dangerous or defective projects, just to name a few.

We have represented personal injury and wrongful death clients in numerous types of cases, including pipeline explosions, defective products, pharmaceutical/drug defects, bad surgical devices, and many others.

Business Litigation

Business lawsuits come in a variety of shapes and sizes. Sometimes a consumer is forced to sue a business, and other suits involve disputes between two businesses.

We have represented business clients in a variety of business lawsuit, including builder-home buyer disputes, commercial lease disputes, breach of contract matters, breach of corporate sales agreement actions, fraudulent inducement cases, declaratory judgment actions, deceptive trade practice suits, and even suing a water board to enforce the terms of a park bond issue to fund acquisition of real estate.

Business Planning & Transactions

It is always good to hire an attorney when setting up a new business, growing an existing one, or dissolving a business. We work with a lot of small and medium-sized businesses as well as multi-national corporations. With legal and business experience from working in-house at the headquarters of the world’s largest company, Wal-Mart Stores, Inc., our business planning attorney is equipped to give you representation that smaller companies feel they often cannot obtain.

When setting up a new entity, there are a lot of considerations, including limiting various liabilities as well as ensuring you have the authority to do everything you want to do with your business. Also, you must not stop at entity formation. We can assist you you’re your operating arrangements and corporate formalities. Some of your options are:

 • Limited Liability Company
 • Limited Liability Partnership
 • Corporations
 • Non-Profit Entities

In addition to entity formation, we help your company with business planning, transactions, contracts. We help you with limiting your liability but also help you get the best out of your negotiations and vendor and service relationships. Also, we can advise on your own operating procedures and employee relationships.

Finally, our firm has had a lot of experience in working with businesses on negotiating supplier and vendor relationships. Clarity and predictability are what every business wants in their supply chain. We understand that your sales and often your livelihood often depend on it. Our business attorney puts her background and skills to work for you.
Read More from Painter Law Firm

Infections in skilled nursing or rehabilitation facilities can be deadly

Video from Houston ABC 13 on stroke lawsuit against Houston Methodist Hospital

Binti Lee will never speak the same after a Houston hospital misdiagnosed her stroke

Large teaching hospitals in medical centers rely on young, inexperienced doctors

Robert Painter named to Texas Bar Journal Board of Editors

Lawsuit: Medication error by Dr. Bryan Blonder & CVS causes patient death

Lawsuit: The Methodist Hospital ignores stroke symptoms and causes permanent brain injury

Lawsuit: St. Luke's Sugar Land Hospital pain killer overmedication causes patient death

Robert Painter receives Houston Bar Association President's Award

Better Business Bureau recognizes Painter Law Firm with Pinnacle AwardRobert Painter is a trial lawyer who founded Painter Law Firm PLLC in 2005. He has significant litigation experience in the areas of medical malpractice, personal injury, and complex commercial disputes. Mr. Painter devotes his practice to catastrophic injury and death cases, brain injuries and business litigation.

Mr. Painter was previously associated with Fulbright & Jaworski, LLP, a mega-firm where he represented hospital systems, hospitals, and health care providers. Based on this experience he knows how defendants evaluate and defend cases, and he applies that knowledge as a tool to help his clients seek justice.

Prior to law school, Mr. Painter served as a U.S. Army officer. He completed the Officer Basic Course at Fort Sam Houston, Texas, and then was stationed at Fort Leonard Wood, Missouri, for two years as a hospital administrator. Mr. Painter’s medical school and hospital administration experience equip him with unique insights that aid in his aggressive prosecution of medical malpractice cases for his clients.

Mr. Painter plays an active role in public policy and government as a frequent speaker, by providing expert testimony before legislative bodies and in advising parties and governments concerning good governance and a variety of strategic and legal issues. Mr. Painter lives in Houston with his wife (and law partner), Taunya, and their four children, Katherine, Theodore, Oliver, and Hazel.

Education

Baylor University, J.D. (1999)
• Graded on to Baylor Law Review
• President, Harvey M. Richey Moot Court Society

Webster University, M.A., Public Administration (1995)

Marshall University, M.D. Candidate (1992-1993)
• U.S. Army Health Professions Scholarship (full scholarship)
• Commissioned as 2nd Lieutenant, U.S. Army

West Virginia University, B.A., Biology (1992)

Licensure

• State of Texas (all state courts)
• U.S. Supreme Court
• U.S. Fifth Circuit Court of Appeals
• U.S. District Court, Southern District of Texas
• U.S. District Court, Northern District of Texas
• U.S. District Court, Eastern District of Texas
• U.S. District Court, Western District of Texas

Awards

Avvo Superb 10/10 rating
Rising Star, Texas Super Lawyers magazine (2006, 2011)
President''s Award, Houston Bar Association (2014)
AV Rating, Martindale Hubbel (2011-present)
Order of the Polar Star, awarded by His Excellency Tsakhia Elbegdorj, President of Mongolia (2013)
• Top Lawyers, Houstonia Magazine (2013)
• Houston’s Top Lawyers, H Texas Magazine (2008-2014)
• Texas Pro-Life Lawyer of the Year, Texas Right to Life (2008)
• Houston’s Top Lawyers for the People, H Texas Magazine (2008-2010)
Award of Distinction/Pinnacle Award (for Painter Law Firm PLLC), Better Business Bureau of Greater Houston and South Texas (2008-2014)

Bar Activities

• Editor-in-Chief, The Houston Lawyer magazine (2013-2015)
• Editorial Board, Texas Bar Journal (2014-present)
• Fellow, Texas Bar Foundation (2013-present)
• Board Member, Houston Bar Association Litigation Section (2010-2012)
American Association for Justice, member of International Relations Committee & Voter Protection Committee (2014-present)
• Board Member, Texas Trial Lawyers AssociationHouston Trial Lawyers Association
State Bar of Texas
Houston Bar Association
Houston Northwest Bar Association

Community Service

• Chairman of the Board of Directors, Texas Repertory Theatre (2014-present)
• Chairman of the Board of Directors, Houston Northwest Chamber of Commerce (2011)
• Board of Directors, The Crown College (2012-present)
• Chairman of the Board of Directors, Bellwether Forum (a nonprofit organization that provides political, campaign and public policy programs in the U.S. and abroad) (2002-present)
• Deacon Board, Christchurch Baptist Fellowship (Chairman, 2008-2009 & 2012)
• Board of Directors, Leadership Houston (2011-2013, Vice Chairman 2013)
 Нийтэлсэн огноо: 2015 оны 02 сарын 03
12 дугаар сарын эцсийн байдлаар банкуудын олгосон орон сууцны зээлийн үлдэгдэл хоёр их наяд 844 тэрбум төгрөгт хүрч, нийт зээлдэгчдийн тоо 66 мянга 334 хүрсэн гэж Монголбанкнаас мэдээллээ. Ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сараас 3.9 нэгж хувиар, оны эхнээс 82.7 нэгж хувиар саараад байгаа аж. Гэхдээ 11 дүгээр сард 12.7 хувьтай гарч байсан дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ 12 дугаар сард 13.1 хувьд хүрч өссөн байна. 66 мянга гаруй иргэн орон сууцны зээл авчээ
Ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сараас 3.9 нэгж хувиар, оны эхнээс 82.7 нэгж хувиар саарчээ.
Ингэснээр ипотекийн зээлийн үлдэгдэлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2008 оноос хойш байгаагүй дээд түвшинд хүрчээ. Энэхүү үзүүлэлт найман хувийн хүүтэй зээлийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн 2013 оноос хойш огцом өссөн аж. Тайлант хугацаанд банкуудын олгосон нийт зээлийн 71.3 хувийг жилийн найман хувийн хүүтэй зээл болон найман хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлсэн зээл бүрдүүлсэн байна. Харин 26.3 хувь буюу 747.4 тэрбум төгрөгийг банкуудын өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, үлдсэн 69.4 тэрбум төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр олгосон зээл бүрдүүлжээ. Харин зээлийн үлдэгдэлд эзлэх хугацаа хэтэрсэн зээл 0.9 хувь, чанаргүй зээл 0.4 хувьд хүрч өмнөх сараас буурсан байна. 12 дугаар сарын мэдээллээр нэг зээлдэгчид ногдох олгосон зээлийн хэмжээ 55.3 сая төгрөгт хүрчээ. Энэ нь өмнөх сараас өссөн үзүүлэлт болсон байна. Мөн тухайн сард 26.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл төлөгдсөн нь өмнөх сараас 12.6 хувиар, оны эхнээс 6.4 хувиар өссөн үзүүлэлт гэж Монголбанкнаас мэдээллээ. Харин зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 9.9 хувьтай гарсан нь найман хувийн хүүтэй зээл олгож эхлэхээс өмнөх үетэй харьцуулахад 6.7 нэгж хувиар буурсан үзүүлэлт болжээ.

Б.Батманлай
Bloombergtv.mn

- Архив

____ Их үзсэн ____

- Миний тухай

www.twitter.com/DJamts

- Харилцах талбар

Bolor dictionary eng-mon-deut


Your IP address

IP